Jihoafrická republika: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj obchodní bilance (v mld. ZAR)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

100,252

96,525

92,697

81,386

75,155

Dovoz

104,737

104,063

98,612

84,361

74,166

Bilance

-4,485

-7,538

-5,915

-2,975

-989

Zdroj: Country Report, Economic Intelligence Unit, www.eiu.com

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU jako celek je největším obchodním partnerem i investorem v JAR. Podrobné statistiky lze nalézt na stránkách Delegace EU v Pretorii i ve statistikách členěných podle jednotlivých světových regionů na stránkách ministerstva obchodu a průmyslu JAR DTI.

Pokud na statistiky nahlížíme podle jednotlivých zemí, a nikoliv podle integračních uskupení, na prvním místě v obchodních statistikách JAR uvidíme Čínu.

Ze zemí EU dosahují nejvyššího obchodního obratu s JAR Německo, dále Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Francie, Belgie a Španělsko.

Dovoz do EU z JAR v roce 2016 dosahoval celkové hodnoty 22,89 mld. EUR a vývoz z EU do JAR byl 22,97 mld. EUR.  EU má celkový podíl na dovozem do JAR 31 %, dále je pak Čína s 18,1 %, USA, Indie, Saudská Arábie, Japonsko, Thajsko, Nigérie, Brazílie a Angola. Podíl EU na jihoafrických vývozech je 22,9 %, dále je Čína s 9,2 %, USA, Botswana, Namíbie, Japonsko, Indie, Mosambik, Zambie a Zimbabwe.

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

K hlavním dovozním komoditám JAR patří ropa a pohonné hmoty, vozidla a originální součástky do motorů (položky 87.03 a 87.04 celního sazebníku), mobilní telefony, léky a přenosné počítače/procesory do 10 kg.

Hlavní položky na straně vývozu jsou uhlí, železná ruda, zlato, platina, chrom, vozidla a katalytické konvertory.

Zdroj: SARS 

HS

Vývoz

%

7110

přírodní či kultivované perly, drahokamy, polodrahokamy

11,9

7108

zlato minerální paliva, oleje a produkty z nich

10,1

2701

minerální paliva, oleje a produkty z nich

6,7

2601

železná ruda

6,2

7202

železo a ocel

6,0

8703

motorová vozidla

5,0

8421

kotle, stroje a zařízení

2,7

2602

manganové rudy a koncentráty a rudy obsahující železo

2,5

7102

diamanty

1,9

HS

Dovoz

%

2709

minerální paliva, minerální oleje a produkty z nich nukleární reaktory, kotle, stroje a zařízení

13,9

9801

příslušenství - komponenty

6,7

8703

motorová vozidla elektrické stroje a zařízení

5,0

2710

minerální oleje a bituminozní oleje vozidla

4,2

8517

telefonní sady vč. mobilních telefonů

3,7

8471

optické fotografické, kinematografické aj. přístroje

2,0

8708

díly a příslušenství pro motorová vozidla

1,5

8443

kopírky

1,3

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V JAR existují tzv. průmyslové zóny (industrial development zones - IDZ) s příznivým režimem pro investory, které se postupně mění na tzv. zvláštní ekonomické zóny (special economic zones - SEZ). Jedná se o následující existující zóny, přičemž výhledově budou vznikat další: 

Coega (poblíž města Port Elizabeth v provincii Východní Kapsko), East  London (Východní Kapsko), Richards Bay (cca 200 km na sever od Durbanu, na pobřeží Indického oceánu, v provincii KwaZulu-Natal), OR Tambo (letiště Johannesburg), Saldanha Bay (v provincii Západní Kapsko) a nově zrevitalizovaný průmyslový park Babelegi (v provincii Gauteng).

Více vč. kontaktů na jednotlivé zóny.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do země od roku 2013 klesá, přičemž v roce 2015 činily 1,5 mld USD, což je nejméně od roku 2006. FDI byly o celých 74 % nižší ve srovnání s rokem předchozím (při poklesu o 31,4 % v celoafrickém měřítku). Rostou naopak investice jihoafrických firem mimo JAR.

Největším investorem v JAR je tradičně Velká Británie (s podílem 45,6 %), následovaná Nizozemskem (18,6 %), USA (7,2 %), Německem (5,0 %) a Čínou (3,1 %). Klesají investice do tradičních průmyslových oborů jako např. těžařství, rostou naopak investice v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví a služeb. 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční politika JAR po skončení apartheidu a vymanění z mezinárodní izolace vycházela z toho, že rozvoj země je do značné míry závislý na přílivu zahraničního kapitálu. V zájmu podpory přílivu investic JAR uzavřela celkem 47 bilaterálních investičních smluv (vč. s ČR - viz kap. 7.1).  V roce 1996 byla Ministerstvem obchodu a průmyslu JAR založena společnost na podporu obchodu a investic „Trade and Investment South Africa“ (TISA), která je dnes součástí ministerstva, podobně jako agentura pro rozvoj drobného podnikání „Small Enterprise Development Agency“ (SEDA). V jednotlivých provinciích působí regionální investiční a rozvojové agentury založené přibližně ve stejné době. Nově byla také založena agentura InvestSA, která se zaměřuje speciálně na podporu přílivu investic do země.

Mezi základní pobídky přílivu nového kapitálu do výroby a expanzi existujících závodů patřily obvykle daňové prázdniny, rychlejší odpisy nákladů na stavby a půdu (10 let) a nákladů na stroje a zařízení (3 roky). Dále byly vytvořeny podpůrné programy pro různá odvětví, např. Program na podporu automobilového průmyslu (Motor Industry Development Program - MIDP). Další konkrétní pobídky jsou součástí pravidelně vyhlašovaných akčních plánů v oblasti průmyslové politiky (Industrial Policy Action Plan - IPAP).

Vláda JAR nyní přizpůsobuje investiční politiku získaným zkušenostem, s deklarovaným cílem lépe využít zahraničních investic pro potřeby rozvoje země. V letech 2012–2013 začala oficiální místa JAR dávat na vědomí prozatím především evropským zemím, že nemají zájem na prodloužení platnosti bilaterálních investičních dohod tzv. 1 generace, tj. z 90. let. Poté JAR přistoupila k vypovídání většiny těchto dohod, především s evropskými zeměmi, a v r. 2013 byl ministerstvem obchodu a průmyslu JAR (DTI) předložen návrh tzv. Investičního zákona, kterým by se v budoucnu měly řídit jak investice domácích jihoafrických subjektů, tak i zahraničních investorů.

Investoři do JAR by si měli být předem mj. vědomi implikací, které má pro jejich záměr v JAR tzv. B-BBEE - viz specializovaný portál ministerstva obchodu a průmyslu JAR a také kap. 6.6 o veřejných zakázkách.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: