Jihoafrická republika: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

18. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

9402 Nábytek lékařský chirurgický

Příležitost pro sofistikovanější zdravotnickou techniku v JAR existuje zejména v soukromém zdravotnictví a nemocnicích. Změny ve zdravotnictví JAR přinese připravovaná reforma zahrnující univerzální zdravotní pojištění. Může se jednat různé zdravotnické produkty, položka HS 9402 by měla být jedním z nich.

4911 Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj

Dovoz do JAR činí 33 mil. USD (0,03% celkového dovozu), oproti loňskému roku klesá (v r. 2013 84% dovozu roku 2012), jinak kolísá (peak v roce 2009 – 41,6 mil. USD). Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

7302 Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence. Dovoz do JAR činí 75,1 mil. USD (0,07% celkového dovozu), oproti loňskému roku klesá (v r. 2013 88% dovozu roku 2012), jinak kolísá (peak v roce 2008 – 133,6 mil. USD).Vzhledem k plánům obnovy železniční   infrastruktury (státní firmy PRASA, TRANSNET) lze předpokládat v příštích dvou letech příležitosti, avšak: jedná se o státní sektor, na dodavatele   budou uplatněny požadavky BBBEE.

7321 Kamna kotle vařiče aj plynové z železa oceli

Dovoz do JAR činí 58,4 mil. USD (0,06% celkového dovozu) a je stabilní. Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

7325 Výrobky lité ostatní z železa oceli

Dovoz do JAR činí 53,7 mil. USD (0,05% celkového dovozu), je poměrně stabilní. Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

7326 Ostatní železo a ocel

Rostoucí dovoz: 173,8 mil. USD. Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

Dovoz do JAR činí 214,4 mil. USD (0,2% celkového dovozu), je trvale rostoucí. Významnou složkou skupiny jsou i produkty pro těžební průmysl, který je v JAR jedním z nejvýznamnějších odvětví.

8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Dovoz do JAR činí 175,1 mil. USD (0,17% celkového dovozu), oproti loňskému roku je rostoucí (v r. 2013 117% dovozu roku 2012). Potravinářský průmysl tvoří významnou součást ekonomiky JAR. (Pozn.: Tato skupina obsahuje potravinářské stroje pekařské, na cukrovinky, cukrovarské, pivovary, maso, ovocné šťávy apod. JAR dováží   všechny tyto stroje.) Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

8501 Motory elektrické generátory

Dovoz do JAR činí 279,4 mil. USD (0,27% celkového dovozu), je poměrně stabilní. Příležitost pro české výrobce kvalitního zboží přiměřené ceny za předpokladu odpovídajícího marketingu a soustředěného úsilí. Pozn.: Skupina obsahuje jak motorky do hraček nebo stěračů (do 37,5 W), tak motory nad 750 kW, tzn. zcela různé výrobce. 

8406 Parní turbiny

V JAR je naléhavé rozšíření energetických kapacit, předpokládá se nutnost obnovy starších elektráren a také růst podílu nezávislých dodavatelů elektřiny a menších energetických zdrojů, které doplní generační kapacitu státního koncernu ESKOM. Pozn.: Ve státních zakázkách se může uplatnit požadavek na podíl lokální výroby nebo certifikát BBBEE.

8410 Vodní turbiny

V JAR je naléhavé rozšíření energetických kapacit, předpokládá se nutnost obnovy starších elektráren a také růst podílu nezávislých dodavatelů elektřiny a menších energetických zdrojů, které doplní generační kapacitu státního koncernu ESKOM. Pozn.: Ve státních zakázkách se může uplatnit požadavek na podíl lokální výroby nebo certifikát BBBEE.

8502 Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

Dovoz do JAR činí 651,2 mil. USD (0,6% celkového dovozu), oproti loňskému roku je výrazně rostoucí (v r. 2013 365% dovozu roku 2012). Důvodem tak markantního růstu je však nárůst generátorů pro větrné elektrárny (plných 558,3 mil. USD, tj. 85% tohoto dovozu), které se v ČR nevyrábějí. Dominantním dodavatelem velkých soustrojí (nad 300 MW) je v JAR francouzský Alstom, předpokládá se však růst menších zdrojů, i vodní elektrárny jsou ve výhledu.

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Dovoz do JAR činí 185,8 mil. USD (0,18% celkového dovozu), v posledních třech let významný nárůst. Významnou roli v dovozech hrají plány obnovy železničního vozového parku v JAR (státní firmy PRASA - os. doprava a TRANSNET - nákladní přeprava). Pozn.: Jde o státní sektor, uplatní se požadavky BBBEE, lokalizace u vybraných veřejných zakázek.  Potenciál identifikován na základě průniku podmínek dynamiky trhu, potenciálu ČR a exportní kompetence.

V rámci různých HS 4 skupin (např. rypadla, převodovky, drapáky a rozbíjecí stroje)

Nosné odvětví jihoafrické ekonomiky, v posledních letech byly odkládany investice do modernizace, které budou nutné s růstem ceny práce a sociálních a ekologických požadavků.

8457 Centra obráběcí

Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra, horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu, ČR disponuje potřebnou kompenetcí, za předpokladu odpovídajícího marketingu.

8458 Soustruhy pro obrábění strojů

Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra, horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu, ČR disponuje potřebnou kompenetcí, za předpokladu odpovídajícího marketingu.

8459 Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod.

Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra, horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu, ČR disponuje potřebnou kompenetcí, za předpokladu odpovídajícího marketingu.

8460 Stroje obráběcí pro broušení, lapování, leštění

Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra, horizontky) jsou v JAR téměř vždy předmětem dovozu, ČR disponuje potřebnou kompenetcí, potenciál v JAR existuje   za předpokladu odpovídajícího marketingu.

9619 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny apod. hygienické výrobky

Vývoz z ČR do JAR vzrostl z 0 v r. 2011 na více než 3 mil. USD v r. 2012 a ačkoliv poté poklesl na 1,7 mil. v r. 2013, tak vzhledem k měnícím se spotřebitelským zvyklostem může jít o položku s perspektivou růstu ve střednědobém horizontu.

64 Hotely a restaurace

V rámci příjezdového cestovního ruchu z JAR do ČR v posledních letech narůstá počet příjezdů, který překročil 6 tis. v r. 2011. Průměrný počet nocí na návštěvníka z JAR je 2,5.

7471 Služby cestovních agentur a tour operátorů

Příležitosti v oblasti organizace příjezdového (z JAR do ČR) i výjezdového (z ČR do JAR) cestovního ruchu.

263 Služby v oblasti výpočetní techniky

V JAR existuje trh pro různé podnikatelské služby vč. softwarových řešení pro podniky.

Aktuální sektorové příležitosti pro JAR

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Pro aktuální informace o akcích koordinovaných CzechTrade Johannesburg nebo Velvyslanectvím ČR v Pretorii prosím sledujte jejich webové stránky.

V kap. 6.4 je uveden základní přehled nevýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v JAR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: