Jordánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

2011

707 525

82.

53,4

19 926

129.

120,6

727 451

93.

54,3

687 599

2012

730 585

84.

103,3

6 424

161.

32,2

737 009

96.

101,3

724 161

2013

693 997

83.

95,0

18 396

131.

286,4

712 393

95.

96,7

675 601

2014

698 732

84.

100,7

17 949

137.

97,6

716 681

97.

100,6

680 783

2015

859 537

88.

123,0

23 890

137.

133,1

883 427

100.

123,3

835 647

2015/I

43 165

89.

-

517

147.

-

43 682

102.

-

42 648

2016/I

76 736

79.

177,8

1 736

128.

335,8

78 472

93.

179,6

75 000

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi hlavní vývozní komodity patřily již tradičně papír a lepenka,
kancelářské stroje, elektronické součástky, kompresory, motorová vozidla a
různé spotřební zboží. Z Jordánska se dovážely silice a vonné látky, ovoce a
zelenina. 

V komoditní struktuře českého exportu jsou nejvýznamnější položkou digitální procesorové jednotky a zařízení na zpracování dat. Tradičně důležitou položkou jsou papírenské výrobky, přičemž nejsilnější komoditou je pytlový papír „kraft“, k dalším papírenským komoditám patří kartony, lepenka a cigaretový papír. Zbytek českého exportu byl diverzifikovaný a opíral se zejména o dodávky motorových vozidel a náhradních dílů a dále o vývoz kabelů z umělých vláken, výrobků ze železa a elektrotechnických výrobků – kondenzátorů a rozvaděčů. Významnou komoditu tvořily ještě další elektronické a elektrotechnické výrobky, stolní a dekorační sklo, fólie, kompresory k chladícím zařízením, plasty a výrobky z nich, nestřelné zbraně a kovové profily.

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota CZK(tis.)

1

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

218 748

2

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

157 604

3

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

110 783

4

93

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

95 062

5

48

Papír karton lepenka a výrobky

76 794

6

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

25 339

7

70

Sklo a výrobky skleněné

22 099

8

73

Výrobky ze železa nebo oceli

21 716

9

32

Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod

18 937

10

40

Kaučuk a výrobky z něj

13 754

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Jordánskem.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Abu Shakra – české sklo a porcelán
 • Petra Travel and Tourism – generální agent ČSA, lázeňská turistika do ČR
 • Science & Development Co. – firma Linet (sofistikovaná nemocniční lůžka)
 • MEAT – významný importér českého kraftového papíru
 • Nuqul Automotive – dovozce automobilů Škoda

České subjekty v Jordánsku v uplynulých letech  neinvestovaly, přestože má Jordánsko o české investice zájem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou ČSSR  a vládou Jordánského hášimovského království z roku 1978.
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci ve zdravotnictví a lékařských vědách z roku 1986
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Jordánského hášimovského království o leteckých službách z roku 1998
 • Dohoda mezi ČR a Jordánskem o ochraně a podpoře investic z roku 1997 byla renegociována, Protokol byl podepsán počátkem dubna 2009.
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím (Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income) byla podepsána v Ammánu dne 10. 4. 2006. Ratifikace na jordánské straně byla provedena rozhodnutím Rady ministrů č. 1338, které bylo zveřejněno v „Official Gazete“ č. 4767 ze dne 2. 7. 2006. V platnost Smlouva vstoupila po výměně notifikací o ukončení obou národních ratifikačních procesů dne 7. 11. 2007.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánska podepsána v březnu 2008.
 • Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a Jordánska března 2009.
 • Memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z března 2008 .
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvy zemědělství ČR a Jordánska z dubna 2009.
 • Koncem roku 2013 skončil platnost Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládami ČR a Jordánska. V současné době se o jeho prodloužení na následující léta.
 • Dne 8. 3. 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a jordánskou Národní komisí pro odminování a rehabilitaci, které umožnilo vyslání české odminovací mise do Jordánska na konci dubna 2010.
 • Meziresortní Memorandum o porozumění v energetické oblasti mezi ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Jordánským hášimovským královstvím (Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů) bylo podepsáno dne 10. února 2015.
 • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou Jordánska z února 2015.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Jordánsko je tradičně příjemcem masivní rozvojové pomoci. Dle některých statistik je v přepočtu přijaté zahraniční pomoci v poměru k HDP na prvním místě světového žebříčku, v přepočtu na obyvatele na místě druhém za Izraelem. Donorské země svojí velkorysou pomocí zpravidla oceňují stabilizační úlohu, kterou Jordánsko sehrává v blízkovýchodním regionu, zároveň pozitivně oceňují liberalizaci ekonomiky a zahraničního obchodu. 

Díky štědrosti řady donorů může kabinet udržovat rozpočtové deficity v rozumné výši stanovené dohodami s MMF. Bez těchto dodatečných zdrojů by zcela jistě nemohl realizovat své sociálně-ekonomické reformy a četné infrastrukturní projekty.

Spojené státy jsou vedle Japonska, EU a zemí Zálivu nejštědřejším poskytovatelem přímé rozpočtové pomoci. Celkový rozsah dotací ze zemí GCC je obtížné specifikovat. Jen USA v roce 2014 přispěly částkou 1 mld. USD. Evropská unie poskytuje podporu pěti oblastem: politické reformy, obchod a investice, zaměstnanost a vzdělávání, veřejný finanční sektor a instituce, voda a energie.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR a Jordánska je vzhledem k situaci v regionu upozaděna potřebami Jordánska v humanitární oblasti při zvládání sociálních následků syrské uprchlické vlny. V tomto ohledu poskytuje ČR vzhledem ke svým možnostem respektovanou část pomoci (40 mil. Kč ročně).

Rozvojová pomoc poskytována Jordánskem jiným zemím je zcela minimální a omezuje se z historických důvodů převážně na palestinská autonomní území.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: