Jihoafrická republika: Zahraniční obchod a investice

18. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj obchodní bilance (v mld. ZAR)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

691,5

700,9

788

883

900

Dovoz

726

833

971

1 057

1 058

Bilance

-34,7

-132

-183

-223

-158

Zdroj: Delegace EU v Pretorii na základě dat Daňové a celní správy JAR (SARS)
Doporučujeme: SARS, záložka Customs and Excise, volba v menu Trade Data, přímý odkaz zde 

Statistické údaje v této kapitole pocházejí z jihoafrických zdrojů, na rozdíl od kapitoly 4, kde jsou uvedeny údaje dle statistik MPO ČR/ČSÚ. Ve statistických údajích z různých zdrojů jsou značné rozdíly.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU jako celek je největším obchodním partnerem i investorem v JAR. Podrobné statistiky lze nalézt na stránkách Delegace EU v Pretorii i ve statistikách členěných podle jednotlivých světových regionů na stránkách ministerstva obchodu a průmyslu JAR DTI.

Pokud na statistiky nahlížíme podle jednotlivých zemí, a nikoliv podle integračních uskupení, na prvním místě v obchodních statistikách JAR uvidíme Čínu.

Ze zemí EU dosahují nevyššího obchodního obratu s JAR Německo, dále Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Francie, Belgie a Španělsko.

ČR s obratem 7,9 mld. ZAR (podle jihoafrických statistik z r. 2014) je podle tohoto kritéria za uvedený rok na úrovni srovnatelné s Rakouskem a Finskem, přesahuje Irsko a Dánsko a nedosahuje úrovně Polska (9,7 mld. ZAR). V r. 2014 představoval obchodní obrat ČR s JAR 1,6 % obratu dosaženého EU jako celkem. Obchodní obrat JAR s EU v r. 2014 odpovídal 26,2 % celkového obchodního obratu JAR se světem.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

K hlavním dovozním komoditám JAR patří ropa a pohonné hmoty, vozidla a originální součástky do motorů (položky 87.03 a 87.04 celního sazebníku), mobilní telefony, léky a přenosné počítače/procesory do 10 kg.

Hlavní položky na straně vývozu jsou uhlí, železná ruda, zlato, platina, chrom, vozidla a katalytické konvertory.

Zdroj: SARS 

HS

Vývoz

%

7110

přírodní či kultivované perly, drahokamy, polodrahokamy

11,9

7108

zlato minerální paliva, oleje a produkty z nich

10,1

2701

minerální paliva, oleje a produkty z nich

6,7

2601

železná ruda

6,2

7202

železo a ocel

6,0

8703

motorová vozidla

5,0

8421

kotle, stroje a zařízení

2,7

2602

manganové rudy a koncentráty a rudy obsahující železo

2,5

7102

diamanty

1,9

HS

Dovoz

%

2709

minerální paliva, minerální oleje a produkty z nich nukleární reaktory, kotle, stroje a zařízení

13,9

9801

příslušenství - komponenty

6,7

8703

motorová vozidla elektrické stroje a zařízení

5,0

2710

minerální oleje a bituminozní oleje vozidla

4,2

8517

telefonní sady vč. mobilních telefonů

3,7

8471

optické fotografické, kinematografické aj. přístroje

2,0

8708

díly a příslušenství pro motorová vozidla

1,5

8443

kopírky

1,3

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V JAR existují tzv. průmyslové zóny (industrial development zones - IDZ) s příznivým režimem pro investory, které se postupně mění na tzv. zvláštní ekonomické zóny (special economic zones - SEZ). Jedná se o následující existující zóny, přičemž výhledově budou vznikat další: 

Coega (poblíž města Port Elizabeth v provincii Východní Kapsko), East  London (Východní Kapsko), Richards Bay (cca 200 km na sever od Durbanu, na pobřeží Indického oceánu, v provincii KwaZulu-Natal), OR Tambo (letiště Johannesburg) a Saldanha Bay (v provincii Západní Kapsko).

Více vč. kontaktů na jednotlivé zóny.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do země od roku 2013 klesá, přičemž v roce 2015 činily 1,5 mld USD, což je nejméně od roku 2006. FDI byly o celých 74% nižší ve srovnání s rokem předchozím (při poklesu o 31,4% v celoafrickém měřítku). Rostou naopak investice jihoafrických firem mimo JAR.

Největším investorem v JAR je tradičně Velká Británie (s podílem 45,6%), následovaná Nizozemskem (18,6%), USA (7,2%), Německem (5,0%) a Čínou (3,1%). Klesají investice do tradičních průmyslových oborů jako např. těžařství, rostou naopak investice v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a služeb. 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční politika JAR po skončení apartheidu a vymanění z mezinárodní izolace vycházela z toho, že rozvoj země je do značné míry závislý na přílivu zahraničního kapitálu. V zájmu podpory přílivu investic JAR uzavřela celkem 47 bilaterálních investičních smluv (vč. s ČR - viz kap. 7.1).  V roce 1996 byla Ministerstvem obchodu a průmyslu JAR založena společnost na podporu obchodu a investic „Trade and Investment South Africa“ (TISA), která je dnes součástí ministerstva, podobně jako agentura pro rozvoj drobného podnikání „Small Enterprise Development Agency“ (SEDA). V jednotlivých provinciích působí regionální investiční a rozvojové agentury založené přibližně ve stejné době.

Mezi základní pobídky přílivu nového kapitálu do výroby a expanzi existujících závodů patřily obvykle daňové prázdniny, rychlejší odpisy nákladů na stavby a půdu (10 let) a nákladů na stroje a zařízení (3 roky). Dále byly vytvořeny podpůrné programy pro různá odvětví, např. Program na podporu automobilového průmyslu (Motor Industry Development Program - MIDP). Další konkrétní pobídky jsou součástí pravidelně vyhlašovaných akčních plánů v oblasti průmyslové politiky (Industrial Policy Action Plan - IPAP).

Vláda JAR nyní přizpůsobuje investiční politiku získaným zkušenostem, s deklarovaným cílem lépe využít zahraničních investic pro potřeby rozvoje země. V letech 2012–2013 začala oficiální místa JAR dávat na vědomí prozatím především evropským zemím, že nemají zájem na prodloužení platnosti bilaterálních investičních dohod tzv. 1 generace, tj. z 90. let. Poté JAR přistoupila k vypovídání většiny těchto dohod, především s evropskými zeměmi, a v r. 2013 byl ministerstvem obchodu a průmyslu JAR (DTI) předložen návrh tzv. Investičního zákona, kterým by se v budoucnu měly řídit jak investice domácích jihoafrických subjektů, tak i zahraničních investorů.

Investoři do JAR by si měli být předem mj. vědomi implikací, které má pro jejich záměr v JAR tzv. B-BBEE - viz specializovaný portál ministerstva obchodu a průmyslu JAR a také kap. 6.6 o veřejných zakázkách.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: