Jordánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok 

Vývoz

 

 

Dovoz

 

 

   Obrat

 

 

   Saldo

tis. Kč

poř.

Index

tis. Kč

poř.

Index

tis. Kč

poř.

Index

tis. Kč

2011

707 525

 

53,4

19 926

 

120,6

727 451

93.

54,3

687 599

2012

730 585

 

103,3

6 424

 

32,2

737 009

96.

101,3

724 161

2013

693 997

 

95,0

18 396

 

286,4

712 393

95.

96,7

675 601

2014

698 732

 

100,7

17 949

 

97,6

716 681

97.

100,6

680 783

2015

858 963

 

122,0

23 849

 

132,9

882 815

99.

123,2

835 114

2016

1 410 613

 

164,2

14 358

 

60,2

1 424 971

88.

161,4

1 396 255

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi hlavní vývozní komodity ČR patřily nákladní vozidla TATRA, zpracovatelské jednotky, papír a lepenka, návěsové tahače, zbraně, motorová vozidla, kancelářské stroje, elektronické součástky aj. viz níže. Z Jordánska se dovážely silice a vonné látky, ovoce a zelenina. V roce 2016 byl zvýšen český vývoz o 62,8 %, zejména jako výsledek výrobní kooperace mezi společnostmi TATRA a jordánské zbrojovky KADDB.

 

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

870422

Vozidla nákladní,motor pístový vznětový,5-20t

JO

Jordánsko

1 518 601

24 247

847150

Zpracovatelské jednotky jiné než HS 8471.41 nebo 8471.49

JO

Jordánsko

78 833

5 298

480421

Papír kraft pytlový,nebělený

JO

Jordánsko

3 750 474

2 359

870120

Tahače návěsové silniční

JO

Jordánsko

1 252 674

2 112

930400

Zbraně ost(na pero,plyn,obušky aj)ne sečné ap

JO

Jordánsko

90 085

1 812

851770

Části,součásti přístrojů na vysílání,přijímání hlasu,dat

JO

Jordánsko

84 119

1 446

961900

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky

JO

Jordánsko

296 367

1 275

730890

Konstrukce,části,výr.konstr.ost.z železa,ocel

JO

Jordánsko

366 308

1 243

847170

Jednotky paměťové

JO

Jordánsko

4 057

989

853720

Rozvaděče ap pro zaříz,rozvody el,nad 1000V

JO

Jordánsko

49 685

919

320611

Pigmenty obsah. 80% a více oxidu titaničitéh

JO

Jordánsko

480 000

870

852851

Monitory ost.pro systémy autom.zprac.dat HS 8471

JO

Jordánsko

31 237

631

870323

Vozidla,motor vratný píst.zážeh,1500-3000cm3

JO

Jordánsko

44 475

565

847810

Stroje,přístroje k přípravě,zpracování tabáku

JO

Jordánsko

6 200

521

847130

Zař.pro autom.zprac.dat přenosná,‹10kg,obs.min.CPU+kláv+displej

JO

Jordánsko

2 300

519

841480

Odsávače ostatní

JO

Jordánsko

30 877

437

871639

Přívěsy,návěsy pro přepravu zboží,ne nádržk.

JO

Jordánsko

849 354

414

190532

Oplatky a malé oplatky

JO

Jordánsko

148 260

409

841989

Stroje,zaříz.ost.k vaření,pražení,chlazení ap

JO

Jordánsko

38 550

380

842940

Dusadla,válce silniční

JO

Jordánsko

59 220

357

950300

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

JO

Jordánsko

10 960

350

940510

Svítidla stropní,nástěnná,ne venk.veř.osvětl.

JO

Jordánsko

16 980

299

732211

Radiátory UT,části,součásti,neelektr,z litiny

JO

Jordánsko

282 464

298

851762

Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání,regeneraci hlasu,dat

JO

Jordánsko

878

291

847149

Zař.pro autom.zprac.dat,ve formě systémů

JO

Jordánsko

8 724

276

691010

Umývadla,vany,mísy záchodové aj z porcelánu

JO

Jordánsko

101 718

237

847330

Části strojů na automatické zpracování dat

JO

Jordánsko

2 434

211

870324

Vozidla,motor vratný píst.zážeh,nad 3000cm3

JO

Jordánsko

4 750

189


Pokud jde o dovoz z Jordánska do ČR, na prvních místech se umístily suroviny obsahující drahé kovy, hygienické potřeby, grafit a další produkty, viz níže.

 

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

711299

Ostatní odpad obsahující drahé kovy

JO

Jordánsko

3 000

96

961900

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky

JO

Jordánsko

15 451

90

380110

Grafit umělý

JO

Jordánsko

49 710

61

847150

Zpracovatelské jednotky jiné než HS 8471.41 nebo 8471.49

JO

Jordánsko

181

40

392690

Výrobky z plastů apod. materiálů ostatní

JO

Jordánsko

7 905

40

240311

Tabák do vodní dýmky

JO

Jordánsko

1 938

27

330730

Soli koupelové parfém. aj přípravky koupelové

JO

Jordánsko

14 060

22

300490

Léky ze smíšených, nesmíšených výr.ost, odměřené

JO

Jordánsko

87

18

610910

Trička vrchní, tílka aj z bavlny, pletené,

JO

Jordánsko

137

18

250100

Sůl, chlorid sodný čistý, voda mořská

JO

Jordánsko

34 000

18

841981

Stroje k výr. nápojů teplých, vaření  

JO

Jordánsko

540

15

610990

Trička vrchní, tílka z mat. ostatní

JO

Jordánsko

115

14

620463

Kalhoty, i krátké aj dámské z vláken syntet.

JO

Jordánsko

95

13

611030

Pulovry, svetry, vesty z vlák.

JO

Jordánsko

202

13

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Jordánskem.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Abu Shakra – české sklo a porcelán
 • Petra Travel and Tourism – generální agent ČSA, lázeňská turistika do ČR
 • Science & Development Co. – firma Linet (sofistikovaná nemocniční lůžka)
 • MEAT – významný importér českého kraftového papíru
 • Nuqul Automotive – dovozce automobilů Škoda
 • TATRA, dovozce nákladních automobilů
 • ČZ Uherský Brod

České subjekty v Jordánsku v uplynulých letech investovaly málo (např. solární panely), přestože Jordánsko má o české investice zájem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou ČSSR  a vládou Jordánského hášimovského království z roku 1978.
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci ve zdravotnictví a lékařských vědách z roku 1986.
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách z roku 1998.
 • Dohoda mezi ČR a Jordánskem o ochraně a podpoře investic z roku 1997 byla renegociována, Protokol byl podepsán počátkem dubna 2009.
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím (Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income) byla podepsána v Ammánu dne 10. 4. 2006. Ratifikace na jordánské straně byla provedena rozhodnutím Rady ministrů č. 1338, které bylo zveřejněno v „Official Gazete“ č. 4767 ze dne 2. 7. 2006. V platnost Smlouva vstoupila po výměně notifikací o ukončení obou národních ratifikačních procesů dne 7. 11. 2007.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánska podepsána v březnu 2008.
 • Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a Jordánska března 2009.
 • Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z března 2008.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství ČR a Jordánska z dubna 2009.
 • Koncem roku 2013 skončila platnost Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládami ČR a Jordánska.
 • Dne 8. 3. 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a jordánskou Národní komisí pro odminování a rehabilitaci, které umožnilo vyslání české odminovací mise do Jordánska na konci dubna 2010.
 • Meziresortní Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Jordánským hášimovským královstvím (Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů) bylo podepsáno dne 10. února 2015.
 • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z února 2015.
 • Dohoda mezi vládami České republiky  a Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů byla podepsána dne 10. dubna 2016.
 • V jednání je „Dohoda o spolupráci v jaderném průmyslu“.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Jordánsko je tradičně příjemcem masivní rozvojové pomoci. Dle některých statistik je v přepočtu přijaté zahraniční pomoci v poměru k HDP na prvním místě světového žebříčku, v přepočtu na obyvatele na místě druhém za Izraelem. Donorské země svojí velkorysou pomocí oceňují stabilizační úlohu, kterou Jordánsko sehrává v blízkovýchodním regionu, zároveň pozitivně oceňují liberalizaci ekonomiky a zahraničního obchodu. 

Díky štědrosti řady donorů může kabinet udržovat rozpočtové deficity v rozumné výši stanovené dohodami s MMF. Bez těchto dodatečných zdrojů by nemohl realizovat své sociálně-ekonomické reformy a četné infrastrukturní projekty.

Spojené státy jsou vedle Japonska, EU a zemí Zálivu nejštědřejším poskytovatelem přímé rozpočtové pomoci. Za období 2014-2015 poskytla OECD Jordánsku rozvojovou pomoc ve výši 1.625 miliónů USD. Celkový rozsah dotací ze zemí GCC je obtížné přesně vyčíslit. USA v roce 2016 poskytly Jordánsku rozvojovou pomoc ve výši 393 miliónů USD (celková US pomoc pak byla několinásobně vyšší).  Evropská unie poskytuje podporu pěti oblastem: politické reformy, obchod a investice, zaměstnanost a vzdělávání, veřejný finanční sektor a instituce, voda a energie. EU v roce 2016 poskytla Jordánsku rozvojovou pomoc v celkové výši 686 miliónů EUR (podrobnosti viz https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/eu_support_to_jordan_-_latest_update_en.pdf).

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Jordánska je vzhledem k situaci v regionu upozaděna potřebami Jordánska v humanitární oblasti při zvládání sociálních následků syrské uprchlické vlny. V tomto ohledu poskytuje ČR vzhledem ke svým možnostem každoročně respektovanou část pomoci (za rok 2016 cca 70 mil. Kč).

Rozvojová pomoc poskytována Jordánskem jiným zemím je zcela minimální a omezuje se z historických důvodů převážně na Palestinská autonomní území.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: