Kanada – ekonomický monitor (květen–srpen 2016)

5. 9. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Kanada – ekonomický monitor (květen–srpen 2016) Na kanadskou ekonomiku, která je silně závislá na energetickém, ropném a těžařském průmyslu, má stále velký vliv pokles cen ropy a komodit, primárně i díky citelnému snížení investic do této, pro kanadskou ekonomiku důležité, oblasti.

Kanadská ekonomika představuje podle údajů MMF 1 790 mld. USD (pro porovnání ekonomika USA činí 17 420 mld. USD). Podíl Kanady na světovém HDP je 1,8 %, podíl USA 19,3 % a podíl EU 18,7 %.

Kanadská ekonomika ve 2. čtvrtletí díky sníženému exportu, rozsáhlému požáru v Albertě v květnu t. r. (produkce ropy v Albertě se v květnu v důsledku požáru snížila téměř o 20 %, celkově se energetický sektor snížil o 6 % a výroba poklesla o 2,5 %), oslabila nejvíce od Great Recession (2. čtvrtletí roku 2009) – reálný HDP meziročně poklesl o -1,6 %, což bylo více, než původně předpokládala Bank of Canada (1 %).

Údaje za měsíc červen však již byly podstatně lepší (produkce ropy se zvýšila o 12,3 %) a podle revidovaných údajů, reálný HDP Kanady v červnu roku 2016 vzrostl o 0,6 %, což je podle statistik největší meziměsíční růst za poslední 3 roky. Analytici očekávají, že v dalších čtvrtletích ekonomika poroste dále. Předpověď růstu HDP Kanady – ekonomové předpovídají pro letošní rok růst ve výši 1,5 % a v roce 2017 ve výši 1,9 %.

Aktuální ekonomický vývoj

Pro otevřenou kanadskou ekonomiku je klíčový mezinárodní obchod – vytváří 45 % HDP země. Ekonomika je silně závislá na energetickém, ropném a těžařském průmyslu. Zásadní vliv na růst HDP měl v 1. čtvrtletí t. r. vývoz, objem exportu zboží se zvýšil o 1,9 %, zatímco vývoz služeb o 0,7 %.

základní makroekonomické ukazatele (data k 2. čtvrtletí 2016)
Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Růst reálného HDP (%) 3,1 1,7 2,2 2,5 1,2 -1,6 (2. Q)
Nominální HDP (tržní ceny, mld. CAD) 1 770,0 1 83,01 1 894,0 1 976,0 1 981,0 1 998,4 (1. Q)
HDP/obyvatele (USD) 51 850 52 489 52 037 50 577 52 287 55 438 (1. Q)
Roční inflace (%) 2,9 1,5 0,9 2,0 1,1 1,3 (7/2016)
Nezaměstnanost (%) 7,5 7,3 7,1 6,9 7,1 6,9 (7/2016)
Vývoz zboží (mld. CAD) 456,6 463,1 479,3 528,6 523,6 130,4 (1. Q)
Dovoz zboží (mld. CAD) 456,0 474,3 486,5 523,7 547,3 136,7 (1. Q)
Obchodní bilance (mld. CAD) -21,2 -33,8 -30,2 -17,9 -23,7 -6,3 (1. Q)
Bilance BÚPB (mld. USD) -49,1 -65,7 -59,7 -44,9 -65,7 -16,8 (1. Q)
Saldo státního rozpočtu/HDP (%) -2,1 -3,6 -3,2 -2,3 -3,3 0,1 (1. Q)

Zdroj: Statistics  Canada

Zvýšila se rovněž domácí poptávka, a to o 0,3 %. Na kanadský zahraniční obchod mělo vliv oslabení kanadského dolaru (loonie), který během období 2011–2015 vůči USD oslabil o 23 %. V loňském roce vůči americkému dolaru loonie poklesl o 16 %. Nyní se díky mírnému posílení na finančních trzích obchoduje na úrovni kolem 77 centů za 1 USD. S touto hodnotou kalkulují i ekonomové Bank of Canada, co se týče ropy, počítají s kurzem 49 USD za barel ropy.

Pozitivním jevem tohoto pro-exportního zaměření je růst kanadského vývozu (to pomohlo nárůstu kanadského obchodu o 3,4 %), ale i fakt, že slabý CAD nepatrně pomáhá většímu přílivu turistů do Kanady (v roce 2015 zemi navštívilo téměř 21 mil. lidí, především z USA). Analytiky rovněž znepokojuje nárůst cen nemovitostí ve Vancouveru a Torontu především díky mnohdy spekulativním nákupům Číňanů (proto byla v Britské Kolumbii pro cizince při nákupu nemovitostí zavedena daň ve výši 15 %).

Pro srovnání, světová ekonomika v roce 2015 vzrostla o 2,4 %. Světový export se zbožím v roce 2015 podle údajů MMF činil téměř 15 985 mld. USD, vývoz Kanady představoval 408 mld. USD, což je 2,6 % světového exportu (11. místo na světě), v porovnání s předchozím rokem 2014 se jedná o pokles ve výši 14 %. Světový dovoz činil téměř 16 340 mld. USD a dovoz Kanady představoval 436 mld. USD (2,7 % světového importu, tj. 11. místo v světě), v porovnání s předchozím rokem se jedná o pokles ve výši 9,1 %.

Míra nezaměstnanosti v Kanadě za měsíc červenec činila 6,9 % (za rok 2015 byla 7,1 %), za tento měsíc ubylo 31,2 tis. pracovních míst. Sice za posledních 12 měsíců ekonomika vytvořila 176 tis. nových pracovních příležitostí, ale ztratila na 71 tis. míst na částečný úvazek. Vysoká nezaměstnanost byla v červenci t. r. rovněž evidována v provinciích Nova Scotia (8,4 %). Nezaměstnanost v provincii Ontario činí 6,5 %. Pozn.: Pracovní síla v Kanadě  představuje 18,9 mil. obyvatel, tj. 52,8 % z 35,8 mil. obyvatel země.

Meziroční míra inflace v červenci činila 1,3 % (oproti minulému měsíci se snížila především díky poklesu cen pohonných hmot, naopak došlo ke zvýšení cen za některé potraviny a alkoholické nápoje). Z kanadských provincií zaznamenala nejvyšší meziroční růst cen provincie Newfoundland & Labrador (3,4 %). Centrální banka (BoC) hodlá inflaci držet v rozmezí 1,5–1,7 %.

Zahraniční obchod země

Kanadský vývoz za měsíc červenec 2016 vzrostl o 3,4 % a dosáhl hodnoty 42,7 mld. CAD (za 2. čtvrtletí t. r. vývoz představoval 124 mld. CAD). Dovoz se v červenci mírně snížil o 0,1 % a činil 45,2 mld. CAD (dovoz za 2. čtvrtletí byl 134,7 mld. CAD). Obchodní bilance se zbožím tak v červenci vykázala deficit 2,5 mld. CAD (v červnu činil 4 mld. CAD) a za 2. kvartál deficit dosáhl rekordních 10,7 mld. CAD (zvýšil se především dovoz motorových vozidel a součástí, průmyslových strojů a zařízení, elektroniky a elektronického zařízení, energetických produktů, komunikačních a audiovizuálních zařízení).

Kanadský export do USA činí 77 % celkového vývozu (pro porovnání 4 % do Číny, 3 % do Velké Británie, 2 % do Japonska, 1 % do Mexika a 13 % tvoří zbytek světa), v červenci roku 2016 vývoz do USA dosáhl hodnoty 32,5 mld. CAD. Naopak, dovoz z USA představuje 53 % celkových importů do Kanady (12 % z Číny, 6 % z Mexika, 3 % ze SRN a 3 % z Japonska a 23 % představuje zbytek světa).

V červenci t. r.  činil 29,9 mld. CAD, kdy Kanada zaznamenala kladné saldo obchodní bilance ve výši 2,6 mld. CAD (1,4 mld. CAD v červnu). V obchodě se svým nejdůležitějším partnerem, tj. s USA, Kanada ve stejném období zaznamenala kladné saldo ve výši 2,6 mld. CAD (v červnu to bylo 1,4 mld. CAD).

Vývoz do zemí mimo USA (především do Evropy – Velké Británie a Španělska a také do Číny) se zvýšil o téměř 4 % a v červenci dosáhl 10,2 mld. CAD, dovoz ze zemí mimo USA ve stejném období představoval 15,3 mld. CAD (došlo k nárůstu importů ze SRN, Saúdské Arábie a Austrálie).

Kanada tak v červenci t. r. tak celkově zaznamenala deficit ve výši 5,1 mld. CAD. Mezi 10 nejvýznamnějších obchodních partnerů kromě výše zmíněných zemí dále patří Mexiko, Japonsko, Jižní Korea, Itálie, Hongkong, Indie a Nizozemsko. Co se týče jednotlivých provincií, mezi nejvýznamnější 3 exportní provincie patří Ontario, Alberta a Québec, které dohromady exportují a představují 78,3 % kanadského vývozu.

Pro Kanadu je důležitý obchod v rámci NAFTA (tvoří 68 %), primárně vývoz ropy, ropných produktů a nerostných surovin (13 % celkového exportu země), kromě USA Kanada velmi podporuje obchod s Mexikem. Nicméně se v posledním období objevily některé názory na možnost renegociace smlouvy (viz prohlášení D. Trumpa, vliv Brexitu), neboť běžní občané (nejenom v Kanadě) výhody z důvodu globalizace nepociťují, spíše naopak, podobně jako v USA obecně poukazují na nižší příjmy střední třídy v bohatších zemích.

Analýza ekonoma Gordona Laxera (Parkland Institute, University of Alberta) ukazuje i na nárůst arbitráží a soudních sporů vedených vůči Kanadě (Kanada za soudní pře zaplatila přes 190 mil. USD, zajímavý je fakt, že USA žádný spor neprohrály).

Kanaďané uvítali prohlášení kandidáta na funkci prezidenta USA D. Trumpa ohledně možnosti znovu-otevření jednání o projektu Keystone XL calgarské společnosti Trans Canada Corporation. Firma podala žalobu na vládu USA a v rámci NAFTA podala rovněž návrh na arbitráž ve výši 15 mld. USD za jí způsobené škody, které primárně vidí jako politické.

Bilaterální obchodní vztahy ČR – Kanada

Co se týče vzájemného obchodu ČR – Kanada, za prvních 6 měsíců roku 2016 ČR vyvezla do Kanady zboží v hodnotě téměř 122 mil. USD. Od roku 2011 ČR vykazuje v obchodní výměně s Kanadou aktivní saldo, které za loňský rok dosáhlo vůbec nejvyšší hodnoty (téměř 97 mil. USD).

Statistika vzájemného obchodu mezi ČR a Kanadou (2010-6/2016, v tis. USD)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1-6/2016)
Vývoz 149 303 260 411 253 816 280 325 257 618 260 684 121 525
Dovoz 176 396 193 960 165 014 196864 177 202 163 803 85 185
Obrat 325 699 454 371 418 830 477 262 434 820 424 488 206 710
Bilance -27 093 66 451 88 803 83 533 80 415 96 880 36 340

Zdroj: ČSÚ (2016, s dopočty ZÚ Ottawa)

Mezi hlavní vývozní komodity z ČR ve zmíněném obchodí loňského roku patřily výrobky ze železa a oceli, mechanické stroje a přístroje, kaučuk, sklo, pivo, zbraně a střelivo, pneumatiky, trubky, spínací obvody, motory a generátory. Z Kanady byly dovezeny farmaceutické výrobky, optické přístroje, hliník a výrobky z něho, motorová vozidla, plasty, reaktory a přístroje elektronického záznamu zvuku.

Statistika vzájemného obchodu mezi Kanadou a ČR (2011-6/2016, v tis. CAD)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1-6/2016)
Vývoz 120 998 116 889 133 826 129 210 192 002 -
Dovoz 372 937 411 921 447 277 498 932 583 231 -
Obrat 493 935 528 810 581 103 628 142 775 233 -
Bilance -251 939 -295 031 -313 451 -369 722 -391 229 -

Zdroj: Statistics Canada, Industry Canada (2016, s dopočty ZÚ Ottawa)

Ekonomika provincie Alberta

Z důvodu propadu cen ropy a komodit a slabému kanadskému dolaru došlo v provincii Alberta ke snížení HDP o -4,0 %. V provinciích Newfoundland & Labrador (-2,2 %), Saskatchewan (-1,4 %), Yukon (-3,8 %, kdy průmyslová výroba poklesla o 21 %) a Nunavut (-0,3 %, v roce 2014 ekonomika zaznamenala růst 3,6 %). HDP provincie Manitoba se loni snížil o -2,3 % (v roce 2014 byl zaznamenán růst 2 %).

Největší rozdíl byl zaznamenán právě v Albertě, kdy v roce 2014 HDP rostl 4,5 % (ceny ropy měly přímý vliv na ekonomiku celé provincie, došlo k 38 % propadu doprovodných aktivit ropného a těžebního průmyslu). Podle ekonomických analýz díky snížení cen komodit na světových trzích kanadská ekonomika ročně ztrácí až 50 mld. CAD a podle odhadů prudký pokles cen ropy snížil růst kanadského HDP až o 1,3 %.

V provincii došlo i k poklesu průmyslové výroby téměř o 7 %. V létě t. r. došlo rovněž k prudkému nárůstu nezaměstnanosti na úroveň 8,6 %, oproti červenci roku 2015 práci v provincii ztratilo 49 tis. lidí, jedná se o nejvyšší údaj za posledních 22 let (od roku 1994).

Za poslední rok v Albertě celkově ubylo 104 tis. pracovních míst na plný úvazek. Ekonomové předpovídají další zvýšení nezaměstnanosti i díky květnovému rozsáhlému požáru na ploše více než 10 tis. ha ve Fort McMurray, kdy muselo být evakuováno na 90 tis. obyvatel. National Energy Board uvedl, že z důvodu požáru došlo k poklesu produkce ropy o téměř 970 tis. barelů denně (celková denní těžba v Kanadě činí přes 3,9 mil. barelů, z toho v provincii Alberta 3,01 mil. barelů).

Z důvodu požáru ropný sektor poklesl o 22 % a kanadská ekonomika jako celek za měsíc květen t. r. oslabila o -0,6 %. Petroleum Service Association of  Canada nicméně uvedla, že v Albertě bude v tomto roce pokračovat realizace plánovaných projektů (1900 ropných a plynových vrtů a projektů – v roce 2015 bylo realizováno 2800 vrtů).

Dohoda CETA

Liberální vláda velmi podporuje již finalizovanou dohodu CETA. Je si však vědoma pozice některých zemí EU v některých oblastech (mechanismus vypořádání investičních sporů – ISDS, nevyřešená otázka víz – Rumunsko, Bulharsko), nicméně nehodlá zdržovat formální proces implementace dohody.

Ratifikace CETA na federální úrovni, tak i na úrovni provincií a teritorií by měl mít hladký průběh. Premiér J. Trudeau je připraven na summitu v Bruselu ve dnech 20.–21. 10. 2016 dohodu oficiálně podepsat. Poté bude probíhat ratifikace.

V oblasti obchodní politiky bylo klíčovým úspěchem kanadské obchodní politiky uzavření (po pěti letech) jednání o dohodě Trans-Pacific Partnership (TPP), ke kterému došlo dva týdny před parlamentními volbami loni v říjnu. Jedná se o největší světovou zónu volného obchodu, která otevře trh ve 12 zemích, kde žije 800 mil. obyvatel, představuje 40 % globální ekonomiky s úhrnným HDP ve výši 28,5 bil. USD.

Lze očekávat, že pokles ceny ropy, surovin a komodit, stejně tak i slabý kanadský dolar (zdraží importované zboží), budou pořád mít vliv na ekonomiku země. Pozitivní zprávou pro místní ekonomiku v roce 2015 bylo, že v loňském roce rostl kanadský vývoz 5 hlavních oborů – průmyslové stroje a zařízení, elektronika, motorová vozidla, letadla a spotřební zboží (všechny tyto komodity oproti předcházejícímu roku rostly o více než 10 %).

Za první půlrok letošního roku však ekonomy nemile překvapil pokles jak vývozu, tak i dovozu ne-energetických produktů, což měl být jeden z klíčových aspektů růstu HDP Kanady.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek