Jemen: Investiční klima

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jemen je poměrně velmi otevřenou zemí pro zahraniční investice. Jejich podporou se zabývá státní agentura General Investment Autority (www.investinyemen.org), která podporuje investice ve vetšině oborů, především pak v oblasti výroby, zemědělství, rybolovu, cestovního ruchu, stavebnictví a spedičních služeb. Investoři v těchto oborech se těší výhodám ve formě daňových úlev a dalších zvýhodnění. Spoluúčast jemenského subjektu na investišním záměru není povinná, nicméně vyplývají z ní některé výhody.

Investiční zákon nabízí ruzné pobídky zahraničním investorům od vyjmutí z povinnosti platit clo, přes daňové prázdniny na 7–16 let až po právo kupovat nemovitosti. Zahraničnímu investorovi se vyplatí projednat investiční záměr hned v počátečním stádiu s výše zmíněnou agenturou, která sdělí informace o potenciálních investičních příležitostech a další poznatky. Zahraniční investor je v zásadě postaven na roveň investoru místnímu, zejména právem nákupu půdy a budov, prodeje výrobků z realizovaného projektu kdekoli v Jemenu, právem řídit podnik podle vlastní úvahy, najímat, zaměstnávat a propouštět pracovní síly a výjimkami z cenových a ziskových kontrol. Investiční pobídky se částečně liší podle oblastního či oborového zaměření investice.

Specifický režim je zaveden pro investice do těžby ropy a spočívá v přímém vztahu s jemenskou vládou na základě zvláštní dohody zv. „Production Sharing Agreement“. 

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mil. USD

1 555

129

189

-518

-541

-134

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 2014 (zveřejněno v 07/2014) - ve zprávě jsou údaje o PZI za rok 2013, údaje za rok 2014 budou zveřejněny v 07/2015.

V roce 2010 byly zaznamenány přímé zahraniční investice ve výši 189 mil. USD. Nejvíce investic směrovalo do stavebnictví, ropného průmyslu, potravinářského průmyslu a do odvětví cestovního ruchu. Většina zahraničních investic byla z arabských zemí z oblasti Blízkého východu - Kataru, Iráku, Libye, Saúdské Arábie, Ománu, Libanonu a Kuvajtu, z evropských zemí Nizozemí, Německo a Itálie (velmi malé částky v řádu jednotek mil. USD).

Od roku 2011 je vzhledem k bezpečnostní situaci příliv PZI negativní (dochází k jejich odlivu, zejména u ropných společností). Obnovený Větší zájem zahraničních investorů o Jemen lze očekávat až po politické a bezpečnostní stabilizaci v zemi.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Přímé investice z České republiky do Jemenu nebyly prozatím zaznamenány, statistika platební bilance ČNB nemá k 31.12.2013 tyto investice v evidenci, stejně jako investice jemenských subjektů v ČR.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mezi nejperspektivnější odvětví pro investice patří težba a zpracování ropy, zemního plynu a jiných nerostných surovin a ta odvětví, na které se soustřeďuje podpora jemenské agentury na podporu investic General Investment Autority (www.investinyemen.org). V roce 2003 byl vydán prezidentský dekret o privatizaci, na jehož základě se počítá s postupnou privatizací státních podniků, především farmaceutických a obchodních firem, bank, národní letecké společnosti Yemenia, adenského letište a rafinérie, cementáren a elektrárenských společností. Při privatizaci je třeba počítat s nutností značných investic na modernizaci privatizovaných podniků. Zahraniční investice zejména z arabského světa směřují především do služeb cestovního ruchu, stavební výroby, zpracování ryb a zemědělských produktů.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Kromě celkové situace na Blízkém východě představují riziko pro investory v Jemenu také současná bezpečnostní situace,  lokální bezpečnostní problémy zejména na jemenském venkově, kde dochází k ozbrojených sporům mezi tradičními kmenovými komunitami nebo k ozbrojeným akcím príležitostných povstalců. Určité riziko může představovat také odlišné kulturní prostředí a jeho odraz v administrativních postupech a ve způsobech obchodního jednání.

Bezpečnostní situace se v roce 2014 rapidně zhoršila, nebezpečný již není jen venkov, ale i hlavní město Sanná, kde dochází k útokům na cizince a jejich únosům. Probíhající a vyostřující se sektářský konflikt (šiítský kmen Huthí versus sunitské uskupení Islah), do kterého centrální vláda zatím vstupuje opatrně, stejně jako i v Sanná operující Al Kajda, způsobily částečný odchod zahraničních investorů, zejména ropných společností.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: