Studie Parlamentu k revizi pravidel ochrany spotřebitelů

21. 7. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropský parlament vydal studii zaměřující se na návrh, díky kterému by se harmonizovala ochrana spotřebitelů v rámci online prodeje zboží.

Studie se zabývá mimo jiné tím, jaký dopad by mělo zavedení těchto pravidel i pro offline prodej a uvádí, že harmonizace napříč prodejními kanály by měla pozitivní dopad jak na spotřebitele, tak na podniky. Nicméně připouští, že pro obchody, které pokrývají jen offline prodej, by harmonizace znamenala dodatečné náklady.

Výbor Evropského parlamentu pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude o návrhu nových pravidel hlasovat 28. září.

Studie Evropského parlamentu

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek