Jemen: Finanční a daňový sektor

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mld. YER

2010

2011

2012

2013

2014

Příjmy

    1 487,0

    1 736,1

    1 573,9

2 080,-

2 200,-

Výdaje

    1 865,9

    2 257,8

    2 402,7

2 770,-

2 880,-

Saldo

     - 378,9

     - 521,7

     - 828,8

-690,-

-680,-

Zdroj: Yemen News Agency

Rozpočet na rok 2014 počítá s příjmy o 6% vyššími, než v roce 2013, výdaje rozpočtu se zvýšily o 4%. Rozpočet je dlouhodobě deficitní, v posledních letech s deficitem cca 3,2 mld. USD. Deficit by měl být pokryt z darů a půjček, viz kap. 4.8. 

Deficitní hospodaření státu bude pokračovat i nadále, příjmy by měly s postupným snižováním těžby ropy a její ceny klesat. Na straně výdajů se bude vláda snažit i nadále snižovat systém dotací paliv a energií. Výhled deficitu státního rozpočtu na léta 2014-18 se očekává okolo 7% HDP. 

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance – běžný účet, saldo účtu služeb a devizové rezervy za posledních 5 let

Údaje v mld. USD 

2009 a

2010 a

2011 a

2012 a

2013 b

Saldo běžného účtu

    - 2,565

 - 1,725

   - 1,663

      - 947

-1,475

Saldo účtu služeb

- 896

     - 737

    - 1 025

    - 1 045

-580

Devizové rezervy

      6,993

    5,942

       4,531

     6,158

5,349

Zdroj: Economic Intelligence Unit - Country Report 7/2014
(a=skutečnost podle statistik IMF, b=odhad EIU)

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Ke konci roku 2013 činila jemenská zahraniční zadluženost 7,710 mld. USD, z toho byla více než polovina vůči mezinárodním organizacím (IFO, ADF, IFAD). Druhou polovinu představoval dluh vůči jednotlivým zemím.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jemenský bankovní systém zahrnuje centrální banku (Central Bank of Yemen), 2 specializované, 10 komerčních a 4 islámské banky.

Přehled největších bank:

Název banky

Počet poboček

Státní podíl %

Cizí kapitál %

Rok založení

Central Bank of Yemen

22

100,0

 

1971

Yemen Bank for Reconstruction and Deveopment

 38

 51,0

 

1962

Kooperative Agricultural Credit Bank

 37

 86,7

 

 1982

National Bank of Yemen

31

100,0

 

1969

International Bank of Yemen

 9

 

20,4

 1979

Yemen Commercial Bank

 8

 10,0

   

 1993

Arab Bank

6

 

100,0

1972

V zemi dále působí přes 500 směnáren a 12 pojištoven. Hlavní pojištovny jsou Saba Yemen Insurance, Trust Yemen Insurance & Reinsurance, United Insurance a Yemen General Insurance.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Rezidentní společnosti platí daně ze všech svých aktivit a nerezidentní společnosti pouze z aktivit v Jemenu. Rezidentní společnost je právnická osoba založená v souladu s jemenskými zákony nebo jinými zákony, které se vztahují na podnikání v Jemenu. Sazba daně z příjmu je progresivní podle několika pásem s tím, že pro příjem nebo část příjmu do výše 36 000 je nulová a pro část příjmu přesahující  804 000 je 35 %. Sazba daně ze zisku je jednotná ve výši 35 % pro všechny druhy společností, at již rezidentní nebo nerezidentní, včetně poboček zahraničních společností, výkonu profesionální činnosti i obchodu s nemovitostmi. Težba ropy je zdaněna podle podmínek jednotlivých koncesí. Nedodržení termínu předložení ročního daňového přiznání se pokutuje 2 % z nezaplacené daně za každý měsíc prodlení. 

Od daní jsou osvobozeny:

  • zisky podle výhod ze zákona o podpoře zahraničních investic (daňové prázdniny)
  • zisky z vývozu jemenských zemědělských výrobků
  • letecké společnosti na základě reciprocity
  • příjmy jednotlivců z úroků a akcií
  • nemovitosti diplomatických misí a mezinárodních organizací za podmínek reciprocity
  • příjmy z dědictví
  • příjmy dobročinných společností

Adresa internetových stránek jemenské danové správy (Tax Authority) s dalšími informacemi je: www.tax.gov.ye

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: