Kambodža: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V současnosti lze jen těžko navazovat na obchodní vztahy z 80. let, kdy bývalé Československo poskytlo Kambodži 6 úvěrů na dodávky dopravních prostředků, stavebních strojů, textilních a obuvnických strojů, cukrovarů, lokomotiv, diesel-generátorů, vodní a tepelné energetiky a závodu na pneumatiky.

Dnes dominují místnímu trhu s těmito komoditami asijští výrobci, kterým mohou ti čeští jen stěží konkurovat. Důvodem je přetrhání vazeb díky dlouhodobé nepřítomnosti na kambodžském trhu, neznalost současného místního prostředí a vysoké náklady na dopravu ve srovnání s dopravou zboží z Asie. Je proto třeba hledat nové oblasti, v nichž by mohly české firmy uspět.

Potenciální příležitosti se nabízejí v dodávkách:

  • ekologických technologií (čistírny odpadních vod, spalovny odpadků);
  • telekomunikačních a informačních technologií;
  • balicích strojů a zařízení pro zpracování potravin a zemědělských produktů;
  • minipivovarů;
  • zařízení pro energetiku;
  • čerpadel a zavlažovacích zařízení;
  • farmaceutických výrobků.

V úvahu také připadá možnost dodávek pro armádu (ruční zbraně, výstroj, letecké stimulátory a trenažery, komunikační a informační systémy, radarové systémy, malá cvičná letadla). Zde se však jako značný problém jeví dlouhodobá závislost Kambodže na zvýhodněných vojenských dodávkách z Číny (dlouhodobé půjčky či dary).  

Kambodža je ve srovnání se svými sousedy relativně malým trhem, a může být proto zajímavým doplňkem pro české firmy působící ve Vietnamu či Thajsku. Ač dle posledního hodnocení Světové banky o podmínkách podnikání (Doing Business 2015) se Kambodža umístila na 135. ze 189. hodnocených ekonomik, mnozí místní podnikatelé považují zdejší podmínky k podnikání za jednodušší než v lépe hodnoceném sousedním Thajsku (26.) či Vietnamu (78.). Výhodou 15 milionového kambodžského trhu je např. snadnější přístup k nejvyšším vládním představitelům a poměrně rozšířená znalost anglického jazyka. Přetrvávajícími výzvami jsou všudypřítomná korupce, absence právního státu, byrokratické procesy, vysoká cena energie a nedostatek kvalifikovaného personálu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kambodžu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Kambodži se každoročně koná několik významnějších veletrhů v hlavním městě Phnompenhu. Je nutno podotknout, že účast zahraničních vystavovatelů a rozsah veletrhů neodpovídá obvyklým měřítkům jiných východoasijských veletrhů. Přesto je účast na veletrhu při vážném zájmu o proniknutí na kambodžský trh potřebná.

Veletrhy v Kambodži 2016

Kdy

Co

Kde

10.  -   13. 03.   

Cam   Auto

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

01. - 02. 04.

India Education Fair

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

09. - 11. 06.

Architect and Decor Expo

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

16. - 19. 06.

Gems and Jewelry

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

08. - 09. 08.

Livestock Cambodia

Phnompenh, Phnom Penh Hotel

 

Agri Cambodia

Phnompenh, Phnom Penh Hotel

 

Aqua Fisheries

Phnompenh, Phnom Penh Hotel

26. - 29.08.

Cambodia International Machinery Industry Fair (CIMIF)

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cambo Foodtech

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cambo Agrotech

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cambodia International Lighting Exhibition (CILE)

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Automation Cambodia

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

CTG

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

04.- 05. 09.

Cambodia Phar-Med

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Beauty Connect

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

08. -10. 09.

Cam Build

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cam Security and Fire

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cambodia Property  Expo

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

CIVAR

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cam Water

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cam Energy

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

20. - 22.10.

Cam Hotel

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Cam Food Expo

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

 

Foodtec Cambodia

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

01. - 03. 12.

Construction Industry

Phnompenh, Diamond Island Convention and Exhibition Centre

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: