Jemen: Očekávaný vývoj v teritoriu

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Podaří-li se vládě národní jednoty, jmenované na konci r. 2011 na přechodnou dobu 2 let, stabilizovat bezpečnostní situaci v zemi a zahájit politickou transformaci a hospodářskou modernizaci (probíhající „Národní dialog“), vznikne v Jemenu prostor pro celou řadu rozvojových projektů; počínaje ropným sektorem, přes vodohospodářství a zemědělství a konče projekty v oblasti sociální politiky a vzdělávání. Lze předpokládat, že jako první se na tomto trhu budou etablovat subjekty ze zemí financujích rozvojovou pomoc jako např. Saúdská Arábie či Spojené arabské emiráty, vedle toho pochopitelně i tradiční partneři z rozvinutého světa – USA, Velká Británie, Francie, Německo aj.

Zhruba polovina jemenské populace je mladší 15 let, země vykazuje cca 35%ní nezaměstnanost a společenská i ekonomická integrace žen je doposud na minimální úrovni. Vedle toho existují strategické výzvy v podobě docházejích zásob ropy – hlavní exportní položky, ale i nedostatečných zdrojů vody. Zásadním faktorem ovšem bude schopnost tradičních společensko-politických elit, fungujících doposud na kmenovém základě, najít způsob přerozdělení moci, potažmo ekonomických zdrojů, který by zohledňoval všeobecnou potřebu rozvoje země. S tím bude souviset mj. i vnější i vnitřní bezpečnostní stabilita, dlouhodobě paralizovaná působením militantních islamistů na jihu (Al-Qá ´ida) i severu (Al-Houthi) země, ale i nostalgickými separatistickými tendencemi v jižním Jemenu (Hirak) s centrem v metropoli Aden.

Bezpečnostní situace se v roce 2014 rapidně zhoršila, nebezpečný již není jen venkov, ale i hlavní město Sanná, kde dochází k útokům na cizince a jejich únosům. Probíhající a vyostřující se sektářský konflikt (šiítský kmen Huthí versus sunitské uskupení Islah), do kterého centrální vláda zatím vstupuje opatrně, stejně jako i v Sanná operující Al Kajda, nedávají na rok 2015 přiliš optimistické výhledy. Určité uklidnění by mělo přinést přijetí nové ústavy, které je plánováno na jaro 2015 a následné prezidentské a parlamentní volby.  

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Sbližování země se sousedícím blokem států GCC (Gulf Cooperation Council) a jeho připravenost na plnohodnotný vstup do této organizace se bude odvíjet od tempa rozvoje charakterizovaného výše. Navíc je zde i pochopitelný naléhavější zájem těchto zemí na omezení regionálních bezpečnostních rizik (terorismus, ilegální migrace či pirátství), s nimiž ne/stabilita v Jemenu přímo souvisí. Jemen je od r. 1995 pozorovatelem ve WTO. V současné době probíhají dokončující přístupová jednání a v nejbližší době by se Jemen měl stát právoplatným členem WTO.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Novou možnost pro ekonomickou spolupráci s Jemenem představuje česko-jemenská dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v březnu 2008 a ve stejnou dobu podepsané memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Jemenskou federací obchodních a průmyslových komor.

Významný stimul pro intenzivnější ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi představuje rovněž otevření Honorárního konzulátu ČR v Sana´a v květnu 2013, ke kterému došlo během návštěvy a za přítomnosti bývalého ministra zahraničních věcí ČR K.Schwarzenbega v Jemenu. Tato návštěva výrazně podpořila české podnikatelské zájmy v Jemenu a implikovala širokou škálu potenciální spolupráce jak v oblasti obchodu, tak investic.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: