Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR - Kanada za posledních 5 let (mld. Kč)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz ČR

4,97

5,48

5,34

6,42

6,1

Dovoz ČR

3,24

3,86

3,67

4,03

4,9

Obrat

8,21

9,14

9,01

10,45

11,01

Bilance

+1,73

+1,62

+1,67

+2,39

+1,2

Zdroj: Český statistický úřad

Kanada patří k tradičním obchodním partnerům ČR. V roce 2015 byla 46. největší obchodní partner a 52. největší vývozní trh pro ČR.     

V roce 2016 se obchodní obrat mezi ČR a Kanadou meziročně zvýšilo 5,4 %, vývoz ČR do Kanady se snížil o 5,0 % a dovoz se zvýšil o 2,2 %. V loňském roce ČR zaznamenala pošesté v historii za sebou kladnou obchodní bilanci.

Vzájemná obchodní výměna v letech 2012-2016 (mil. USD)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz ČR

254,0

280,3

257,3

260,7

250,0

Dovoz ČR

165,3

197,2

176,7

163,8

200,9

Obrat

419,3

477,5

434,0

424,5

450,9

Bilance

+88,7

+82,1

+80,6

+96,9

+49,1

Zdroj: Český statistický úřad

Vzájemná obchodní výměna v letech 2012-2016 (mil. CAD)
 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz ČR

411,9

447,2

583,9

 583,3

542,2

Dovoz ČR

116,9

133,8

129,3

 192,0

173,5

Obrat

528,0

581,0

628,3

 775,3

715,8

Bilance

+294,2

+313,4

+369,7

 +391,3

+368,7

Zdroj: Statistics Canada

Pozn: Rozdíly mezi českou a kanadskou statistikou jsou způsobeny především metodou vykazování vývozu podle první země určení, zatímco u dovozu podle země původu (zkreslení na obou stranách z důvodu velkého množství reexportů u takto geograficky vzdálených obchodních partnerů). Určitou roli hraje i časový posun.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Kanady v roce 2016

Komodita

vývoz (mil. CAD)

Kolejnice ze železa a oceli (7302 - HS Code 4)

56,4

Součásti motorových vozidel (8708)

23,3

Nové pneumatiky z pryže (4011)

18,1

Spínače a další součásti el. obvodů (8536)

11,6

Obráběcí stroje na kovy (8459)

11,2

Odstředivky, stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin a plynů (8421)

11,0

Nábytek (9403)

10,8

Sportovní vybavení, bazény (9506)

10,8

Stroje na třídění, prosévání, drcení kovů (8474)

10,8

Zařízení pro zvukovou a vizuální signalizaci (8531)

10,5

Zdroj: Industry Canada

Hlavní položky českého dovozu z Kanady v roce 2016

Komodita

Hodnota (mil. CAD)

Vrtulníky (8802 - HS Code 4)

39,6

Výrobky z kůže (4202)

13,1

Letecké simulátory, podvozky letadel (8805)

7,5

Výživa pro psy a kočky (2309)

7,3

Stroje pro odlévání gumy a plastu (8477)

5,4

Elektronické integrované obvody (8542)

4,4

Hřídele, převody a jejich součásti (8483)

4,3

Tříkolky, koloběžky a další hřačky (9503)

4,3

Disky další média pro záznam zvuku a obrazu (8523)

4,0

Potravinové přípravky, proteinové koncentráty apod. (2106)

3,6

Zdroj: Industry Canada

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod se službami mezi ČR a Kanadou v roce 2016 (mil. Kč)

Služba

Kredit

Debet

Saldo

Cestovní ruch

1235,8

1013,0

+222,8

Doprava

843,8

193,0

+650,8

Soukromé cesty

1005,7

803,8

+201,8

Ostatní podnikatelské služby

428,4

265,6

+162,8

Technické služby související s obchodem

311,5

114,7

+196,7

Pracovní cesty

230,2

209,2

+21,0

Telekomunikační služby

126,2

287,3

-161,1

Odborné a poradenské služby v oblasti řízení

101,4

77,0

+24,4

Výzkum a vývoj

15,5

73,9

-38,3

Úpravy a údržba

5,6

27,9

-22,4

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

3,5

44,0

-40,5

Zdroj: Česká národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 V Kanadě je investiční aktivita českých firem minimální. Je to způsobeno především následujícími důvody:

 • Nedostatečná kapitálová síla českých firem
 • Geografická vzdálenost
 • Vyšší cenová úroveň v Kanadě
 • Vstup na trh USA, odkud pobočky některých českých firem řídí činnost i v Kanadě.

Podle dostupných informací ZÚ Ottawa působí v Kanadě (Calgary, Timmins, Toronto) pobočka české firmy Control System International, a. s. Praha.

Control System CA, Inc.
Suite 303, 6707 Elbow Drive S.W.
Calgary, Alberta T2V 0E5
Tel: +1-403-238-7383
Fax: +1-403-259-4533
E-mail: office@controlsystem.ca
www.controlsystem.ca

 

Další českou investici představuje společnost Precision Record Pressing, Inc., společný joint-venture české společnosti GZ Media, a. s. Loděnice  a kanadského partnera Isotope Music, Inc. (www.isotopemusic.com). Společnost, která sídlí ve městě Burlingtion v provincii Ontario, je zaměřená na výrobu gramofonových vinylových desek.

 

Precision Record Pressing, Inc.

875 Laurentian Drive, Unit 1

Burlington, Ontario L7N 3W7

Tel: +1-289-635-1811

E¨-mail: info@precisionpressing.com 

www.precisionpressing.com/

 

 

Kromě toho byla v Kanadě zřízena pobočka české společnosti KitGen, pod názvem KitGen Canada Inc., sídlící ve městě Markham v provincii Ontario.

KitGen Canada Inc.
3601 Hwy 7 #400,
Markham, ON L3R 0M3
E-mail: info@kitgen.ca

www.kitgen.ca.

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti ekonomické spolupráce jsou v platnosti následující smluvní dokumenty (datum vstupu v platnost):

 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (22. 2. 1995)
 • Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (28. 5. 2002)
 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (22. 1. 2012)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Poskytování zahraniční rozvojové pomoci je důležitou součástí kanadské zahraniční politiky. Zákon Official Development Assistance Accountability Act z roku 2008 upravuje poskytování rozvojové pomoci federálními institucemi. Zákon vyžaduje, aby pomoc přispívala ke snižování chudoby, zlepšení vyhlídek chudých lidí a brala v úvahu respekt k mezinárodním standardům lidských práv. Agendu rozvojové pomoci zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada). Snahou je lépe zajistit podporu kanadských zájmů v zahraničí. 

Před 3 lety Kanada rozšířila z 20 na 25 počet prioritních zemí pro bilaterální rozvojovou pomoc.

 • Afrika - Benin, Burkina Faso, Etiopie, Ghana, Kongo, Mali, Mozambik, Senegal, Jižní Súdán, Tanzánie
 • Asie - Afghánistán, Bangladéš, Barma, Indonésie, Mongolsko, Filipíny, Vietnam
 • Blízký Východ - Jordánsko, Západní břeh a Gaza
 • Latinská Amerika - Haiti, Honduras, Karibiský regionální program, Kolumbie, Peru
 • Východní Evropa - Ukrajina

Mezi prioritní témata zahraniční pomoci patří:

 • Zvýšení bezpečnosti potravin
 • Zajištění bezpečnosti dětí a mládeže
 • Stimulace trvale udržitelného ekonomického růstu
 • Zajištění bezpečnosti a stability
 • Pokrok demokracie

Ve fiskálním roce 2015-16 (poslední dostupné údaje) poskytla Kanada ze všech vládních úrovní (federální, provinční-teritoriální a municipální) zahraniční rozvojovou pomoc (bilaterální a multilaterální) v hodnotě 4,825 mld. CAD. Největší poskytovatelé zahraniční pomoci:

 • Global Affairs Canada: 3,794 mld. CAD (78,6 %)
 • Department of Finance: 492,8 mil. CAD (10,2 %)
 • Immigration, Refugees and Citizeship Canada: 256,5 mil. CAD (5,3 %)
 • International Development Research Centre: 194,5 mil. CAD (4 %)
 • Royal Canadian Mounted Police: 28,9 mil. CAD (0,6 %)
 • Public Health Agency of Canada: 18 mil. CAD (0,4 %)

Zahraniční pomoc byla ve fiskálním roce 2015-16 teritoriálně rozdělena následovně:

 • Afrika - 41 %
 • Asie - 24 %
 • Latinská Amerika - 17 %
 • východní Evropa - 10 % 
 • Blízký Východ - 5 %

10 největších příjemců kanadské zahraniční pomoci:

 • Ukrajina - 511 mil. CAD 
 • Afghánistán - 208 mil. CAD
 • Etiopie - 194 mil. CAD
 • Tanzánie - 174 mil. CAD
 • Pákistán - 161 mil. CAD
 • Mali - 153 mil. CAD
 • Bangladéš - 143 mil. CAD
 • Vietnam - 133 mil. CAD
 • Jižní Súdán - 129 mil. CAD
 • Indie - 128 mil. CAD

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: