Jemen: Základní informace o teritoriu

1. 10. 2014

© Zastupitelský úřad Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty)

1.1. Oficiální název státu

 • Jemenská republika
  • arabsky v českém fonetickém přepisu: al-džumhurýja al-jamanýja
  • anglicky: Republic of Yemen

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 527 968 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 25,1 mil. (stav za začátku roku 2013 podle posledního odhahu EIU)
 • hustota osídlení je 48 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva je 28,1%

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva činí 2,4 %

Demografické složení:

 • 51 % muži
 • 49 % ženy
 • 45,0 % do 14 let
 • 51,6 % ve věku 15–64 let
 • 3,4 % nad 64 let

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • 99 % Arabové
 • 1 % ostatní (z toho nejvíce Somálci, Etiopci a Indové)

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • 99 % muslimové (z toho cca 2/3 sunité a 1/3 šíité)
 • 1 % ostatní (z toho nejvíce křesťané, židé a hinduisté)

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úredním jazykem je arabština a druhým nejčastěji používaným jazykem je angličtina.

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 20 provincií (rozdělených dále na okresy) a obvod hl. města
 • hlavní město: Sanaá (1,75 mil. obyv)
 • další velká města: Aden, Taiz, Hodejda a Mukalla

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • jemenský rijál (nejmenší mince v oběhu je v hodnotě 5 rijálu)
 • zároveň se bežně používá americký dolar 

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Fixní svátky

 • 1.1. New Years´ Day
 • 1.5. Labour Day
 • 22.5. Unity Day
 • 26.9. Revolution Day
 • 14.10. National Day
 • 30.11. Independence Day

Pohyblivé islámské svátky (závislé na lunárním kalendáři)

 • Mawlid al-Nabi (the birthday of the Prophet) - 3.1.2015
 • Eid Al-Fitr  - 18.7.2015
 • Eid Al-Adha  - 23.9.2015
 • Islamic New Year - 15.10.2015

Obvyklá pracovní doba na úřadech je od neděle do čtvrtka od 8 hod. do odpoledne, v soukromém sektoru od soboty do čtvrtka od 8 hod. do oběda a od 16 hod. do večera. Obvyklá prodejní doba je od 9 hod. zpravidla až do pozdního večera, často s delší odpolední přestávkou.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Velmi rozšířenou místní zvyklostí je žvýkání mladých výhonků z větviček qatu. Qat je dřevina, jejíž listy obsahují látku s podobnými, ale značně silnějšími účinky než káva. Žvýkání qatu se projevuje stimulací a zvýšenou aktivitou celého organismu, zvyšuje fyzickou výdrž, zahání chuť k jídlu a spánek. Qat, přezdívaný „strom ráje“, není dle lékařských posudků návykovou látkou. Jeho žvýkání praktikuje až 80 % populace a je to zvyk silně zakořeněný v jemenské společnosti.

Nejvíce se žvýká o víkendech po obědě na společenských setkáních, na kterých se často přijímají významná obchodní, politická a jiná rozhodnutí. Pri návštěvě u jemenského hostitele je třeba počítat s tím, že muži a ženy budou stolovat odděleně. Při jídle holou rukou je nevhodné používat levou ruku, která je považována za nečistou.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podle česko(slovensko)-jemenské dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z r.1985 poskytne každá smluvní strana v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. V praxi se však lze na tuto dohodu odvolávat pouze v případě státních nemocnic. Jinak je místní zdravotní péče dostupná pro každého, kdo zaplatí.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum do 30 dnů se občanům ČR stejně jako ostatních členských států EU již neuděluje na jemenských hraničních přechodech, ale je nutno zažádat na příslušném velvyslanectví Jemenu. O jiná víza je třeba rovněž žádat zvlášť po konzultaci s Velvyslanectvím Jemenské republiky v Praze. Do týdne od příjezdu do země se má cestovatel přihlásit na policii. Pokud se ubytuje v hotelu, bude přihlášen automaticky.

V roce 1982 byla uzavřena dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty. Tato dohoda byla ze strany ČR v roce 2011 jednostranně vypovězena pro držitele služebních pasů, jemenská strana tento krok následně recipročně opětovala. V současnosti mohou do Jemenu cestovat bez víza pouze držitelé DP.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Vzhledem k nepokojům na jihu a severu země a od podzimu 2013 i výrazně zhoršené bezpečnostní situaci v hlavním městě Sanaa doporučujeme nejprve věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole „Upozornění na cesty – Aktuální doporučení a varování“ na stránce MZV ČR (www.mzv.cz) nebo kontaktovat velvyslanectví ČR v SAE.

Zvýšené bezpečnostní riziko představují teroristické útoky, přepadávání automobilů a únosy. Dále ve venkovských oblastech, zejména v provinciích Jawf, Marib, Saada a Shabwa, kde občas dochází k ozbrojeným srážkám mezi tradičními kmenovými komunitami nebo mezi vládními silami a příležitostnými povstalci. V poslední době došlo k únosům zahraničních turistů a diplomatů v hlavním městě Sana´a a provincii Shabwa. V této souvislosti proto MZV ČR nedoporučuje transfer mezi Adenem a Mukallou po silnici, ale doporučuje využít letecké dopravy.

Zmíněné oblasti je bezpečnější navštěvovat přes místní cestovní kanceláře, které sledují vývoj situace v jednotlivých lokalitách. Do některých z nich není povolen přístup bez vojenského doprovodu. Naopak obecná kriminalita je nízká. Nicméně v hlavním městě se nedoporučují návštěvy odlehlých zákoutí a individuální pohyb po městě v pozdní noční dobu.

Při pobytu v Jemenu je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, nejíst zeleninu nedostatečně omytou nezávadnou vodou nebo málo vařená jídla či jídla připravovaná přímo na ulici. V zemi je poměrně vysoký výskyt žloutenky typu A, B i dalších typů, dále laishmeniózy a horečky Dengue. V poslední době se navíc začíná zvyšovat počet onemocnění malárií v přímořských a východních oblastech Jemenu a na jemenských ostrovech, kde jsou náznaky hrozící epidemie.

Jediná bezriziková oblast je v současné době ostrov Sokotra ležící v Indickém oceánu cca 400 km od pevniny. Sokotra je známa svou endemickou flórou a je častým cílem milovníků přírody – u nás pořádají zájezdy specializované cestovní kanceláře na „adventure tourism“.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Kanceláře ZÚ v Abú Dhabí jsou v bývalé budově CITIBANK, naproti hotelu Sheraton:

 

Fyzická:                                                         

Embassy of the Czech Republic
Citibank Bldg.
Abu Dhabi, U.A.E.                                      

Poštovní:

Embassy of the Czech Republic
P.O.Box 27009
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Telefon: +971-2-6782800    
Fax: +971-2-6795716
Email ZÚ: abudhabi@embassy.mzv.cz
Obchodní úsek ZÚ: commerce_abudhabi@mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/abudhabi 

Dne 20.5. 2013 byl slavnostně otevřen honorární konzulát ČR v Sana´a. 

Honorary Consulate of the Czech Republic in Yemen

Al-Ahwal Holding Group
ATMA Building, Southern Ring Road
P.O.Box 2712
Sana´a
Republic of Yemen
Tel.  +967 1 538 104
Fax: +967 1 538 107
e-mail: sanaa@honorary.mzv.cz 

Spojení z letiště i z centra města v Sana´a je pouze taxíkem (MHD není zavedena). 

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Zastoupení jiných českých institucí v Jemenu nejsou.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Telefonní čísla tísňového volání jsou v jednotlivých oblastech různá a jsou uvedena v místním telefonním seznamu.

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných institucí jsou uvedeny v odkazech na internetové adrese www.yemen-nic.net/english_site/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: