Jamajka: Očekávaný vývoj v teritoriu

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Na Jamajce se nepřipravuje žádná daňová, penzijní aj. reforma, která by měla dopad na ekonomickou sféru a ovlivnila významnější měrou vnitřní i zahraniční obchod země. Naopak se očekává další liberalizace mezinárodního obchodu, snižování cel a nové privatizační projekty.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

ZÚ Caracas nemá informace, že by se připravovalo přijetí nových zákonů, které by se dotýkalo dosud příznivého obchodního a investičního klimatu v zemi.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro český export jsou uvedeny v bodě 7.4.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: