Jednání o dalším rozvoji železniční dopravy v Izraeli a exportních možnostech pro české firmy

10. 6. 2014

  • Země: Izrael
  • Datum zveřejnění: 04.06.2014

mapaDne 2. června se v prostorách českého velvyslanectví uskutečnila schůzka s panem Moshe Weissem, ředitelem pro strategické plánování státní společnosti Israeli Railways Ltd. Jednání, které iniciovalo zahraniční zastoupení MPO/CzechTrade společně s Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu, se týkalo dalšího rozvoje železniční dopravy v Izraeli a exportních možností pro české společnosti.

V Izraeli měla v minulosti vždy preferenci silniční přeprava, železnice byla spíše na okraji zájmu, což bylo způsobeno mimo jiné i slabou infrastrukturou pocházející ještě z doby osmanské říše a britské mandátní Palestiny. Tento stav se změnil zhruba před dvaceti lety v souvislosti s výrazným nárůstem počtu nových přistěhovalců. Izraelská vláda si včas uvědomila, že silniční síť nebude stačit potřebám osobní i nákladní přepravy a začala investovat do navýšení kapacit tratí stávajících a budování tratí nových. Tato politika pokračuje i v současnosti. Ve výstavbě je pět velkých projektů nových železničních tratí, jejichž dokončení se předpokládá v horizontu 2-3 let: 

Akko – Karmiel (20 km)

Haifa – Beit Shean (75 km)

Hadera – Lod (tzv. východní trať)

Tel Aviv – Jeruzalém (nové přímé spojení projektované na vyšší rychlost, současná tzv. turistická trať má v několika úsecích omezení 30 km/h)

Siderot - Beersheva  (prodloužení stávající pobřežní železniční komunikace dále do vnitrozemí)

Ve fázi legislativní přípravy je finančně největší projekt, spojení Beersheva – Eilat, které povede náročným terénem Negevské pouště v délce cca 200 km, vlaky by přitom měly dosahovat rychlosti až 250 km/h. Projekt bude mít přínos jak pro turistiku (zkrácení přejezdu z Tel Avivu k pobřeží Rudého moře na pouhé dvě hodiny) tak i pro přepravu zboží z eilatského přístavu. Schvalovací procesy poněkud brzdí Ministerstvo životního prostředí a Společnost pro ochranu přírody, Ministerstvo dopravy ovšem předpokládá, že všechny výhrady budou včas vyřešeny.

Souběžně probíhá modernizace a rozšíření kapacit stávajících tratí. Jedná se především o elektrifikací 460 kilometrů současných tratí, dvojkolejnost a modernizaci zabezpečovacího zařízení. S elektrifikací je spojen i nákup nových lokomotiv a vlakových souprav – celkem půjde o cca 120 jednotek.

Israeli Railways nakupují zásadně formou tendrů, které můžou být otevřené nebo uzavřené, kdy osloví pouze předem vybrané dodavatele. Otevřené tendry publikují na svých stránkách zde, dokumentace je v angličtině. Z českých výrobců uspěly v tendrech Třinecké železárny (resp. Moravia Steel), které již několik let dodávají pro železnici kolejnice. Kontrakt mají zajištěn i na příští rok.

Exportní příležitosti českých firem je možné rozdělit na stavební práce a vlastní dodávky technologií. V prvním případě je možné nabízet služby i pro budování silniční infrastruktury, která je svým objemem několikanásobně vyšší, než železniční. V druhém případě se příležitost exportu svých výrobků a technologií otevírá pro řadu českých společností, např. Elektrizaci železnic a.s., AŽD Praha s.r.o. nebo Škodu Vagonka a.s., které jmenovitě zmínil p. Moshe Weiss, ředitel pro strategické plánování Israeli Railways. Klíčové je dostat se do skupiny vybraných prověřených dodavatelů, které železnice oslovují v rámci uzavřených výběrových řízení. A určitě se vyplatí mít i místního zástupce, který zajišťuje operativní komunikaci. 

Obchodovat s izraelskou státní firmou typu Israeli Railways Ltd. není v žádném případě jednoduché, ale příklad Třineckých železáren ukazuje, že to je možné. Pokud budou mít i další české firmy o izraelský trh zájem, měly by se do Izraele přijet prezentovat osobně. Zahraniční zastoupení MPO/CzechTrade a obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Tel Avivu pro tento případ společně připravují program oborově zaměřené obchodní mise českého železničního průmyslu, který bude sloužit k prezentaci českých exportérů a navázání kontaktů s důležitými izraelskými partnery. Mise se uskuteční v případě zájmu dostatečného počtu českých podnikatelských subjektů v listopadu 2014.

Nezávazný zájem o odbornou obchodní misi prosíme předem avizovat e-mailem na jiri.rak@czechtrade.cz a/nebo branislav_gal@mzv.cz.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO a CzechTrade v Izraeli.

 

 

Tisknout Vaše hodnocení: