Jednání o finanční dohodě mezi Kolumbií a Panamou stále na mrtvém bodu

10. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech od 2. do 4. listopadu 2015 skončilo v Panama City neúspěšně již sedmé kolo dvoustranných rozhovorů mezi Kolumbií a Panamou ohledně sjednání dohody o zamezení dvojímu zdanění a finančního ujednání o vzájemné výměně finančních informací, které by umožnilo Bogotě získat data o vkladech kolumbijských právnických a fyzických osob v panamských bankách.

Dosavadní neúspěšné negociace o finanční dohodě významně negativně zatěžují bilaterální relaci mezi Kolumbií a Panamou. Původně se ministryně zahraničních věcí obou států María Ángela Holguín/ová a Isabel Saint Malo/vá dohodly na podzim roku 2014 na ukončení vyjednávání nejpozději do 30. září 2015. Tím byla ukončena diplomatická krize, obě země vyjádřily zájem na rychlém vyřešení vzniklého sporu a zahájily bilaterální negociace na úrovni expertů.

Vláda v Bogotě je logicky zainteresovaná získat informace o konkrétních osobách či firmách, které se vyhýbají vklady v Panamě placení daní. A to zvláště nyní, kdy země pociťuje významný pokles příjmů z prodeje ropy a zhoršení fiskální bilance. Kolumbie požaduje po Panamě, aby poskytovala automaticky DIAN/u (Národní daňová a celní správa v Kolumbii) veškeré informace vztahující se k finančním operacím svých občanů a společností s cílem výrazně redukovat či zamezit daňovým únikům. Podle Superintendence pro banky se nachází v současné době v panamských finančních institucích vklady fyzických a právnických osob původem z Kolumbie ve výši 6,5 mld. USD.

Panama naopak argumentuje tím, že od zahájení rozhovorů s Kolumbií se obě strany dohodly na výměně informací na základě konkrétních požadavků a nikoli automaticky. Navíc podle odborníků panamské úřady zatím nejsou schopny zajistit automatické předávání finančních informací, neboť jim chybí vládou schválená metodologie pro takový postup. Očekává se, že Panama (s využitím standardu OECD a poskytovanou technickou pomocí v této oblasti ze strany USA prostřednictvím zákona FATCA) bude moci zahájit automatickou výměnu finančních informací nejdříve v roce 2018.

Pro Kolumbii ale i ČR je důležité nedávné prohlášení panamského prezidenta Juana Carlose Varely, které učinil během zasedání VS OSN v New Yorku v říjnu 2015, podle kterého se zavázal, že Panama během jeho mandátu přistoupí na automatické poskytování (vzájemnou výměnu) finančních informací na dvoustranné bázi. Na toto vyjádření reagovala velmi pozitivně OECD (konkrétně Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací), jež navrhlo vyřadit Panamu z tzv. šedého seznamu daňových rájů.

Na doplnění uvádíme, že Panama patří mezi nejstarší „daňové ráje“ na světě. Dnes tato země představuje důležité a hojně vyhledávané finanční centrum Latinské Ameriky a Karibiku. Podle posledních statistických údajů je v Panamě zaregistrováno přes 420 000 „offshore“ společností (mnohé rovněž původem z ČR). Panamská ekonomika je z velké části založena na službách, a to především dopravních (spojených s obsluhou Panamského kanálu) a finančních (bankovních, pojistných, registračních), které tvoří cca 75 % HDP.

Panama veřejně bojuje proti praní špinavých peněz a platná legislativa zakazuje nelegální finanční operace vč. daňových úniků. Pokud jde o založení společnosti v Panamě, obecně platí, že:

  • panamské (nerezidentní) společnosti mají 100% daňové osvobození na všechny „offshore“ aktivity (společnosti platí vládě pouze paušální roční daň ve výši 300 USD);
  • je vyžadován místní registrátor společnosti (právník či prověřená právní firma), registr je veřejně přístupný (firmy proto často využívají servis Nominee Service pro větší diskrétnost a anonymitu);
  • firma musí registrovat své akcie a nominální akcionáře a čísla certifikátů na doručitele;
  • panamská legislativa vyžaduje autorizovaný kapitál běžně ve výši 10 tis. USD, obvyklá výše je však 50 000 USD (nevyžaduje však mít kapitál plně splacený, ani nepožaduje zveřejňování účetní závěrky, výroční zprávy či auditu pokud příjmy nepocházejí ze zdrojů na území Panamy);
  • společnost musí mít 3 ředitele a 3 pracovníky (prezident, sekretář a pokladník) a alespoň 1 akcionáře;
  • od května 2015 novela panamského právního řádu neumožňuje vydávání akcií na majitele (do konce letošního roku musí být všechny konvertovány na jméno a uloženy o notáře či autorizovaného depozitáře).

Kolumbie požádala o vstup do OECD v roce 2013. V návaznosti na probíhající přijímací rozhovory se jí dosud podařilo úspěšně projít screeningem v osmi výborech (pro zemědělství, zdravotnictví, statistiku, hospodářskou soutěž, ochranu spotřebitele, vědu a technologie, investice a finanční trhy) z celkového počtu 23. Naposledy (v říjnu 2015) byla Kolumbie přijata do Výboru pro finanční otázky OECD.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek