Jednání českých firem z oboru energetiky v Indii

4. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Jednání českých firem z oboru energetiky v Indii Mise českých firem se zabývala dodávkami technologií, služeb, strojů a zařízení pro energetiku. Zástupci firem Doosan Škoda Power, Vítkovice Machinery Group, Škoda Praha, ČKD Blansko Engineering, Sigma a MSA navštívili Dillí a Mumbai. Se svými indickými protějšky jednali o rozšíření vzájemné spolupráce v klasické energetice, jaderné energetice a také v oblasti obnovitelných zdrojů.

Díky Zastupitelskému úřadu ČR v Dillí, který misi připravil jako projekt ekonomické diplomacie, měli zástupci českých firem možnost představit své záměry také přímo indickému ministrovi energetiky a dalším vysokým oficiálním představitelům. Mise, kterou zastřešil VZÚ Milan Hovorka, se účastnil také vedoucí ZK CzechTrade v Mumbai, jenž nabídl do budoucna zázemí mumbajské zahraniční kanceláře a případnou pomoc na indickém trhu ve sféře B2B.

Program mise v Dillí

Setkání se zástupci SKP Business Consulting

Významná konzultační společnost SKP představila podnikatelské prostředí v Indii. Popsala podrobněji daňový systém a následně představila analýzu energetického odvětví v Indii. Následovala diskuze se zástupci českých firem. Ze strany SKP byla nabídnuta pomoc při vstupu na indický trh, zejména s právními, daňovými a organizačními aspekty zakládání obchodního zastoupení nebo dceřiné firmy v Indii.

Central Electricity Authority (CEA)

CEA je výkonnou agenturou pro implementaci vládní energetické politiky s výjimkou jaderné energetiky. Na úrovni jednotlivých svazových států pak fungují státní energetické agentury. CEA se snaží státům pomáhat při zajišťování dostupnosti elektrické energie. CEA sleduje vývoj odvětví a na základě dat mimo jiné odhaduje budoucí potřeby.

Indie stále disponuje velký potenciálem v oblasti využívání vodní energie, který však není zdaleka využit. Pro české firmy by mohla být CEA zdrojem informací o budoucích potřebách a uvažovaných projektech.

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

V minulosti vyráběla společnost BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited) turbíny pro elektrárny podle československé licence. V současnosti se technologická spolupráce BHEL zaměřuje prioritně na americký General Electric a německý Siemens. Indický trh je vysoce konkurenční.

BHEL je schopen ročně dodat turbíny o výkonu 20 tis. MW, musí však hledat zakázky v zahraničí: v Bhútánu, Bělorusku, Indonésii, Afghánistánu, Vietnamu nebo např. na Nové Kaledonii. Zástupci BHEL vyjádřili zájem o spolupráci na třetích trzích.

Podnikatelský seminář na Obchodní a průmyslové komoře PHD

Na semináři nejprve vystoupili se svými příspěvky experti a zástupci obchodní komory PHD. Byly popsány hlavní energetické potřeby Indie a dosavadní směr energetické politiky. Vzhledem k rostoucí spotřebě bude indická vláda usilovat o maximální využití dostupných zdrojů včetně obnovitelných zdrojů energie: zejména sluneční, vodní energie a biomasy.

Podnikatelský seminář na velvyslanectví

Ředitel indické právní, daňové a účetní poradenské společnosti RKACA & Associates se zaměřil na problematiku zakládání poboček a dceřiných společností v Indii a s tím spojené daňové aspekty. Následně se věnoval otázce provádění plateb v cizích měnách v rámci platných pravidel nakládání s devizami v situaci omezené vnitřní a vnější konvertibility indické rupie.

Vystoupení doplnil energetický expert EBTC (European Business and Technology Center). Centrum EBTC sídlí v Dillí a nabízí evropským firmám služby spojené s usnadněním jejich vstup na indický trh.

Setkání se zástupci Ministerstva oceli a společnosti SAIL

SAIL (Steel Authority of India Limited) je jednou ze sedmi největších státních společností v Indii. Je zároveň největším producentem oceli v Indii a jedním z největších na světě. Roční obrat SAIL přesahuje 7,5 mld. USD. Skupina SAIL zaměstnává v pěti ocelárenských podnicích a v dalších specializovaných firmách přes 90 tis. zaměstnanců.

Během jednání byly diskutovány konkrétní obchodní případy z minulosti, ale i možnosti budoucích dodávek. SAIL je velkým zákazníkem pro dodavatele energetických zařízení, protože provozuje vlastní nezávislé energetické zdroje. V tendrech dbá SAIL mimo jiné na maximální využití vlastní oceli pro dodávky zařízení od externích dodavatelů – vč. energetických zařízení.

Setkání se zástupci elektrárenské společnosti NTPC

NTPC (National Thermal Power Company) disponuje instalovaným výkonem přes 45 000 MW, který by do roku 2032 chtěla zvýšit na 128 000 MW. Provozuje 18 uhelných a 7 paroplynových elektráren. Patří do čtveřice největších státních společností v Indii a v globálním žebříčku podle časopisu Forbes je řazena na 431. místě.

S navýšením svého výkonu v budoucnosti počítá při využití i dalších zdrojů elektřiny – včetně obnovitelných zdrojů a jádra. NTPC se vedle výroby elektřiny zabývá i engineeringem a má společné podniky v Bangladéši a na Srí Lance, kde staví nové zdroje.

Přijetí ministrem energetiky

Přijetí ministrem energetiky se uskutečnilo za přítomnosti předsedy představenstva a generálního ředitele NTPC A. K. Jhy. Pro české společnosti bylo setkání s ministrem příležitostí ke krátkému představení jejich aktuální nabídky služeb a zařízení v Indii.

Program mise v Mumbai

Přijetí guvernérem státu Maháráštra

Guvernér státu Maháráštra přijal delegaci v Mumbai. Setkání s guvernérem bylo příležitostí pro představení jednotlivých českých energetických firem a k diskuzi o příležitostech rozvoje bilaterální spolupráce se zaměřením na stát Maháráštra a na oblast energetiky. Maháráštra nabízí zajímavý prostor pro projekty výstavby solárních zdrojů elektřiny.

Přijetí náměstkem ministra pro energetiku státu Maháráštra

Maháráštra je podle počtu obyvatel druhým největším státem v Indii. Místní elektrárny zásobují 30 mil. domácností a dalších firemních či institucionálních odběratelů elektřiny. Z hlediska poptávky a nabídky elektřiny je Maháráštra v rovnováze. Výzvou je však zajištění dodávek elektřiny do všech míst, kde je elektřina požadována. Dalším cílem je snížit počet výpadků dodávek elektřiny a omezit délku jejich trvání. Energetický mix by se měl posunout více směrem k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Na území Maháráštry je celkem 10 měst, která jsou zařazena do programu Smart Cities. S tím souvisejí potřeby na vybudování chytrých rozvodných sítí. Čeští dodavatelé energetických technologií a zařízení realizují na území Maháráštry konkrétní projekty, které byly předmětem jednání s náměstkem ministra.

Jednání v sídle Tata Power

Tata Power se chce zaměřit na obnovitelné zdroje energie, ale naráží na problémy spojené s nákupem půdy. V této souvislosti se zmiňovaly zejména solární elektrárny, jejichž výstavba je náročná na plochu. Pro české firmy by mohla být zajímavá i spolupráce na třetích trzích. Tata Power dodává energetické celky také pro další společnosti koncernu v zahraničí – například Tata Chemicals.

Jednání v sídle NPCIL

NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Ltd.) se zabývá projektováním, výrobou a provozováním jaderných zařízení. Nejprve se NPCIL orientovala na ruskou technologii a nyní spolupracuje i s USA a s Francií. Indie se zaměřuje na využití thoria. ČR patří k zemím, které mají relevantní schopnosti a technologie. Na úvodní vystoupení velvyslance navázaly jednotlivé české firmy, přičemž byla zmíněna také aliance českých dodavatelů technologií pro jadernou energetiku. Bilaterální spolupráce mezi ČR a Indií se může opřít o podepsanou dvoustrannou dohodu.

Jednání se zástupci L&T a CII

Společnost Larsen&Toubro patří v Indii k nejvýznamnějším hráčům, zejména pokud jde o těžké strojírenství. V odvětví těžkého strojírenství je však pro L&T indický trh příliš malý, a proto 60 % produkce exportuje. L&T by měla zájem například o spolupráci při realizaci projektů vodních elektráren v Bhútánu. Představitel Indické průmyslové konfederace (CII) během setkání představil možnosti společných projektů v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie – zejména solárních elektráren.

Návštěva expozice dodavatelů jaderných technologií

Na závěr navštívila podnikatelská delegace veletržní akci pořádanou na okraj mezinárodní konference o budoucnosti jaderné energetiky v Indii, na níž se představila řada dodavatelů z odvětví jaderného energetického strojírenství, kteří jsou aktivní na indickém trhu.

Indický energetický trh

V Indii stále platí, že energetické potřeby nejsou dostatečně kryté. Výpadky v dodávkách elektřiny nadále patří mezi překážky dalšího rozvoje indické ekonomiky. Ke zlepšení by mělo dojít modernizací a rehabilitací stávajících energetických zdrojů a také prostřednictvím výstavby nových kapacit. V obou případech je kladen zvýšený důraz na environmentální standardy, což může být v některých případech výzvou pro české dodavatele.

Současně je v Indii kladen důraz na superkritické a ultra-superkritické zdroje a také na zvýšení energetické účinnosti. Zásadní prioritou je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V plánu je dramatické navýšení solárních elektráren (z aktuální kapacity s instalovaným výkonem ve výši 5000 MW na 100 000 MW) a také větrných elektráren (více než 60 000 MW nového instalovaného výkonu).

Počítá se s rozvojem využívání biomasy a s lepším využitím vodního potenciálu (např. také s přečerpávacími vodními elektrárnami). Perspektivu má zároveň další rozvoj jaderné energetiky, která se v Indii opírá o domácí, ale i zahraniční odběratele, což je rovněž příležitostí pro české firmy.

Čeští dodavatelé se musejí na indickém trhu zaměřit na unikátní části energetických zařízení s vysokou přidanou hodnotou a zbývající méně složité části zařízení by si měli nechat vyrobit a dodat od místních dodavatelů. Indické firmy přitom rychle zahraniční konkurenci kopírují, proto je třeba si udržovat technologický náskok a rozvíjet novější a náročnější modifikace – inovovat výrobní program.

Indický trh je vysoce konkurenční a cenově senzitivní, proto je oblast jaderné energetiky pro české dodavatele zajímavější. Mohou se opřít o reference, které některým indickým firmám chybějí. Dodávaná zařízení přitom bývají dražší a sofistikovanější, tím mohou odrazit lokální levnější konkurenci.

Pokud jde například o výrobu parních turbín, vedle společnosti BHEL v Indii přímo vyrábějí i zahraniční společnosti, jako například Toshiba. Přičemž výrobní kapacita v Indii převyšuje roční domácí poptávku.

V oblasti vodních elektráren je možné se v Indii zaměřit například na rekonstrukci a modernizaci existujících zařízení dodaných před třiceti a více lety ze zemí bývalého východního bloku. BHEL disponuje řadou technologií, ale příležitostí by mohly být například zmiňované přečerpávací elektrárny. V situaci vysoké konkurence má velkou výhodu společnost s vlastním místním zástupcem, který systematicky a intenzivně pracuje na získávání zakázek v Indii.

V oblasti jaderné energetiky je pro české dodavatele výhodou znalost ruských technologií a kompatibilita s nimi. S výjimkou jaderné energetiky je Indie v zásadě technologicky soběstačná a ceny energetických strojů a zřízení jsou na místním trhu velmi nízké. Proto je jednou z možností spolupráce s indickými partnery na třetích trzích – například na Srí Lance.

Minulé zkušenosti českých firem ukazují, že by v Indii mohl být prostor pro rekonstrukci zastaralých a v některých případech odstavených tepelných elektráren. Lokální administrativa však v určitých případech neměla dobré zkušenosti z projektů rekonstrukce elektráren místními dodavateli, proto chce raději stavět nové zdroje a bohužel pro české dodavatele je preferována výstavba nových superkritických a ultra-superkritických zdrojů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek