Jihosúdánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČSÚ vykazuje údaje pro obchod ČR s Jižním Súdánem počínaje r. 2013 (tis. USD):

 

2013

2014

2015

vývoz

755

1 438

347

dovoz

61

6

3

bilance

694

1 432

344

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2015

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

USD (tis.)

1.

700721

Sklo bezpečn. vrstvené pro dopr. prostř, lodě

30,5

106

2.

851770

Části přístrojů na vysílání, přijímání hlasu, dat

16,5

57

3.

880330

Části,součásti ostatní letounů, vrtulníků

13,5

46

4.

870880

Sytémy závěsné; části, součásti

12,0

42

5.

732020

Pružiny šroubové(spirálové), ze železa, oceli

5,5

19

6.

870870

Kola; části, součásti, příslušenství

5,0

17

7.

870830

Brzdy, servobrzdy; části, součásti

4,0

14

8.

850131

Motory el, stejnosměrný proud, dynama,

3,5

12

9.

820570

Svěráky, upínáky ap. nástroje

1,0

4

10.

830790

Hadice z kovů obecných, i s příslušenstvím

1,0

4

 

 

Celkem   vývoz ČR do Jižního Súdánu 2015

100

347

 Hlavní položky českého dovozu, r. 2015

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

USD (tis.)

1.

731290

Pásy splétané, smyčky ap. ze žel, oceli

66,5

2

2.

400599

Kaučuky směsné ostatní, nevulkanizované

33,5

1

 

 

Celkem   dovoz ČR z Jižního Súdánu 2015

100

3

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Jižním Súdánem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Jižním Súdánu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Jižním Súdánem a ČR nejsou uzavřeny ani rozjednány žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Jižnímu Súdánu bilaterální rozvojovou pomoc.

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2011

2012

2013

2014

436,9

1 186,6

1 399,6

1 964,2

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: