Kanada – ekonomický monitor (čtvrté čtvrtletí roku 2015)

14. 1. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Kanada – ekonomický monitor (čtvrté čtvrtletí roku 2015) I když HDP Kanady v loňském roce rostl, předpovědi většiny ekonomů pro rok 2016 nejsou pozitivní. Na ekonomiku bude nadále mít vliv pokles cen ropy a dalších komodit, stejně tak i slabý kanadský dolar. Díky slabému dolaru může dojít i ke snížení českého vývozu do Kanady.

Aktuální ekonomický vývoj makroekonomických ukazatelů

Kanadská ekonomika za rok 2015 vzrostla o 1,2 %. Podle některých analytiků se však hospodářské klima nadále zhoršuje (to si myslí více než 44 mil. Kanaďanů, index průmyslové výroby se v prosinci roku 2015 z důvodu slabé domácí poptávky a nejistoty v energetickém sektoru, dostal na nejnižší úroveň od roku 2010).

Guvernér Centrální banky (Bank of Canada – BoC) S. Poloz připustil, že kvůli poklesu cen ropy, komodit (kovů) a slabému kanadskému dolaru se bude ekonomika potýkat s potížemi ještě v příštích 5 letech. Současným snížením cen komodit na světových trzích kanadská ekonomika ročně ztrácí až 50 mld. CAD. Nyní se objevily rovněž spekulace o dalším možném snížení úrokových sazeb (k těm došlo loni v lednu a v červenci, vždy o 0,25 %).

Reálný hrubý domácí produkt (HDP) v loňském roce nejvíce poklesl v provinciích Alberta (o -1,2 %), Saskatchewan (o -1,1 %) a New Foundland (- 0,2 %), Naopak, největší růst HDP loni zaznamenaly provincie Britská Kolumbie (3,1 %), Ontario (2,2 %) a Manitoba (2,1 %). Ekonomové předpovídají, že v roce 2016 by měl HDP růst o 2,5 % a v roce 2017 by ekonomika měla mírně oslabit. Růst by měl být zaznamenán ve všech kanadských provinciích, kromě New Foundland (kde by měl být zaznamenán pokles kolem 1 %). Pozn.: Kanadská ekonomika představuje 1 790 mld. USD (pro porovnání ekonomika USA činí 17 420 mld. USD. Podíl Kanady na světovém HDP činí 1,8 % (podíl USA 19,3 % a podíl EU 18,7 %).

Kanadský akciový trh (vyjádřený kompozitním indexem S&P/TSX) klesl od září 2014 o více než 20 % (z 15,500.00) a dne 13. ledna 2016 zavřel na hodnotě 12,163.39 (rovněž z důvodu mohutného a rychlého poklesu akcií v Číně).

Kanadský dolar (CAD – bývá také nazýván „loonie“) v roce 2015 poklesl vůči americkému dolaru (USD) o 16 % (od roku 2011 dokonce o 26 %). Nyní se obchoduje na hodnotě těsně pod 71 centů za 1 USD, což je 13 leté minimum (během obchodování dokonce se dne 10. 1. dostal krátce pod hranici 70 centů).

Vliv na nízký kurz mají nízké ceny ropy, což je pod 31 USD/barel (jedná se o 12leté minimum i přes momentálně napjatou situaci na Blízkém východě). Někteří peněžní dealeři dokonce počítají s poklesem až na hodnotu 61,76 centů, který trhy naposledy zaznamenaly v lednu roku 2002.

Pozitivním jevem bylo to, že slabý CAD nepatrně pomohl nárůstu cestovního ruchu – Kanadu v roce 2015 navštívilo téměř 20,7 mil. lidí, což je však stále podstatně méně než např. USA, kam cestovalo 70 mil. turistů.

Míra nezaměstnanosti se v prosinci 2015 nepatrně zvýšila na 7,1 % (v říjnu činila 7 %). Za měsíc listopad v Kanadě překvapivě ubylo 35 700 pracovních míst (po nepřetržitém růstu zaměstnanosti předchozí 4 měsíce, jen v říjnu bylo vytvořeno více než 40 tis. míst). Největší nezaměstnanost byla v prosinci evidována v provinciích New Foundland (14,4 %), Prince Edward Island (9,7 %) a New Brunswick (8,9 %).

Ke snížení zaměstnanosti došlo i v energetické provincii Alberta (pokles o 15 tis. lidí), nezaměstnanost se tam tak dostala na 7 %, což je nejvíce od roku 2010 (v prosinci roku 2014 nezaměstnanost v Albertě byla 4,7 %). Pozn.: Pracovní síla v Kanadě představuje 18,9 mil. obyvatel, tj. 52,8 % z 35,8 mil. obyvatel země.

Roční míra inflace v listopadu meziročně činila 1,4 % (oproti říjnu se zvýšila především díky růstu cen potravin). Z kanadských provincií zaznamenala nejvyšší meziroční růst cen provincie Saskatchewan (+2,1 %), Manitoba (+1,8 %), Alberta a Britská Kolumbie. Pokles cen (deflace) naopak vykázala provincie Prince Edward Island (-1 %). BoC hodlá inflaci držet v rozmezí 1,5–1,7 %.

Kanadská ekonomika, silně závislá na energetickém, ropném a těžařském průmyslu to silně pocítila i v oblasti mezinárodního obchodu, kdy poměr vývozních cen vůči dovozním poklesl na úroveň 7,9 % a Bloomberg Mining Index v prosinci 2015 klesl až na hodnotu 125,62 (což je nejnižší cena od roku 2004). Kanadský vývoz za měsíc listopad 2015 vzrostl o 0,4 % a dosáhl hodnoty 43,32 mld. CAD. Dovoz poklesl o 0,7 % a činil 45,2 mld. CAD. Obchodní bilance se zbožím tak v listopadu vykázala deficit 2 mld. CAD (v říjnu saldo činilo 2,5 mld. CAD).

Základní makroekonomické ukazatele (aktualizace k 4. čtvrtletí 2015)
Indikátor 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Růst reálného HDP (%) 3,4 3,0 1,9 2,0 2,5 1,2
Nominální HDP (tržní ceny, mld. CAD) 1 663,0 1 770,0 1 831,0 1 894,0 1 976,0 1 981,0
HDP/obyvatele (USD) N/A 51 850 52 489 52 037 50 577 52 287
Roční inflace (%) 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9 1,4 (11/2015)
Nezaměstnanost (%) 8,0 7,5 7,3 7,1 6,9 7,1 (12/2015)
Vývoz zboží (mld. CAD) 404,0 456,6 463,1 479,3 528,6 478,4 (za 1–11/2015)
Dovoz zboží (mld. CAD) 413,7 456,0 474,3 486,5 523,7 545,9 (za 1–11/2015)
Obchodní bilance (mld. CAD) -31,6 -21,2 -33,8 -30,2 -17,9 -20,1 (za 1–11/2015)
Bilance BÚPB (mld. USD) -59,9 -49,1 -65,7 -59,7 -47,9 -51,5 (za 1–3 Q)
Saldo státního rozpočtu/HDP (%) -3,6 -2,1 -1,5 -1,0 -0,3 -3,4 (předpověď)

Zdroj: Statistics Canada

Zahraniční obchod

Kanada zaznamenala za stejné období kladné saldo v obchodě s nejdůležitějším partnerem, tj. s USA ve výši 2,1 mld. CAD (v říjnu 1,7 mld. CAD), vývoz do USA činil 32,5 mld. CAD, zatímco dovoz byl 30,4 mld. CAD.

Vývoz do zemí mimo USA (především do SRN a Velké Británie) se snížil o 2,2 % a dosáhl 10,7 mld. CAD, dovoz představoval 14,8 mld. CAD (jedná se rovněž o snížení o 2,1 %, kdy došlo k poklesu především importů z Číny a Švýcarska).

Vývoz do zemí EU činil 3,6 mld. CAD, dovoz 4,5 mld. CAD, deficit v případě zemí EU činil 866 mil. CAD. Pozitivní zprávou je, že v loňském roce rostl kanadský vývoz 5 hlavních oborů – průmyslové stroje a zařízení, elektronika, motorová vozidla, letadla a spotřební zboží (všechny tyto komodity oproti předcházejícímu roku rostly o více než 10 %).

Státní rozpočet, státní výdaje

Deficit státního rozpočtu v měsíci říjnu roku 2015 (fiskální rok je v Kanadě od dubna do října) činil 900 mil. CAD, což je podstatně méně než ve stejném období roku 2014, kdy byl deficit 3,2 mld. CAD. Příjmy se zvýšily o 2,2 mld. CAD (11,1 %) a činily 22 mld. CAD, především díky zvýšení daní z příjmů a DPH (Goods and Service Tax - GST).

Státní výdaje činily 20,9 mld. CAD. Příjmy státního rozpočtu za fiskální rok 2015 - 2016 se zvýšily o 13,1 mld. CAD (8,7 %) a činily 163,3 mld. CAD, výdaje narostly o 9,1 mld. CAD (6,6 %) a dosáhly 146,8 mld. CAD.

Nově zvolený premiér J. Trudeau původně kalkuloval s kumulovaným deficitem za 3 roky ve výši 25 mld. CAD. Podle nezávislých analytiků deficit v příštích 5 letech může při zachování stávajícího poměru dluhu k HDP dosáhnout až 141 mld. CAD.

J. Trudeau rovněž podporuje růst daní pro obyvatele s vyššími příjmy (lidé, jejichž příjmy jsou vyšší než 220 tis. CAD/rok, by měli na daních z příjmu zaplatit 33 %). Jeho vláda hodlá investovat do infrastruktury, náklady se však budou týkat především oblasti sociální infrastruktury (levné bydlení a bydlení pro seniory), zelených technologií a dopravy. Pozn.: V Kanadě je 15,7 % seniorů, jejich roční průměrný důchod činí 42 tis. CAD, průměrný věk dožití je 80,5 roku. Na zdravotnictví vláda ročně vydává 10,2 % HDP).

Zadlužení

Vládní dluh (kombinovaný federální a provinční čistý dluh) by měl v letošním roce dosáhnout vůbec nejvyšší historické úrovně 1,3 bil. CAD. V přepočtu na obyvatele jde o částku 35 827 CAD. Ekonomy znepokojuje především vysoký poměr čistého dluhu vůči HDP, který činí 64,8 %. Jen samotná „obsluha“ dluhu bude ročně stát 60 mld. CAD.

Provincie Ontario, kde výdaje v letech 2003–2013 vzrostly o 64 %, dluží 300 mld. CAD, náklady na splácení dluhu činí 11,3 mld. CAD, což je více než celkové náklady vynakládané na zdravotnictví. Québec jen za úroky ročně platí 10,3 mld. CAD (dvakrát větší částka, než co provincie vydává na po-maturitní nástavbové vzdělání).

Britská Kolumbie hradí 2,5 mld. CAD, Nova Scotia 870 mil. CAD (třikrát vyšší částka než příjmy z prodeje alkoholických nápojů v provincii) a Newfoundland na splácení dluhu (ten činí 888 mil. CAD) vydává téměř 13 % všech svých příjmů. Jedinou kanadskou provincií, která (zatím) nemá čistý dluh je Alberta. Ta je však bezesporu největší obětí kolapsu cen ropy, díky čemuž, její ekonomika loni poklesla o 1 %. Ceny ropy Brent spadly (od poloviny roku 2014, kdy se držely kolem 120,- USD/barel) až na hodnotu 43,- USD/barel. Pozn.: Kanada patří spolu se Saúdskou Arábií, Ruskem, USA a Čínou mezi 5 největších producentů ropy.

I když kanadské ne-finanční společnosti podle analytiků „v rukou drží“ 482 mld. CAD (8 % celkových aktiv), v provincii Alberta, která dříve patřila k vůdčím v Kanadě, došlo k významnému poklesu investic do ekonomiky. Ekonomové poukazují na to, že Kanaďané potřebují hospodářskou politiku, která podpoří investice (a to nejenom v provincii Alberta). Pozn.: Jestliže např. v USA byla loni do jednoho pracovníka v přepočtu průměrně investována částka 19100 CAD, v Kanadě to bylo jen 13200 CAD. V některých provinciích byly investice na pracovníka ještě nižší (v Québecu např. 7400 CAD, v atlantických provinciích to bylo ještě níže).

Zhodnocení ekonomického vývoje v roce 2015, výhled

Rok 2015 je ekonomy označován za jedno z nejhorších období hospodářského růstu vůbec. Lze očekávat, že pokles ceny ropy, surovin a komodit, stejně tak i slabý kanadský dolar (zdraží importované zboží), budou mít v letošním roce negativní vliv na ekonomiku země.

Slabý dolar má přímý vliv i na český vývoz do Kanady. Společnost TOS Canada, Inc. nedávno oznámila, že je z ekonomických důvodů nucena uzavřít svoji pobočku v Miltonu, Ontario, neboť jejich zboží (obráběcí stroje) se stávají těžko prodejné.

Negativní situace patrně bude panovat i ve státních financích Kanady. Nová liberální vláda přiznává, že může dojít k nárůstu salda státního rozpočtu. Svou roli ve státním rozpočtu jistě bude sehrávat vstřícnost k uprchlíkům (Kanada hodlá přijmout 25 tis. uprchlíků). Objevují se hlasy, že liberálové se orientují na pomoc novým lidem, avšak mnohdy na úkor obyvatel.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek