Komise zveřejnila Roční analýzu růstu na rok 2016

26. 11. 2015 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise dnes zveřejnila Roční analýzu růstu na rok 2016, jež spolu s balíčkem dalších dokumentů zahajuje každoroční cyklus správy ekonomických záležitostí – tzv. evropský semestr, stanovuje ekonomické a sociální priority EU a poskytuje členským státům podklad pro politiku na následující rok.

Roční analýza růstu obsahuje tři hlavní pilíře k posílení hospodářského oživení a podpoře konvergence. Jsou jimi oživení investic, uskutečňování strukturálních reforem a odpovědná fiskální politika. Spolu s Roční analýzou růstu dnes také Komise zveřejnila doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny, zprávu mechanismu varování, návrh společné zprávy o zaměstnanosti a program na podporu strukturálních reforem.  

Roční analýza růstu na rok 2016

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek