Komise zveřejnila zprávu ohledně implementace evropské legislativy ze strany členských států

18. 7. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU, která ukazuje, jak jednotlivé členské státy uplatňovaly v loňském roce své závazky vyplývající z evropských právních předpisů, zejména pak ty vztahující se k fungování jednotného vnitřního trhu.

Pokud některý členský stát neplní své závazky, může Komise spustit řízení pro porušení práva. Zpráva ukazuje, že v roce 2015 Komise zahájila 1360 těchto řízení, což je o 13 více, než v roce 2014, jedná se ovšem o výrazný posun oproti roku 2011, kdy bylo spuštěno 1775 řízení.

Co se týče případů pozdní transpozice evropské legislativy do národních právních řádů, počet těchto případů se v roce 2015 oproti 2014 mírně snížil. Ovšem i když členské státy stihnou legislativu včas transponovat, neznamená to, že se jedná o správnou transpozici. Většina států například chybně nebo nedostatečně transponovala směrnici o zadávání veřejných zakázek.

Výsledky České republiky

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek