Jordánsko: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to The Hashemite Kingdom of Jordan
Princess Basma St., North Abdoun
P.O. Box 852099
Amman 11185, Jordan
Tel: 00 962 (0) 646 07 000
Fax +962-6-460-7001
Website: http://www.deljor.ec.europa.euhttp://eeas.europa.eu/delegations/jordan

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je sedmou hlavní exportní destinací pro jordánské výrobky. Z ekonomického hlediska Jordánsko nadále čelí řadě vnějších šoků, které mají dopad na místní ekonomiku. EU vybízí Jordánsko pokročit se strukturálními reformami, které přispívají ke snížení makroekonomické zranitelnosti, podporují růst zvýšením role soukromého sektoru a současně věnují zvláštní pozornost rozvoji malých a středních podniků. EU vyzývá k posílení evropsko-středomořské průmyslové spolupráce, vytváření pracovních příležitostí a ke zlepšení účinnosti a efektivnosti veřejných financí.

Během roku 2016 probíhala jednání jordánské strany s Evropskou unií, jejichž předmětem byla realizace dohody „Compact  EU – Jordan“ a v jejím rámci především konkretizace nástrojů na podporu vzájemného obchodu. Smyslem uvedeného nástroje je podnítit v Jordánsku produkci, která přinese pracovní příležitosti minimálně dvěma stům tisícům syrským uprchlíkům na jordánském území, ale současně bude stimulovat vznik dalších pracovních míst pro Jordánce. Rada přidružení EU-Jordánsko přijala Priority partnerství a Compact písemnou procedurou dne 19. prosince 2016.

EU si uvědomuje, že efektivní řešení uprchlické krize začíná mimo Evropu a proto se snaží podporovat růst ekonomického potenciálu Jordánska. Uvedená dohoda „Compact EU – Jordan“, která byla uzavřena v Londýně 11. 2. 2016 a její podrobnosti byly rozpracovány ve smlouvě o uvolnění pravidel původu zboží ze dne 19. 7. 2016, představuje komplexní nástroj, zaměřený na synergické řešení obou problematik.

Pravidla o původu zboží Jordánsko dosud vnímalo jako hlavní překážku zvýšení vzájemného obchodu s EU. Modifikovaná pravidla nyní umožní jordánským výrobkům s vymezeným podílem práce syrských uprchlíků vstup na jednotný trh EU. Pokud Jordánsko zaměstná ve vymezených sektorech 200 000 syrských uprchlíků, rozšíří se tato zvýhodněná pravidla i na další výrobky z výhradně jordánského výrobního prostředí.

Evropská Unie se snaží povzbudit zájem Jordánska zahájit jednání o Deep and Comprehensive Free Trade Agreement s EU. DCFTA zlepší příležitosti pro přístup na trh i investiční klima a bude představovat komplexní dohodu o obchodních a hospodářských vztazích, pokrývající celou řadu regulovaných oblastí společného zájmu. Předmětem zájmu je rovněž pokrok Jordánska v přípravách na sjednání dohody o posuzování shody (ACAA). Uzavření dvoustranné ACAA pro konkrétní průmyslová odvětví bude mít vliv na usnadnění přístupu průmyslových výrobků z Jordánska do vnitřního trhu EU a naopak.

Evropská Unie rovněž soustředěně podporuje Jordánsko při využívání stávajících mechanismů financování Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro rozvoj a obnovu (EBRD).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytla v roce 2016 Jordánsku 530 mil. € k pokrytí svých závazků z Londýnské konference (únor 2016), z toho 200 mil. na makro-finanční pomoc a 330 mil. tvoří úvěry pro sektory školství, vodního hospodářství, energetiky a zpracování odpadů.

Finanční alokace v rámci evropského nástroje sousedství pro období 2014-2020 se bude pohybovat mezi 587 mil. € a 693 mil. € v závislosti na pokroku dosaženém při demokratických a sociálně ekonomických reformách v Jordánsku. Podpora pro první periodu se zaměřila na tři hlavní oblasti:

  • posílení právního státu k vyšší odpovědnosti a spravedlnosti při poskytování veřejných služeb;
  • zvýšení zaměstnanosti a rozvoje soukromého sektoru;
  • budování obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

Vzhledem k vysoké strukturovanosti programů a jejich časové diverzitě doporučujeme zájemcům k nahlédnutí webové stránky TendryProjekty.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: