Jihoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

18. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

543

463

503

521

433

Dovoz

407

316

281

295

253

Bilance

136

148

222

226

180

Údaje v mil. USD
Zdroj: statistiky MPO
ČR / ČSÚ

Obchodní výměna zaznamenávala v poslední dekádě nárůst. Od počátku 90. let minulého století se obrat vzájemného obchodu mezi ČR a JAR zvýšil prakticky z „nuly“ na více než 590 mil. USD v roce 2008. Následoval pokles v krizovém r. 2009 v souladu s celosvětovým trendem. V r. 2011 obrat dosáhl prozatímního vrcholu.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodu ČR a JAR je tradičně dosti pestrá. Např. v r. 2012 v komoditní struktuře vývozu z ČR do JAR výrazně převažovalo několik položek, a to procesory (55,4 mil. USD) a paměťové jednotky (17,5 mil. USD), přístroje elektronického záznamu (60 mil. USD),  různé motory (73,7 mil. USD), čerpadla a kompresory (9 mil. USD), čelní lopatové nakladače (8 mil. USD),  „vozidla, traktory...“ (55,8 mil. USD, z toho převodovky a převodové skříně 36 mil. USD). 

Dále byly vyvezeny optické přístroje za 7,3 mil. USD, výrobky ze železa a oceli za 9 mil. USD (konstrukce, tlakové nádoby), ocel za 8 mil. USD, keramické stavebniky za 4 mil. USD, textilie z chemických vláken za 7 mil. USD, papír za 13 mil. USD, plasty za 12 mil. USD, nábytek a svítidla za 10 mil. USD, hračky (především stavebnice) za 10 mil. USD, pneumatiky za 15 mil. USD.  Rovněž se z ČR do JAR vyvezlo sklo (stolní v hodnotě 1,5 mil. USD, skleněné perličky za 1,26 mil. USD), chemické organické výrobky (1 mil. USD) a potravinové přípravky (1 mil. USD).

Podstatnou část českého vývozu do JAR tedy tvoří automobilové součástky. V r. 2013 se v komoditní struktuře vývozu výrazně projevily také osobní automobily. 

Na straně dovozu z JAR do ČR hraje také velmi významnou roli komoditní položka stroje a přístroje, konkrétně k čištění nebo filtrování plynů (101,7 mil. USD) a konvertory pro metalurgii nebo slévárny kovů (46 mil. USD.) Vozidla a traktory byly dovezeny v hodnotě 21,5 mil. USD, oxidy vanadu za 5,8 mil. USD, chromové rudy za 3,4 mil. USD, hliník a výrobky z hliníku za 32 mil. USD, železo a ocel za 11 mil. USD, vlna za 49 mil. USD (ČR byla v r. 2012 po Číně druhým největším dovozcem jihoafrické vlny) a ovoce za 12 mil. USD (hlavně hrozny a citrusy.) Dovoz jihoafrického vína do ČR měl v r. 2015 hodnotu 3,5 mil. USD.  

 Zdroj: databáze Zahraniční obchod ČSÚ ČR, www.czso.cz 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Struktura exportu a importu služeb (v mil. CZK)

položka 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Služby

311

348

- 37

z toho: Doprava

218

237

- 19

z toho: Ostatní služby

93

110,9

- 18

z toho: Sl. ICT

4,7

81,8

- 77,1

Zastupitelskému úřadu ČR v Pretorii nejsou známy případy poptávek po českých službách v JAR. Vzhledem ke geografické vzdálenosti JAR a ČR vidíme šanci na uplatnění na místním trhu spíše specializované služby a to spíše v omezeném rozsahu.

V posledních letech postupně narůstá počet turistů cestujících z JAR do ČR a dalších zemí regionu (přes 6 tis. ročně a v průměru stráví v ČR 2,5 nocí).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V obchodě mezi ČR a JAR se významným způsobem angažují globálně působící firmy a pobočky mezinárodních holdingů.

Vzhledem ke značné vzdálenosti jihoafrického trhu od ČR, jeho relativní náročnosti i neznalosti nejsou české firmy zatím zpravidla připraveny na vyšší formy spolupráce vyžadující dlouhodobé investice v JAR, a tak jsou konkrétní iniciativy na jihoafrickém trhu spíše vzácné. V oblasti solární energetiky bylo v JAR zaregistrováno joint-venture firem Decci a MetGroup (MetDecci). Velvyslanectví je také informováno o několika kancelářích českých firem v JAR.  

Jihoafrické kapitálově silné podnikatelské subjekty realizovaly investice v ČR, které se někdy týkají i dalších zemí našeho regionu (SAB Miller - Plzeňský Prazdroj, Mondi - Papírny Štětí, Naspers - Mall.cz, Bidvest - Nowaco, Steinhoff - Kika).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR jako členskou zemí EU a JAR platí následující smluvní dokumenty:

 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a JAR na druhé straně: Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (Trade, Development and Cooperation Agreement - TDCA - více viz kap. 3 o vztazích JAR a EU)
 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) vč. JAR na druhé straně, tzv. Dohoda z Cotonou (JAR je smluvní stranou s výhradami)

Bilaterální smluvní dokumenty uzavřené mezi ČR a JAR:

 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (podepsáno 29. 10. 1991, platné od 1. 12. 1991)
 • Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (mezirozortní dohoda podepsaná v r. 1999 a platná od data podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR zastoupenou Ministestvem obrany a vládou JAR zastoupenou Ministestvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností (2003)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (bilaterální mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997)
 • Smlouva o vzájemné ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999)
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platnost od 15. 4. 2006)
 • Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci (podepsaná 12. 12. 2006)
 • Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany (1999)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě (platnost od r. 1993)

Podrobněji na stránkách MZV ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

JAR nepatří mezi priority ČR v oblasti rozvojové spolupráce. Řadí se k tzv. „ostatním“ zemím, kde přicházejí v úvahu pouze tzv. malé rozvojové projekty realizované zastupitelským úřadem ČR. Takový projekt byl realizován v r. 2011 (dodávka lůžek do veřejnoprávní nemocnice Prince Mshiyeni Memorial Hospital v provincii KwaZulu-Natal) a v letech 2013–2015 (podpora pracovní výuky ve zvláštní škole Tshegofatsong v Mamelodi).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: