Kambodža: Zahraniční obchod a investice

4. 1. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Vývoz

5 632,8

6 530,2

7 407,7

8 452,6

10 069,3 

Dovoz

8 088,5

9  744,1

10 615,6

11 879,1

12 371,1 

Obrat

13 721,3

16 274,3

18 023,3

20 331,7

22 440,4 

Saldo  

-2 455,7

-3 213,9

-3 207,9

-3 426,5

-2 301,8 

Údaje jsou v mil. USD
Zdroj: 
Ministerstva hospodářství a financí Kambodže

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Kambodže v roce 2016 byly Čína, EU, Thajsko, USA a Vientam. Celkový objem obchodu země vzrostl za posledních 10 let 4 x především díky systému všeobecných celních preferencí EU (GSP) „Everything But Arms“ (EBA), ale i pokračující specializaci zamě jako nízkonákladové destinaci pro výrobu textilu a obuvi.

 

Teritoriální struktura celkového obchodu (v mil. EUR)
 

2016

Svět

20 779

100 

Čína

4 662

22,4

EU

4 112

19,8

Thajsko

2 104

10,1

USA

2 096

7,2

Vietnam

1 486

5,9

Japonsko

1 225

3,2

Hong Kong

660

3,1

Kanada

636

2,7

Singapur

567

2,6

Zdroj: EU DG Trade

 

Teritoriální struktura vývozu (v mil. EUR)
 

2016

Svět

9 125

100 

EU

3 627

39,7

USA

1 940

21,3

Japonsko

747

8,2

Kanada

592

6,5

Čína

550

6,0

Thajsko

379

4,2

Vietnam

207

2,3

Hong Kong

193

2,1

Jižní Korea

148

1,6 

Zdroj: EU DG Trade

 

Teritoriální struktura dovozu (v mil. EUR)
 

2016

Svět

11 654

100 

Čína

4 111

35,3

Thajsko

1 726

14,8

Vietnam

1279

11,0

Singapur

510

4,4

EU

485

4,2

Tchaj-wan

478

4,1

Japonsko

477

4,1

Hong Kong

467

4,0

Jižní Korea

369

3,4

Zdroj: EU DG Trade

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní položky

Mezi nejdůležitější vývozní komodity patří oděvy (70 % celkového vývozu), obuv, dopravní prostředky (především jízdní kola), přírodní kaučuk a zemědělské produkty (kukuřice, sojové boby, pepř a různé druhy ořechů).

Hlavní dovozní položky

Dovoz zahrnuje především látky pro oděvní průmysl, dopravní prostředky, velkoobchodní přízi, cigarety, elektrické komunikační vybavení a farmaceutické výrobky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Kambodža schválila status zvláštních ekonomických zón (Special Economic Zone - SEZ) v roce 2005 a v roce 2006 začaly fungovat první z nich. Jejich hlavním smyslem je zvýšit konkurenceschopnost Kambodže a přilákat zahraniční investory prostřednictvím následujících investičních pobídek:

 • snížená daň ze zisku ve výši 9 % (běžná daň ze zisku činí 20 %);
 • daňové prázdniny až po dobu 9 let;
 • bezcelní dovoz stavebního materiálu, výrobních prostředků, zařízení, surovin a náhradních dílů;
 • nulová sazba DPH;
 • oproštění od exportní daně (pokud existuje v daném případě);
 • povolení k zaměstnání zahraničního managementu, technického personálu;
 • volná repatriace zisků, nulová daň z dividendy;
 • dlouhodobý pronájem pozemků (až na 99 let);
 • „one-stop service“ pro vývoz a dovoz.

K aktuálnímu datu funguje v Kambodži 34 SEZ pod správou Rady kambodžských zvláštních ekonomických zón, jejíž činnost zaštiťuje Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC). Podle zprávy CDC na konci roku 2013 dosáhl celkový objem investic 172 investičních projektů v SEZ 1,65 mld. USD, které vytvořily 105 000 nových pracovních míst. K největším investorům patřila Čína, Korejská republika a Japonsko. K nejvýuznamnějším SEZ patří  SEZ Phnom Penh, vzdálena cca 10 km od letiště PhnomPenh, SEZ Manhattan Svay Rieng nedaleko hranic s Vietnamem a SEZ Sihanoukville 2 v blízkosti námořního přístavu Sihanoukville.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice za posledních 5 let dle kategorie 
 

2012

2012

2014

2015

2016

Přímé zahraniční investice (čistý příliv- % HDP)

10,2 %

8,7 %

10,3 %

9,4 %

11,4 %

Přímé zahraniční investice (čistý příliv- mil. USD)

1 441

1 345

1 730

1 701

2 287

Přímé zahraniční investice (čistý odliv- % HDP)

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

0,6 %

Přímé zahraniční investice (čistý odliv- mil. USD)

36,2

46,3

31,9

47,5

121,3

Zdroj: Světová banka

Investice za posledních 5 let dle sektoru (v mil. USD)
 

2012

2013

2014

2015 

2016

Zemědělství,
rybářství a lesnictví

556,6

1 128,8

264,7

482,6

478,3

Průmysl

1 489,7

1 106,7

2835,6

919,3

1 186,3

Infrastraktura

227,8

2 620,8

353,5

3 129,8

544,3

Cestovní ruch

691,5

106,0

479,6

111,9

1 400,8

Celkem 2 965,6 4 962,3 3 933,4 4 643,6 3 609,7

Zdroj: Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC) 

 

 

Teritoriální struktura investic
2012 2013 2014 2015 2016
Země % Země % Země % Země % Země %
Kambodža 42.08 Kambodža 66.80 Kambodža 64.00 Kambodža 69.28 Čína 29.92
Čína 20.69 Čína 15.68 Čína 24.44 Čína 18.62 Kambodža 27.55
Korea 9.89 Vietnam 06.10 Malajsie 2.18 Velká Británie 3.0 Japonsko 22.78
Japonsko 9.15 Thajsko 4.37 Japonsko 1.72 Singapur 2.18 Thajsko 4.61
Malajsie 06.4 Korea 1.76 Korea 1.66 Vietnam 1.92 Korea 4.59
Thajsko 4.53 Japonsko 1.59 Vietnam 1.26 Malajsie 1.61 USA 3.38
Vietnam 2.89 Malajsie 01.4 Velká Británie 1.13 Japonsko 1.28 Singapur 03.3
Singapur 2.59 Singapur 01.3 Singapur 0.89 Thajsko 1.18 Vietnam 2.45
Velká Británie 0.51 Velká Británie 0.43 Thajsko 0.88 Korea 0.21 Korea 0.21
USA 0.42 Francie 0.27 Austrálie 0.51 Kanada 0.19 Indie 0.55
Ostatní 1.21 Ostatní 0.93 Ostatní 1.33 Ostatní 0.53 Ostatní 0.54

Zdroj: Rada pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC) 

 

Podle informace Rady pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC) výše přímých zahraničních investic vzrostla o 24 % z 2,9 mld. USD v roce 2012 na 3,6 mld. USD v roce 2016. Mezi zahraničními investory byli nejvíce aktivní čínští investoři. Asijské investice tvoří 90% všech investic. Evropské investice jsou stále poměrně omezené.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda prosazuje svoji investiční politiku prostřednictvím Rady pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC), která je nejvyšším rozhodčím orgánem pro definování investiční strategie státu i pro schvalování jednotlivých investičních záměrů (týká se soukromých i veřejných investic).

Pouze v následujících případech musí CDC žádat radu ministrů o schválení projektu:

 • investiční záměr nad 50 mil. USD;
 • politicky citlivá témata;
 • využívání přírodních a minerálních zdrojů;
 • projekty s případným negativním dopadem na životní prostředí;
 • projekty dlouhodobé (strategické);
 • projekty typu BOT (Build-Owned-Transfer), BOOT (Build-Owned-Operate-Transfer), BOO (Build-Owned-Operate) nebo BLT (Build-Lease-Transfer).

V souladu se zákonem o investicích (Law on Investment, 2004) vláda schválila investiční pobídky, které se týkají těchto oblastí: vyspělé technologie (Hi-Tech), tvorba nových pracovních příležitostí, exportně orientovaná výroba, agroprůmysl a zpracovatelský průmysl, infrastruktura a energetika, hospodářský rozvoj venkova, ochrana životního prostředí, investice ve zvláštních ekonomických zónách (SEZ). Vláda garantuje, že investice realizované v souladu s přijatým zákonem o investicích jsou posuzovány bez diskriminace, nebudou znárodněny, nebude prováděna kontrola cen. Vláda zaručuje transfer prostředků do zahraničí - při platbách za dovozy a poskytnuté dluhy, transfer zisku i investovaného kapitálu a platů zahraničních zaměstnanců. Investiční pobídky pro projekty v SEZ viz kapitola 2.4.

Podrobné informace o podmínkách investování a investičních pobídkách lze nalézt na stránkách Rady pro rozvoj Kambodže (Council for the Development of Cambodia - CDC).

Investiční priority vlády v nejbližším období

Investiční prioritou pro kambodžskou vládu zůstává i nadále obnova a výstavba infrastruktury. Téměř všechny investiční projekty v infrastruktuře jsou financovány ze zdrojů mezinárodní rozvojové pomoci, ze zdrojů Asijské rozvojové banky (ADB) nebo na bázi BOT. Kromě výstavby silniční sítě nabízí CDC zahraničním investorům investice na bázi BOT do výstavby letišť, námořních a říčních přístavů, vodovodů, elektrického vedení a vodních elektráren. Mezi další odvětví, jejichž rozvoj kambodžská vláda podporuje, patří rozvoj turistiky a zpracovatelského průmyslu.

V březnu 2015 kambodžská vláda schválila novou Strategii průmyslového rozvoje na období 2015-2025. Čtyřmi hlavními pilíři této strategie jsou: přilákání přímých zahraničních investic k oživení průmyslového rozvoje v domácím soukromém sektoru, modernizace malých a středních podniků a jejich napojení na mezinárodní, regulatorní rámec za účelem posílení konkurenceschopnosti a strategie rozvoje lidských zdrojů a zlepšení infrastruktury a služeb.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: