Jemen: Zahraniční obchod země

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

UKAZATEL

           2009 a

           2010 a

            2011 a

             2012 a

2013 b

Vývoz (mld. USD, fob)

5,855

7,650

8,662

7,808

8,136

Dovoz (mld. USD, fob)

 -  7,868

- 8,701

-  8,248

-  11,356

-11,040

Saldo (mld. USD)

-2,013

-1,051

414

- 3,547

-2,904

Zdroj: Economic Intelligence Unit - Country Report 7/2014
(a=skutečnost podle statistik IMF, b=odhad EIU)

Na rok 2014 se vzhledem k nižším příjmům za prodej ropy (pokles těžby i její ceny) očekává deficit obchodní bilance ve výši 3,1 mld. USD (7,2% HDP), který se má zvýšit v roce 2018 až na 4,9 mld. USD (8,9% HDP).

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz z  (rok 2012)                podíl v % Vývoz do  (rok 2012)                podíl v %
1. ČLR 15,4 1. ČLR 38,3
2. SAE 14,6 2. Thajsko 13,3
3. EU 27 9,7 3. Jižní Korea 11,7
4. Indie 9,5 4. Indie 11,0
5. Saudská Arábie 6,9 5. SAE 5,6
6. Kuvajt 5,1 6. Japonsko 4,0
7. Turecko 3,8 7. Saúdská Arábie 3,4
8. USA 3,7 8. Kuvajt 3,1
9. Brazílie 3,3 9. EU 27 1,5
10. Singapur 3,1 10. USA 1,1

Zdroj: European Comission, DG for Trade (poslední údaje dostupné k 1.10.2014)

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Vývoz ropy, ropných produktů a plynu  tvoří 85 % celkového vývozu, z toho vývoz surové ropy představuje 79 %. Z ostatních produktů se vyváží ryby, naftalín, cigarety a ovoce.

U dovozu představují ropné produkty přes 22 % celkového dovozu, z toho nafty 13 %. Dále se dováží pšenice, kukuřice, rýže, maso, farmaceutické produkty, cukr a silniční vozidla. Podíl strojů a zařízení tvoří necelých 10 % dovozu, pšenice 8 % a silničních vozidel kolem 6 %.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Při dovozu je třeba předložit podrobnou fakturu a případně balicí list, konosament nebo letecký nákladní list a potvrzení o původu zboží. Pro celní účely je třeba přeložit název a specifikaci dováženého zboží do arabštiny. Průměrné celní zatížení je 7 % s tím, že pro více než polovinu položek je stanovena sazba 5 % nebo 10 % a pro necelou druhou polovinu 15 % nebo 25 %. Nejvyšší sazbou je zatížen zejména dovoz zeleniny, prosa, medu, soli, čaje, kávy, tabáku a tabákových výrobků, surové bavlny, obnošeného šatstva, zábavní pyrotechniky a živých zvířat. 

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Ochrana domácího trhu není příliš rozsáhlá, protože vlastní produkce je značně omezená a většinu zboží je třeba do země dovážet. Průměrná celní sazba 7 % je po GCC (5 %) druhá nejnižší na Blízkém východě. Nicméně se předpokládá, že při plánovaném vstupu Jemenu do WTO budou jemenské straně na přechodnou dobu nějaké výjimky z obecných zásad volného přístupu zahraničního zboží na jemenský trh poskytnuty.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Zatím jediná zóna volného obchodu je u přístavu v Adenu a nese název Aden Free Zone. Zboží dovezené do této zóny nebo v ní vyrobené nepodléhá daním a celním poplatkům, firmy v ní mohou mít stoprocetní vlastnický podíl zahraničního kapitálu a nemohou být znárodněny, jsou na 15 let osvobozeny od daní (s možností prodloužení o dalších 10 let), jejich zahraniční zaměstnanci neplatí daň z příjmu a na repatriaci zisku a jiné finanční operace se nevztahují devizová omezení. Údaje o této zóně a firmách, které zde působí, jsou uvedeny na internetové adrese www.adenfreezone.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: