Informace z jednání s guvernéry departamentů César a Huila o příležitostech pro české firmy

21. 11. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z jednání s guvernéry departamentů César a Huila o příležitostech pro české firmy Dne 16. listopadu 2016 se velvyslanec M.Sklenka zúčastnil na pozvání výkonného prezidenta Národní federace departamentů Kolumbie (FND) Amylkara Acosty pracovního setkání s guvernéry departamentů César (p. Franciskem Ovalle Angaritou) a Huila (Carlosem Juliem Gonzálesem Villou) společně s vedoucí DEU velvyslankyní A.P. Zacarías a velvyslancem Německa M. Bockem. Cílem setkání bylo diskutovat možnosti podnikání a investic společností z členských zemí EU ve výše uvedených departamentech Kolumbie. 

Závěry a doporučení pro případné zainteresované české subjekty lze shrnout následovně:

Departament César

  • Nachází se na severovýchodě země. Hlavním městem je Valledupar, kde se na jaře každého roku koná světoznámý hudební festival vallenata. Rozloha departamentu, kde žije více než 1,1  mil. obyvatel,  činí 22.905 km2 (2 %). Základem místní ekonomiky je těžební průmysl (americká společnost Drummond zde těží uhlí, které se úspěšně vyváží do zahraničí a podílí se na HDP departamentu více než 30 %, což řadí departament na 1. místo mezi místními producenty uhlí) a zemědělství.
  • Je důležitým místem chovatelů skotu (více než 1,5 mil. hlav hovězího dobytka) a současně jedním z hlavních středisek produkce mléčných výrobků (společnost Nestlé zde má svoji lokální filiálku Cicolac - společný podnik s novozélandskou firmou Fonterra - na produkci mléka, sýrů, jogurtů a dalších mléčných produktů). Z oblasti rostlinné výroby patří k důležitým plodinám departamentu bavlna, rýže a tropické ovoce.
  • Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele v departamentu je výrazně nad kolumbijským průměrem a činí 14.300 USD/1 obyvatele. Průměrná roční teplota dosahuje 30 stupňů C.

Departament Huila

  • Patří mezi nejdůležitější regionu jihu Kolumbie. Správním střediskem je město Neiva. Departament má rozlohu 19.890 km2 a žíje v něm 1,2 mil. obyvatel. HDP na obyvatele činí 10.890 USD. Průměrná roční teplota činí 24 stupňů C.
  • Základem místní ekonomiky je zemědělství, kde převažuje pěstování kávy (tento departament je největší producent kávy v Kolumbii s více než 100.000 ha), kakaa, rýže, cukrová třtina, kukuřice, fazole, tabák a tropické ovoce (hlavně banány).  Rostoucí roli hraje chov hovězího dobytka (dnes kolem 490 tisíc hlav) díky rozsáhlým pastvinám (780 tisíc ha) a sladkovodních ryb díky velkému množství řek (hlavní říční tepnou je řeka Magdalena, která v departamentu pramení).

V případě obou departamentů se nabízí možnost dodávek zboží a služeb z ČR pro prioritní sektory (hornictví, zemědělství) a rovněž pro rozvoj dopravní a energetické infrastruktury či vodohospodářství (čističky odpadních vod) a zpracování odpadu.

Nabízí se rovněž příležitost investovat do specifické podnikatelské činnostiv některém z výše uvedených regionů s využitím řady pobídek, které poskytuje. Jedná se především o podnikání v rámci systému tzv. unifiremních svobodných zón (ZFU), které se vztahují na výrobu zboží, poskytování služeb a agropodnikání a poskytují daňové a celní výjimky.  Základní podmínkou je realizovat investici minimálně ve výši 1,1 mil. USD a vytvořit v místě alespoň 50 nových pracovních míst. 

Současně oba departamenty nabízejí sektorové pobídky, a to počínaje dočasným osvobozením od základní daně ze zisku ve výši 25 % či speciální „spravedlnostní“ daně CREE 9 %. Co se týče jednotlivých odvětví průmyslu a služeb, např. v oblasti rozvoje cestovního ruchu jsou hotelové služby poskytované v hotelích postavených před koncem roku 2017 osvobozeny od daně po dobu 30 let (u starých hotelů, které projdou v tomto období rekonstrukcí či rozšířením kapacit si budou moci odečíst náklady z daňového základu) a služby spojené s ekoturistikou do konce roku 2023. Dočasné daňové osvobození budou mít rovněž investoři do výroby obnovitelných zdrojů energie (solární, větrné, z biomasy či zemědělských odpadů), dále do poskytování říční dopravy, zalesňování a zpracování dřeva, vydavatelské činnosti se zaměřením na rozvoj vzdělanosti a kultury či vývoje a výroby software. Mimoto se počítá s podporou ve formě pobídek a dotací pro vědecký a technologický rozvoj.  

Případní zájemci z ČR o podnikání v Kolumbii mohou počítat s maximální podporou a součinností ZÚ Bogota a ZK CzechTrade, která je součástí velvyslanectví ČR v Kolumbii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek