Japonsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obor

Země

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

Japonsko

HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení jiné

Japonsko

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

Japonsko

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

Japonsko

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

Japonsko

HS 8404 - Přístroje pro kotle generátory ústřed topení

Japonsko

HS 8406 - Turbiny na páru vodní nebo jinou

Japonsko

HS 8409 - Části součásti pro motory pístové

Japonsko

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory

Letecká doprava

Japonsko

HS 8802 - Aerodyny ost lodě kosmické nosiče startovací

Obranný průmysl

Japonsko

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

Sklářský a keramický průmysl

Japonsko

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

Japonsko

HS 7018 - Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

Služby

Japonsko

CPA 38.12 - Nebezpečný odpad; sběr a přeprava nebezpečného odpadu

Strojírenský průmysl

Japonsko

HS 8444 - Stroje k tvarování stříhání ap mat textilních

Japonsko

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

Japonsko

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Japonsko

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Japonsko

HS 3005 - Vata gáza obinadla ap zboží

Zemědělský a potravinářský průmysl

Japonsko

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Japonsko

HS 0511 - Výrobky   živočišného původu jen ne z mrtvých zvířat

Japonsko

 HS 1107 - Slad i pražený

Japonsko

HS 1210 - Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod lupulin

Japonsko

HS 1806 - Čokoláda přípravky potravinářské ost s kakaem

Japonsko

HS 2203 - Pivo ze sladu

Aktuální sektorové příležitosti pro Japonsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Proč Japonsko

 • Třetí největší ekonomika světa. Druhá největší vyspělá ekonomika světa
 • 4. největší vývozce a dovozce světa
 • HDP 100 bilionů Kč
 • 34. země ze 185 v žebříčku snadného obchodování (ČR je na 44. místě)
 • Druhý největší investor v ČR
 • Nejvyšší počet movitých domácností na světě. Třetí nejvyšší počet milionářských domácnostní -1, 2 mil.
 • Rozvinutá a spolehlivá infrastruktura pro obchodování
 • Potenciál exportu v rámci vyhodnocených sektorových příležitostí: skutečnost USD 49 847 693  X potenciál USD 1 143 970 444
 • Zaměstnanost i příjmy jsou nad průměrem zemí OECD
 • Náročný trh, který slouží jako reference pro řadu dalších asijských zemí
 • Vyspělá země vyznávající stejné hodnoty jako ČR
 •  Stabilní, právní prostředí. Demokratická společnost. Asijská země, kde platí dohody a pravidla
 • Obchodní a kulturní vazby na ČR
 • Příležitosti v high tech oblastech (nano technologie, robotika, automatizace, IT) stejně jako v importu potravin

Specifika trhu

Japonští zákazníci patří k nejnáročnějším. Vyžadují Váš čas, perfektní kvalitu, kontinuální inovaci a trpělivost. Při jednáních je třeba dbát všech ujednaných detailů plnění. Veškeré schvalování je pečlivě posuzováno a trvá obecně déle, než jak jsme zvyklí. Cena v Japonsku hraje menší roli, než jak jsme zvyklí v ČR a za kvalitu si je zdejší zákazník ochoten připlatit. Náročnost japonských zákazníků navíc dle vyjádření manažerů firmě pomůže posunout své produkty na špičkovou úroveň, čehož lze  výhodně využít na ostatních trzích. Japonci upřednostňují dlouhodobá obchodní partnerství před jednorázovými obchody.

Výhody trhu

Výhody japonského trhu nekončí u jeho velikosti a vysoké kupní síly obyvatelstva. Ta je s druhým nejvyšším počtem bohatých domácností na světě (5,9 mil.) značná. Dalším plusem je pověst Japonska jako technologické velmoci, které se těší u sousedních zemí (Čína, Korea, státy JV Asie, atp.). To z něj dělá ideální místo pro založení asijské centrály jakékoliv technologicky orientované firmy. Jde o velmi výhodnou lokalitu pro další expanzi v celé asijsko-pacifické oblasti.

Jak vstoupit na trh

Pro zjednodušení vstupu na japonský trh používá řada firem zástupce se znalostí japonského prostředí a jazyka. Je nezbytné mít veškerou podporu, materiály a návody v japonštině. Anglicky hovoří méně lidí, než se obvykle předpokládá. Najít vhodného partnera či zástupce patří k základním předpokladům úspěchu.

Při vstupu na japonský trh je pro firmu s omezenými zkušenostmi důležité kontaktovat příslušné místní odvětvové sdružení. Poradenství je pro takto odlišný trh zcela nezbytné. Často se také vyplatí vypracovat si nejdříve kvalitní studii trhu pro dané odvětví a absolvovat prvně několik úvodních schůzek s partnery v Japonsku. Pro Japonce je velmi důležitý osobní styk, který e-mail nebo telefon nahradit nemůže. Doslova platí, že pro další vývoj obchodního vztahu je nutné osobní jednání. Pro japonské obchodníky je důležitá férovost a vše si ověřují. Je proto třeba se vyvarovat jakýchkoliv nečestných taktik. Nebudou fungovat. Hrozí ztráta důvěry u obchodního protějšku a navíc riskujete rozšíření špatné pověsti dále. To v Japonsku, kde si firmy své partnery důkladně ověřují a dají na doporučení, způsobí potíže a nebudete již důvěryhodní.  Od počátku je třeba budovat to nejpozitivnější renomé.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Datum
(od - do)

Název

Místo

Popis

květen 

Aktualizace souhrnné teritoriální informace 

Tokio 

Pravidelná a průběžná aktualizace základních informací pro zájemce o vstup na japonský trh  

průběžne

Editace ekonomické části webových stránek ZÚ 

Tokio 

Průběžná editace ekonomické části webových stránek ZÚ. Aktuální informování o japonském trhu, příležitostech a podmínkách.  

několikrát za rok

Investiční seminář AFI 

 

Realizace seminářů na podporu investic do ČR. Ve spolupráci se zastoupením agentury CzechInvest.

říjen

Prezentace českého skla 

ZÚ Tokio 

V návaznosti na probíhající spolupráci firmy Moser s japonskou obchodní společností Meiwa rozšíří ZÚ prezentaci českého skla.  

průběžně

Spolupráce s Českou obchodní a průmyslovou komorou v Japonsku 

ZÚ Tokio 

ZÚ aktivně spolupracuje s Českou obchodní a průmyslovou komorou v Japonsku při vyhledávání příležitostí pro české firmy na japonském trhu, jakož i prezentaci japonských exportních příležitostí pro české firmy.  

průběžně

Vyhledávání partnerů, podpora a poskytování zázemí českým firmám při jednáních 

Tokio 

ZÚ nabízí českým firmám podporu a spolupráci při vyhledávání partnerů na japonském trhu, jejich kontaktování, přípravě jednání a možnost využití jednacích prostor na velvyslanectví.

leden

Veletrh nano tech 2015 

Tokyo Big Sight

Veletrh představuje pro české firmy jedinečnou příležitost navázat obchodní kontakty a představit se na jednom z nejvýznamnějších nanotechnologických fór na světě. Ve spolupráci s CzechInvestem.

průběžně

Příprava zpravodaje o exportních příležitostech v Japonsku 

Japonsko 

V průběhu roku bude ZÚ vydávat zpravodaj, který českým firmám přiblíží obchodní příležitosti v Japonsku.  

březen

Účast ČR na veletrhu FOODEX 2015 

Tokyo Makuhari Messe 

Stánek na největším veletrhu potravin a nápojů v Asii „FOODEX“ zajišťuje ZÚ Tokio ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.Japonsko patří k největším dovozcům potravin. Potravinová soběstačnost  dosahuje pouhých 39% a roční obrat na trhu potravin a nápojů představuje částku 6 biliónů Kč. Japonsko tak skýtá řadu exportních příležitostí a zvláště pro výrobce potravin je velmi atraktivním trhem. Zároveň je zdejší náročný trh velmi dobrou referencí a odrazovým můstkem dalších exportů do Asie.

březen

Podpora vývozu pivovarů z ČR 

ZÚ Tokio 

ZÚ Tokio dlouhodobě podporuje rozšíření vývozu piva z ČR. Pivovary ne zcela dostatečně reagují na poptávku japonských obchodníků. Na ZÚ proběhne prezentace produktů.

červen

Účast ČR na veletrhu FOOMA

Tokyo Big Sight 

ZÚ Tokio zajišťuje účast na významném veletrhu potravinářských technologií a výrobků.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: