Jihosúdánská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

  • Jihosúdánská republika
  • Republic of South Sudan

Složení vlády:

Dekretem ze dne 28. dubna 2016 jmenoval prezident Salva KIIR Mayardit vládu národní jednoty:

Min. vládních záležitostí: Martin Elia Lomuro
Min. zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce: Deng Alor Kwol
Min. obrany a záležitostí veteránů: Kuol Manyang Juuk
Min. vnitra: Alfred Ladu Gore
Min. spravedlnosti a ústavních záležitostí: Paulino Wanawilla
Min. v úřadu prezidenta pro národní bezpečnost: Obuto Marmur Mete
Min. pro parlamentní záležitosti: Peter Bashir Gbandi
Min. informací, komunikační technologie a poštovních služeb
Min. federálních záležitostí: Richard K. Mulla
Min. v úřadu prezidenta: Mayiik Ayii Deng
Min. financí a plánování: David Deng Athorbei
Min. ropy: Dak Duop Bichock
Min. těžby: Taban Deng Gai
Min. zemědělství a potravinové bezpečnosti: Lam Akol Ajawin
Min. živočišné výroby a rybolovu: James Janga Duku
Min. obchodu a průmyslu: Stephen Dhieu
Min. energetiky a přehrad: Dhieu Mathok Diing
Min. dopravy: John Luk Jok
Min. silnic a mostů: Rebecca Joshua Okwaci
Min. životního prostředí a lesů: Josephine Napon
Min. půdy, bydlení a městského rozvoje: Mary Alphonse Lodira
Min. vodních zdrojů a zavlažování: Mabior Garang de Mabior
Min. ochrany divoké zvěře a cestovního ruchu: Jemma Nunu Kumba
Min. vyššího vzdělání, vědy a technologie: Peter Adwok Nyaba
Min. všeobecného vzdělání a vyučování: Deng Deng Hoc
Min. zdravotnictví: Riak Gai Kok
Min. práce, veřejných služeb a rozvoje lidských zdrojů: Peter Marcello Nasir Jelenge
Min. rovnosti pohlaví, dětí a sociálního zabezpečení: Awut Deng Acuil
Min. kultury, mládeže a sportu: Nadia Arop Dudi
Min. humanitárních záležitostí a zvládání katastrof: Hussein Mar Nyuot

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel (2014, odhad SB): 11,9 mil.

Průměrný roční přírůstek (2014, odhad SB):  3,9 %

Demografické složení (2014, odhad SB):  49,9 % ženy, 51,1 % muži

Národnostní složení: obyvatelstvo je tvořeno mnoha etnickými skupinami, mezi hlavní patří:  Dinka 35 %, Nuer 15 %, dále Shilluk, Azande, Bari, Kakwa, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Acholi

Náboženské složení: křesťané (cca 60 %), animistická náboženství (33 %), islám (6 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB)

2011

2012

2013

2014

1 695

945

1 155

1 115

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

15 727

17 826

10 368

13 257

13 282

Míra inflace (%, dle SB)

2011

2012

2013

2014

47,3

45,1

- 0,0

3,3

Očekávaný vývoj v teritoriu:

Na základě mírových dohod ze srpna 2015 měla být počátkem r. 2016 ustanovena přechodná vláda, složená se zástupců tábora prezidenta Kiira a vůdcem opozice (a opět viceprezidentem) Riekem Macharem. Přechodná vláda má disponovat tříletým mandátem, po jeho uplynutí mají do 60-ti dnů proběhnout volby. K jejímu ustanovení nicméně dosud (květen 2016) nedošlo a naopak se dají očekávat pokračující průtahy. Je pravděpodobné, že prezident Kiir se udrží v úřadě do konce svého volebního období v polovině r. 2018.

V únoru 2016 navštívil Jižní Súdán GT OSN Ban Ki-Moon, který vyzval oba lídry k dodržování mírové dohody a urychlenému ustanovení vlády národní jednoty, aby tato mohla čelit hrozící humanitární a ekonomické krizi. Generální tajemník dále oznámil uvolnění další humanitární pomoci Jižnímu Súdánu. RB OSN je ovšem nadále v otázce řešení krize rozdělená a konflikt v Jižním Súdánu je daleko od svého vyřešení.

V roce 2015 došlo dle odhadů MMF k poklesu HDP o 3 %, rok 2016 by za předpokladu dodržení bojového příměří měl přinést návrat ke kladnému růstu. V případě tohoto pozitivního scénáře by mohlo dojít i ke zvýšení investic a vládních výdajů. Vzhledem ke zkušenostem z vývoje uplynulých let však zůstává nadále stejně reálná i možnost opětovného poklesu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF)
 

2013

2014

2015 odhad

příjmy

20,6

28,6

19,0

výdaje

26,4

40,0

43,5

saldo

- 5,8

- 11,4

- 34,5

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  • Platební bilance: n/a
  • Devizové rezervy: n/a
  • Veřejný dluh vůči HDP: n/a
  • Zahraniční zadluženost: n/a
  • Dluhová služba: n/a

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

Bank of South Sudan
HQ Juba Town
P.O.Box 136, Juba
tel.: +211 9150 77077
web: https://bosshq.net   

Komerční banky:

Afriland First Bank
BP 640 Juba, 3 Hai Cinema Road
tel: +211 956 688 405
web: www.afrilandfirstbank.com/sud-soudan

Commercial Bank of Ethiopia
Haileselasie Avenue Juba Town, Juba
tel.: +211 928 944 809 / 927 639 407
web: http://www.easyinfo-ss.com/commercial-bank-of-ethiopia-6402.html

Ivory Bank
Hai Suk, Juba Town
tel: +211 811 820 239 / 977 117 611

Kenya Commercial Bank
Jebel Kujuru, Rockcity Hotel, Juba
tel.: +211 957 148 468

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu je rozdělena do tří pásem ve výši 0 %, 10 % a 15 %. Firemní daň dosahuje 10 % pro malé podniky a 15 % pro střední podniky. Dividendy, úroky a tantiémy podléhají 10 % dani. Daňový zákon z roku 2009 nenastavuje podmínky pro danění velkých podniků, nezavádí DPH, ani daň z pozemku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: