Jednání s Obchodní a průmyslovou komorou Zambie a s Agenturou na podporu investic

2. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Pracovník Zastupitelského úřadu České republiky v Harare, vykonal ve dnech od 25. do 28. října 2015 pracovní cestu do Lusaky (Zambijská republika). Prvotním cílem cesty bylo testování uchazečů o stipendium vlády ČR. Rovněž jednal s představiteli obchodní komory, agentury na podporu investic, MZV Zambie, ministerstva zemědělství. Setkal se také se zástupci českých nevládních organizací, které v Zambii působí.

Setkání s představiteli Obchodní a průmyslové komory (Zambia Chamber of Commerce and Industry) a Agentury na podporu investic (Zambia Development Agency)

Cílem těchto setkání zejména bylo navázat kontakty a získat aktuální informace o prioritách Zambie. Představena byla Česká republika a to jako země s exportně orientovanou ekonomikou a rozvinutým průmyslem, dále hlavní odvětví českého průmyslu a exportní artikly. Obchodní vztahy ČR se Zambií jsou nízké (obrat loni dosáhl 3,5 mil. USD, v letošním roce této hodnoty dosáhl již za prvních 7 měsíců).

Ze zambijského trhu prakticky vymizely některé tradiční výrobky (traktory), jiné ale mohou najít uplatnění (zařízení nemocnic, letadla...). Příčiny malého zájmu českých podnikatelů lze hledat v nedostatečné informovanosti o podnikatelském prostředí Zambie, odlehlosti a malé velikostí trhu i vysoké konkurenci jihoafrických, ale i levných asijských dovozů.

Paní Prisca Chikwashi, výkonná ředitelka Zambijské obchodní a průmyslové komory a pan Patrick D. Chisanga, generální ředitel Zambia Developmant Agency představili obě organizace. Zambie skýtá pro zahraniční investory a obchodníky řadu příležitostí, největší jsou tradičně v těžebním průmyslu. Vzhledem k jednostranné orientaci na těžbu mědi, jejíž ceny ale padají), musí Zambie diverzifikovat ekonomiku.

Velcí investoři mají zájem o infrastrukturu (železnice, pozemní komunikace) a energetiku (zambijské zákony umožňují BOT nebo DBFO partnerství). Co se týká energetiky, přenosné sítě (i většina velkých elektráren) jsou státní (společnost ZESCO) a vláda prozatím neplánuje jejich privatizaci. Vláda (ZESCO) připravuje „úpravu cen“ elektřiny (včetně vyšších výkupních cen od výrobců), nabízí se řada možností při budování privátních malých vodních, větrných i solárních (i off-grid) elektráren.

Prioritou zambijské vlády je produkce zboží s vyšší přidanou hodnotou – příležitosti jsou ve zpracovatelském průmyslu (zejména potravinářství, zpracování kůží), stavebním průmyslu (výstavba bytů) a turistice. Podnikatelské prostředí je otevřené, řada úlev je poskytována společnostem působícím ve „zvláštních zónách“ (nejsou geograficky vyhraněné – tento statut si může vyjednat společnost se sídlem kdekoliv na území Zambie), obě organizace pomohou při založení společnosti, případně i ochraně jejích zájmů. Zambijská strana má zájem o výměnu zkušeností v oblasti podpory podnikání a investic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Harare (Zimbabwe).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek