Jordánsko: Vztahy země s EU

2. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
Princess Basma St., North Abdoun
P.O. Box 852099
Amman 11185, Jordan
Tel: 00 962 (0) 646 07 000
Fax +962-6-460-7001
Website: http://www.deljor.ec.europa.eu, http://eeas.europa.eu/delegations/jordan

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je sedmou hlavní exportní destinací pro jordánské výrobky. Z ekonomického hlediska Jordánsko nadále čelí řadě vnějších šoků, které mají dopad na místní ekonomiku. EU vybízí Jordánsko pokročit se strukturálními reformami, které přispívají ke snížení makroekonomické zranitelnosti, podporují růst zvýšením role soukromého sektoru a současně věnují zvláštní pozornost rozvoji malých a středních podniků. EU vyzývá k posílení evropsko-středomořské průmyslové spolupráce, vytváření pracovních příležitostí a ke zlepšení účinnosti a efektivnosti veřejných financí.

Evropská Unie se snaží povzbudit zájem Jordánska zahájit jednání o Deep and Comprehensive Free Trade Area s EU. DCFTA zlepší příležitosti pro přístup na trh i investiční klima a bude představovat komplexní dohodu o obchodních a hospodářských vztazích, pokrývající celou řadu regulovaných oblastí společného zájmu. Přípravný proces dosáhl v posledních měsících značného pokroku a EU má zájem na spolupráci s Jordánskem k dokončení tohoto procesu. Předmětem zájmu je rovněž pokrok Jordánska v přípravách na sjednání dohody o posuzování shody (ACAA).

Uzavření dvoustranné ACAA pro konkrétní průmyslová odvětví bude mít vliv na usnadnění přístupu průmyslových výrobků z Jordánska do vnitřního trhu EU a naopak. Jednání by mohla být zahájena, jakmile bude dokončeno přípravné kolo. Evropská Unie rovněž soustředěně podporuje Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro rozvoj a obnovu (EBRD).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropskou unií bylo původně přiděleno na období 2007–2013 celkem 488 milionů €. S cílem podpořit zavádění klíčových politických a sociálně-ekonomických reforem v náročném makroekonomickém kontextu, dodala EU k dispozici dodatečnou částku 91 milionů € v období 2012–2013, a to prostřednictvím SPRING (Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth) - se zaměřením zejména na řádnou správu věcí veřejných, hospodářský růst podporující začlenění - a také se v roce 2014 rozhodla poskytnout balíček makrofinanční pomoci ve výši 180 miliony €.

Finanční alokace v rámci evropského nástroje sousedství pro období 2014-2020 se bude pohybovat mezi 587 mil. € a 693 mil. € v závislosti na pokroku dosaženém při demokratických a sociálně ekonomických reformách v Jordánsku. Toto období bylo rozděleno na dvě periody, kdy v první, pokrývající 2014-2017, se poskytne finanční pomoc, až do výše 382 mil. €. Podpora pro první periodu se zaměří na tři hlavní oblasti:

  • posílit právní stát k vyšší odpovědnosti a spravedlnosti při poskytování veřejných služeb;
  • zaměstnanost a rozvoj soukromého sektoru;
  • obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost.

Vzhledem k vysoké strukturovanosti programů a jejich časové diverzitě doporučujeme zájemcům k nahlédnutí webové stránky Tendry a Projekty.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: