Jemen: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

7.1. Smluvní základna

 • Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (20.3.2008)
 • Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky vztahující se k dodávkám speciálního materiálu v rámci úvěrových dohod podepsaných v letech 1976 a 1978, jakož i k příslušným platbám za tyto dodávky (25.4.1989)
 • Protokol k Dohodě o poskytnutí úvěru na realizaci geologického mapování mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky podepsané dne 20. prosince 1982 (25.4.1989)
 • Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky podepsané dne 24. března 1978 (25.4.1989)
 • Dohoda o poskytnutí úvěru na realizaci geologického mapování mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky (20.12.1982)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (4.12.1982)
 • Protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky (31.3.1982)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky (28.9.1978)
 • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky (11.7.1973) 

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR - Jemen v tis. USD

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

rok

USD

Index

USD

Index

USD

Index

USD

2009

29,633

419.6

1

1.8

29,634

416.3

29,632

2010

43,806

147.8

24

2400.0

43,830

147.9

43,782

2011

6,725

15.4

23

95.8

6,748

15.4

6,702

2012

17,942

266.8

125

543.5

18,067

267.7

17,817

2013

16,071

89.6

31

24.8

16,102

89.1

16,040

2014/I-VII

9,882

110,2

4

36,4

9,886

110,2

9,878

Zdroj: Český statistický úřad, sloupec "Index" vyjadřuje meziroční srovnání hodnot

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Jemenu za 01-12 / 2013:

Kód zboží Název zboží STIC 5 Stat. hodnota USD (tis.) podíl z celk vývozu
89139 Ostatní zbraně (pružinové, vzduchové, plynové pušky a pistole, obušky) 7,661 48.2%
71499 Díly pro plynové turbíny pod záhlavím 714.89 1,258 7.9%
72451 Tkalcovské stroje (stavy) 801 5.0%
2473 Dřevo surové, hrubě hraněné, upravené barvou aj. 783 4.9%
81221 Keramické výlevky, umyvadla, vany, bidety apod. z porcelánu 454 2.9%
76418 Díly,přísluš.telekom.přístr.a přístr.pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu 408 2.6%
72842 Stroje ke zpracování kaučuku, plastických hmot 401 2.5%
64142 Kraftový papír na pytle, nenatíraný, v rolích nebo arších 397 2.5%
72663 Stroje pro flexografický tisk 386 2.4%
72443 Spřádací, zdvojovací nebo skací textilní stroje, navíjecí stroje 288 1.8%
69955 Drát,pruty,trubičky,plechy,elektrody apod. ze zákl.kovů 272 1.7%
72852 Díly strojů pod záhlavím 728.42 244 1.5%
6253 Pneumatiky, nové, pro letadla * 0.0%
71323 Vznětové motory (diesselové nebo se žárovou hlavou) 208 1.3%
82159 Nábytek, j.n., dřevěný, ostatní 200 1.3%
78629 Ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu zboží 195 1.2%
7523 Ostatní zařízení k autom.zprac.dat 141 0.9%
71392 Díly pro vznětové pístové motory s vniřním spalováním 136 0.9%
72435 Ostatní šicí stroje 132 0.8%
74183 Lékařské,chirurgické a laboratorní sterilizátory 129 0.8%
  Celkem výše uvedené položky 14,494 91.2%
  Vývoz za rok 2013 celkem 15,898 100.0%

Zdroj: Český statistický úřad

Český dovoz z Jemenu za 01-12 / 2013:

Kód zboží Název zboží SITC 5 Stat. hodnota USD (tis.) podíl z celk vývozu
89319 Předměty k dopravě a balení zboží, j.n., z plastů, zátky, víčka, uzávě 4 12.9%
54162 Léčebné žlázy,ost.orgány pro organoterapeutické účely 4 12.9%
74529 Díly strojního zařízení pod záhlavím 745.2 a 775.3 3 9.7%
7461 Kuličková ložiska 2 6.5%
07111 Káva nepražená, nezbavená kofeinu 2 6.5%
972 Zlato mincovní, mince zlaté, mince běžné 1 3.2%
77627 Ostatní lampy a elektronky 1 3.2%
7478 Kohouty, ventily apod. armatury, j.n. 1 3.2%
57544 Fenolové pryskyřice 1 3.2%
  Celkem výše uvedené položky 19 61.3%
  Dovoz za rok 2013 celkem 31 100.0%

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Perspektivní odvětví pro české vývozce

Prioritní oblastí je vývoz speciálu. Z dalších položek, které je možné dodávat i z ČR, dováží Jemen nejvíce osobní automobily, léčiva,  železné pruty a tyče, sušené mléko, díly vrtných zařízení, elektrogenerátory, ocelové roury, nákladní automobily a polyetylén.

Uplatnění by mohli najít také výrobci zdravotnické techniky a sklářských výrobků a dodavatelé zařízení pro přepravu a zpracování ropy, zemního plynu a jiných nerostných surovin a zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie.

Intenzivnější zájem ze strany českých podnikatelů o jemenský trh je možný očekávat až po stabilizaci politické a bezpečnostní situace v zemi.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Al Ahwal Group - dovozce automobilů Škoda a jiných strojírenských výrobků
 • Al Watary Group - dovozce sklářských výrobků
 • Hassan Mohamed al-Hadramee and Sons Ltd. - dovozce svítilen a sklářských výrobků
 • Oil Search (Yemen) Ltd. - hlavní partner Moravských naftových dolů v Jemenu
 • Zubayen Trading and Industry Co. - dovozce průmyslových výrobků

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Poptávky se týkají hlavně elektroinstalačních komponentů a zařízení, sušeného mléka, léčiv a zdravotní techniky.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Usnesením vlády ČR č. 91/2002 byl Jemen zařazen mezi prioritní zeme naší zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), nicméně v nedávné době byl z tohoto seznamu vyřazen. Na projekty ZRS v Jemenu se vydávalo cca 1,5 mil. USD ročně. Realizace jednotlivých projektů je zpravidla rozplánována na více let. Roční plány jsou uvedeny na internetové adrese www.mzv.cz v části "Zahraniční vztahy", kapitole "Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc" a podkapitole "Dvoustranná". Kromě toho je v současné době v Jemenu realizován projekt rozvojové spolupráce zaměřený na rozvoj zemědělství na Sokotře, dále  Malé lokální projekty ZRS a nabízena vládní stipendia pro studium jemenských studentů na českých vysokých školách (pro školní rok 2013/14 jde o 5 míst).

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb nebyla zatím evidována a pokud se nějaká realizuje, jedná se zřejme pouze o služby spojené s dopravou zboží. Zaznamenány nebyly ani poptávky nebo nabídky služeb. Největší perspektivu by výhledově mohly mít služby v aktivním cestovním ruchu, až ješte stoupne kupní síla českého obyvatelstva a Jemen vybuduje potřebnou infrastrukturu.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů ČR jsou stejné jako pro jiné cizince. Ti mohou v Jemenu pracovat v případě, že jsou držiteli pracovního povolení vydávaného jemenským ministerstvem práce a sociálních vecí.

Zároveň musí být splněny následující podmínky:

 • cizinci bude vydáno rezidenční vízum
 • cizinec je zdráv (bez HIV)
 • cizinec bude vykonávat pouze práci uvedenou v pracovním povolení
 • cizinec bude pracovat v oblasti, pro kterou nelze nalézt jemenského pracovníka
 • celkový počet zaměstnaných cizinců nepřekročí 10 % celkového počtu zaměstnanců

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: