Jemen: Zahraničně-politická orientace

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • AFESD - Arab Fund for Economic and Social Development
 • AMF - Arab Monetary Fund
 • CAEU - Council of Arab Economic Unity
 • FAO - Food and Agriculture Organization
 • G-77 - Group of 77
 • IAEA - International Atomic Energy Agency
 • IBRD - International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)
 • ICAO - International Civil Aviation Organization
 • ICCt (signatory) - International Criminal Court
 • ICRM - International Red Cross and Red Crescent Movement
 • IDA - International Development Association
 • IDB - Islamic Development Bank
 • IFAD - International Fund for Agricultural Development
 • IFC - International Finance Corporation
 • IFRCS - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
 • ILO - International Labor Organization
 • IMF - International Monetary Fund
 • IMO - International Maritime Organization
 • Interpol - International Criminal Police Organization
 • IOC - International Olympic Committee
 • IOM - International Organization for Migration
 • IPU - Inter-Parliamentary Union
 • ISO (correspondent) - International Organization for Standardization
 • ITU - International Telecommunication Union
 • ITUC - International Trade Union Confederation
 • LAS - League of Arab States
 • MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency
 • NAM - Nonaligned Movement
 • OIC - Organization of the Islamic Conference
 • OPCW - Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
 • OSN - Organizace spojených národu
 • UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development
 • UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 • UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees
 • UNIDO - United Nations Industrial Development Organization
 • UNWTO - World Tourism Organization
 • UPU - Universal Postal Union
 • WCO - World Customs Organization
 • WFTU - World Federation of Trade Unions
 • WHO - World Health Organization
 • WIPO - World Intellectual Property Organization
 • WMO - World Meteorological Organization

Jemenská republika je zároveň kandidátem na vstup do GCC (Gulf Cooperation Council - Rady spolupráce arabských státu Perského zálivu) a WTO (Světové obchodní organizace).

V rámci GCC je již zastoupena v některých pracovních výborech a společných organizacích.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Agreement establishing the Common Fund for Commodities
 • Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development
 • Agreement on International Railways in the Arab Mashreq
 • Agreement on International Roads in the Arab Mashreq
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
 • Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
 • Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
 • Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others Convention on biological diversity
 • Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
 • Convention on psychotropic substances
 • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
 • Convention on the International Maritime Organization
 • Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (signatory)
 • Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity
 • Convention on the Political Rights of Women
 • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
 • Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
 • Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
 • Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques
 • Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
 • Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction
 • Convention on the Rights of the Child
 • Convention on the Rights of Persons with Disabilities (signatory)
 • Convention relating to the Status of Refugees
 • International Convention against Apartheid in Sports
 • International Convention Against the Taking of Hostages
 • International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
 • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
 • International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
 • International Covenant on Civil and Political Rights
 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
 • Memorandum of Understanding on Maritime Transport Cooperation in the Arab Mashreq
 • Rome Statute of the International Criminal Court (signatory)
 • Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
 • Single Convention on Narcotic Drugs
 • Slavery Convention
 • Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
 • United Nations Convention against Corruption
 • United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
 • United Nations Convention against Transnational Organized Crime
 • United Nations Convention on the Law of the Sea
 • United Nations Convention to Combat Desertification
 • United Nations Framework Convention on Climate Change
 • Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
 • Vienna Convention on Consular Relations
 • Vienna Convention on Diplomatic Relations
 • Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character (signatory)
 • WHO Framework Convention on Tobacco Control 

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidově demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (13.2.1990)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů sjednaná výměnou nót (12.10.1989)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidově demokratickou republikou (18.5.1985)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (21.4.1985)
 • Dohoda mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Jemenské lidově demokratické republiky o bezplatném poskytnutí bytu a objektu užívaných ZÚ JLDR v Praze a ZÚ ČSSR v Adenu (21.12.1984)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Adenu (4.7.1984)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty (15.4.1982)
 • Dohoda o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky (9.7.1981)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky (30.5.1980)
 • Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou (27.9.1966) 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: