Jemen: Vnitropolitická charakteristika

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Jemen procházel od února 2011 revolučním pnutím inspirovaným tzv. Arabským jarem; studentské protesty proti režimu prezidenta Ali A. Saleha (u moci byl 33 let) postupně přešly v ozbrojenou konfrontaci dominantních kmenových uskupení, která hrozila přerůst v občanskou válku. Na bázi tzv. iniciativy států GCC (Gulf Cooperation Council) a za mediace OSN bylo 23.11.2011 dosaženo tzv. Dohody o předání moci prezidenta Saleha. Tato dohoda anticipovala, vedle odstoupení prezidenta Saleha a členů jeho rodiny výměnou za jejich imunitu, především ustavení přechodné vlády národní jednoty, konání předčasných prezidentských voleb dne 21.2.2012 s jedním konsenzuálním kandidátem – dosavadním viceprezidentem Abdo Rabbo Mansour/em Hadi/m, zahájení celospolečenského „Národního dialogu“ o ústavní změně centralizovaného prezidentského na parlamentní a federální politický systém a v neposlední řadě také reformu struktury ozbrojených složek. Po dvou letech přechodného transformačního období měly počátkem roku 2014 proběhnout demokratické prezidentské a parlamentní volby. Reforma armády byla v zásadě dokončena, k úspěšnému završení směřuje též Národní dialog. Prezident Hadi, který byl původně zvolen na 2 leté přechodné období zůstává i nadále ve funkci až do uspořádání konání referenda o nové ústavě a vypsání nových parlamentních a prezidentských voleb. Vše by mělo postupně proběhnout v roce 2015.  V 07-09/2014 došlo v souvislosti s odstraněním dotací na ceny energií (zejména PHM) k pouličním nepokojům, které využil kmen Hutsiú k ovládnutí několika provincií, včetně hlavního města Sanaa. Krize skončila podpisem dohody (zprostředkované OSN)  mezi prezidentem a představitelem hnutí Hutsi, na základě které bude jmenována nová vláda, ve které budou mít zástupce Hutsiové a jižanští separatisté. I přes podpis dohody 21.9.2014 je situace stále křehká a další vývoj nejistý (aktualizováno 1.10.2014).

V předčasných prezidentských volbách, které se konaly dne 21.2.2012, hlasovalo pro nového prezidenta Abdel-Rabbuh Mansur Hadi/ho 99,8% voličů při celkové účasti 60%. Prezident Hadi složil dne 25.2.2012 přísahu před jemenským parlamentem.

Jemen byl doposud prezidentskou republikou; od roku 1999 s přímou volbou prezidenta na max. 2 funkční období v délce 7 let. Po poslední ústavní úpravě byl prezident Ali Abdullah Saleh zvolen podruhé v září 2006. Prezidentovy komptence zahrnovaly jmenování viceprezidenta, vlády, členů státního poradního sboru (Shura Council) i národní bezpečnostní rady. Poslední parlamentní volby proběhly v r. 2003 a další se měly konat v r. 2011, a to po dvou odkladech na dluh ústavních úprav. Parlament projednává zákony, které však podléhají dodatečnému schválení prezidenta. Pramenem veškeré legislativy je dle ústavy islámské právo šarí´a. Dvoutřetinovou vetšinu v parlamentu měla prezidentova vládnoucí strana Všelidový kongres (GPC – General People´s Congress). Zakázánay jsou strany, které odporují zásadám islámu, jsou zaměřeny proti jemenské revoluci nebo které porušují jemenské mezinárodní závazky. V zemi vyvíjí činnost 22 politických stran. Hlavní z nich jsou:

- Všelidový kongres (General People´s Congress) - před sjednocením země v r. 1990 jediná

povolená strana v severním Jemenu. Ve sjednoceném Jemenu získala parlamentní vetšinu doposud ve všech volbách. V posledních volbách (27.4.2003) strana získala 238 z celkem 301 parlamentních křesel a zůstala jedinou vládní stranou.

- Islah (Islah) - strana akcentující islámské hodnoty; v letech 1991–1997 koaliční partner

vládnoucího Všelidového kongresu. V posledních parlamentních volbách získala 46 křesel; je tak nejvetší opoziční stranou.

- Jemenská socialistická strana (Yemeni Socialist Party) - před sjednocením země v roce

1990 vládnoucí strana v jižním Jemenu. Po prohrané občanské válce v roce 1994 odešli vedoucí představitelé této strany do exilu. Vetšina z nich byla později prezidentem Salehem amnestována. V posledních parlamentních volbách získala tato strana 8 křesel.

Zastoupení v parlamentu mají ješte: Nasseritská lidová unionistická strana (Nasserite Popular Unionist Party) se 3 křesly a Socialistická arabská baasistická strana (Socialist Arab Baath Party) se 2 křesly. 

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

  • Adel-Rabbuh Mansour Hadi
  • Byl zvolen dne 21.2.2012 na dvouleté období jako konsensuální kandidát, ve funcki zůstane až do schválení nové ústavy, vypsání parlamentních a prezidentských voleb v roce 2015

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

Vláda národního usmíření, jmenovaná tehdejším viceprezidentem Hadi/m dne 8.12.2011 v souladu s výše zmíněnou dohodou o předání moci režimu prezidenta Saleha, byla sestavena rovnoměrně a vyváženě z představitelů vládnoucí strany GPC (mj. resorty obrany, zahraničí a ropných zdrojů) i opoziční koalice JMP (mj. resorty vnitra, financí a informací); pod vedením premiéra nominovaného opozicí. Vládnout měla po přechodnou dobu 2 let, až do řádných parlamentních voleb počátkem r. 2014. Ty se však vzhledem k protahování Národního dialogu odložily na rok 2015. Od jmenování vlády národního usmíření již proběhly dvě změny kabinetu, poslední dne 11.6.2014. 

Dne 21.9.2014 došlo v souvislosti s podpisem dohody mezy Hutsii a prezidentem Hadim k demisi vlády. Nový premiér měl být jmenován do 3 dnů a nová vláda do 30 dní, nicméně ke jmenování premiéra došlo až 7.10. a stal se jím Dr. Ahmed Awad bin Mubarak, bývalý ředitel kanceláře prezidenta Hadiho. Ten se však za 3 dny na nátlak hnutí Hutsí své funkce vzdal. Nový premiér byl jmenován 13.10.2014 a stal se jím Khalid Bahah.

Khalid Bahah - Prime Minister

Ahmed Obaid Bin Daghr - Deputy Prime Minister and Minister of Telecommunications and Information Technology
Abdullah Mohssen Al Akwaa - Deputy Prime Minister and Minister of Electricity & Energy
Jamal Abdullah al Salal - Minister of Foreign Affairs
Mohammed Nasser Ahmed Ali - Minister of Defence
Ahmat Al Razzaq Ali Hummad - Minister of Social Affairs & Labour
Hamoud Mohammed Ubad - Minister of Endowment and Islamic Affairs
Omar Abdullah Al-Karashmi - Minister of Public Works and Roads
Mr. Awadh Saad Al-Socatri – Minister of Fisheries Wealth
Abdul-Qader Qahtan - Minister of Interior
Mohammed Mansour Zemam - Minister of Finance
Nasser Taha Mustafa - Minister of Information
Saad Al-Din Ali Talib - Minister of Trade and Industry
Murshed Ben Ali Al Arashani - Minister of Justice
Mohammed Ahmed Al-Mikhlafi - Minister of Legal Affairs
Ahmed Abdul Kader Shaia - Minister of Oil and Minerals
Abdo Razzaz Saleh Khaled - Minister of Water and Environment
Wa´ed Abdullah Bathib - Minister of Transport
Farid Ahmed Mujawar - Minister of Agriculture and Irrigation
Mohammed Al-Saadi - Minister of Planning and International Cooperation
Houriah Ahmed Mashhour - Minister of Human Rights
Abdul-Hafez Noman - Minister of Technical Education and Vocational Training
Abdul-Razzaq Yahiya Al-Ashwal - Minister of Education
Muammar Al-Iryani - Minister of Youth and Sports
Nabil Shamsan - Minister of Civil Service and Insurance
Ali Mohamed Al-Yazidi - Minister of Local Government
Ahmed Qassim Al-Ansi - Minister of Public Health and Population
Abdullah Aubal Mandhouq - Minister of Culture
Qasim Sallam Said - Minister of Tourism
Mujahid Al-Quhali - Minister of Expatriate Affairs
Rashad Armad Al-Rassas - Minister of State for Parliament and Shura Council Affairs
Jawharah Hamoud Thabet – Minister of State for Cabinet Affairs

Mohammed Awadh bin Hamam – Central Bank Governor

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: