Jamajka: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

mil. EUR

2011

2012

2013

2014

2015

Vývozy

1 246

1 357

1 190

1 093

1 023

Dovozy

4 572

4 904

4 616

4 381

4 850

Saldo

-3 326

-3 547

-3 426

-3 288

-3 827


Zdroj: trade.ec.europa.eu

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Vývozy, mil. EUR

2015

1. USA

249

2. EU 28

204

3. Kanada

168

4. Rusko

95

5. Island

73Dovozy, mil. EUR

2015

1. USA

1 691

2. Čína

625

3. Trinidad a Tobago

575

4. EU 28

354

5. Venezuela

296

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavním vývozním artiklem Jamajky je alumina, tj. oxid hlinitý. Země dále vyváží bauxit, cukr, rum, sladké brambory, nápoje, chemikálie, paliva. Na ostrov se nejvíce dovážejí potraviny, spotřební věci, průmyslové zboží, paliva, stroje a dopravní zařízeni, stavební materiály.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jamajka má pět zón volného obchodu: Kingston, Montego Bay, Garmex, Hayes a Cazoumar. Zóna v Cazoumar patří soukromému majiteli, v Kingstonu je zóna ve vlastnictví vlády.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Hlavní politické strany na Jamajce, PNP a JLP, se shodují na tom, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit ekonomickou výkonnost a životní úroveň. I když byrokracie a korupce v minulosti ztěžovaly investorům život, situace se zlepšuje. Právní systém je založen na britské tradici a vynucování kontraktů je poměrně silné. Soudní systém není vždy příliš rychlý. Zajištění vlastnických práv k pozemkům je někdy problematické - i když i tady dochází ke zlepšení, podle odhadů se tzv. squatting, neoprávněné používání cizích pozemků, týká asi 20 % pozemků na Jamajce.

 

Jampro, jamajská organizace na podporu zahraničních investic, se snaží přilákat investory do těchto oblastí: Business Process Outsourcing, kreativní IT služby (grafický design aj.), logistika, finanční služby, výroba potravin, hornictví a energetika.


Investicím do turistiky a logistiky dominují Španělsko a Čína. Čína se má podílet na stavbě logistického hubu v zálivu Portland Bight na jihu ostrova. Do Jamajky také investují americké firmy, které chtějí těžit z mladé populace, hovořící anglicky a relativní blízkosti USA.

 

Nejvíce investorů je z USA a Evropské unie, především Velké Británie, Španělska a Nizozemska. 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jamajka nemá žádný zvláštní zákon na podporu zahraničních investic. Země je investicím otevřená, hlavní agenturou na lákání zahraničních investorů a podporu obchodu je Jampro (www.jamaicatradeandinvest.org). Při investování do Jamajky se zahraniční investoři často chrání doložkou, která jako soud poslední instance určuje Judicial Committee of the Privy Council ve Velké Británii, který funguje jako odvolací soud poslední instance pro Jamajku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: