Kamerun: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností.

Vzájemná obchodní výměna v roce 2014 dosáhla 320,3 milionů CZK. S Kamerunem máme dlouhodobě negativní obchodní bilanci, zejména díky dovozům tropického ovoce.Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Kamerunská republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci francouzských, italských, španělských, čínských, libanonských, nově i tureckých nebo marockých společností.

V obchodních vztazích s Kamerunem pomáhá českému exportu přítomnost honorárního konzula České republiky v Douale.
Honorární konzulkou je paní Věra Yabéko
40, Rue Dominique Savio, Bonapriso, B.P.1511 Douala
République du Cameroun
Tel: +2377-9926690, +2377-3430718, +2377-3429586
fax: 002377-3431217
E-mail: yabekovera@yahoo.fr

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

USD

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

3 784

3 424

4 192

4 637

2 357

dovoz

6 913

8 002

8 429

7 769

13 128

obrat

10 697

11 426

12 622

12 406

15 485

saldo

 3 129

-4 578

-4 237

-3 132

-10 771

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Do Kamerunu jsme v roce 2014 vyvezli procesorové jednotky, náhradní díly lokomotiv a vagónů, telekomunikační zařízení a stavební ocel. v hodnotě 271 mil. CZK.

Z Kamerunu jsme dovezli banány, kávu, bavlnu a hliník.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje v žádnou výměnu oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Kamerunu doposud existovala jediná česká investice: Brněnská společnost Brookside s r.o. postavila v severokamerunské metropoli Maroua provozovnu na čerpání a stáčení minerální vody. Závod byl v provozu od druhé poloviny roku 2002 a nabízel minerální vodu značky Minerah i do sousedního Čadu. Provozovna přestala vyrábět v roce 2005 a počátkem roku 2009 byla převezena do Nigérie. Firma ale v Kamerunu dále působí v zábavním průmyslu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi oběma zeměmi byly podepsány následující smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 13.6.1963) (neuveřejněna ve sbírce zákonů)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 20. 4. 1964). (č. 168/1964 Sb.)

Od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU – platnost obchodní dohody mezi vládou ČSSR a vládou Sjednocené kamerunské republiky, podepsaná v Yaoundé dne 25. června 1981, byla ukončena ke dni vstupu ČR do EU.

Mezi ČR a Kamerunem nejsou v současné době uzavřeny v ekonomické oblasti žádné platné dohody. V roce 2014 proběhla dvě kola jednání o dohodě o zabránění dvojímu zdanění.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z ČR nebyla v posledních dvou letech poskytnuta Kamerunu žádná zahraniční pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: