Jamajka: Zahraničně-politická orientace

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

UNO, AIEA, FAO, ICAO, IFAD, IHO, ILO, IMO, IMF, ITU, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WMO, ACP, OAS, OPANAL, G-15, Skupina 77, INTERPOL, CARICOM, IADB, IBRD, ICFTU, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IOC, IOM, LAES, MIGA, NAM, OPCW, WCO, WFTU, WIPO, WTO, Commonwealth of Nations

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

CARICOM, ACP, WTO

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Jamajka nemá s ČR uzavřenou žádnou bilaterální dohodu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: