Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna ČR - Kanada za posledních 5 let (mld. Kč)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR

4,61

4,97

5,48

5,34

6,42

Dovoz ČR

3,41

3,24

3,86

3,67

4,03

Obrat

8,02

8,21

9,14

9,01

10,45

Bilance

+1,2

+1,73

+1,62

+1,67

+2,39

Zdroj: Český statistický úřad

Kanada patří k tradičním obchodním partnerům ČR. V roce 2015 byla 46. největší obchodní partner a 52. největší vývozní trh pro ČR.     

V roce 2015 se obchodní obrat mezi ČR a Kanadou meziročně snížil o 2,2 %, vývoz ČR do Kanady se zvýšil o 1,3 % a dovoz se snížil o 7,3 %. V loňském roce ČR zaznamenala popáté v historii za sebou kladnou obchodní bilanci.

Vzájemná obchodní výměna v letech 2011-2015 (mil. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR

260,4

254,0

280,3

257,3

260,7

Dovoz ČR

193,1

165,3

197,2

176,7

163,8

Obrat

453,5

419,3

477,5

434,0

424,5

Bilance

+67,3

+88,7

+82,1

+80,6

+96,9

Zdroj: Český statistický úřad

Vzájemná obchodní výměna v letech 2011-2015 (mil. CAD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR

372,9

411,9

447,2

583,9

 583,3

Dovoz ČR

121,0

116,9

133,8

129,3

 192,0

Obrat

493,9

528,0

581,0

628,3

 775,3

Bilance

+251,9

+294,2

+313,4

+369,7

 +391,3

Zdroj: Statistics Canada

Pozn: Rozdíly mezi českou a kanadskou statistikou jsou způsobeny především metodou vykazování vývozu podle první země určení, zatímco u dovozu podle země původu (zkreslení na obou stranách z důvodu velkého množství reexportů u takto geograficky vzdálených obchodních partnerů). Určitou roli hraje i časový posun.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Kanady v roce 2015

Komodita

vývoz (mil. CAD)

Kolejnice ze železa a oceli (7302 - HS Codes 4)

77,1

Nové pneumatiky z pryže (4011)

12,1

Parní turbíny pro pohon lodí (8406)

10,7

Pivo ze sladu (2203)

9,0

Syntetická guma (4002)

8,0

Těsnící stroje a silniční válce (8429)

7,8

Léky (3004)

7,3

Mobilní stroje a zařízení pro záznam zvuku a obrazu (8517)

7,2

Ferovanad a kovy (7202)

7,1

Golfové tašky, kontejnery na nářadí a jiné (4202)

6,2

Zdroj: Industry Canada

Hlavní položky českého dovozu z Kanady v roce 2015

Komodita

Hodnota (mil. CAD)

Vrtulníky (8802 - HS Code 4)

79,7

Výživa pro psy a kočky (2309)

9,1

Části a součásti vrtulníků (8483)

7,5

Rostliny, semena, ovoce pro farmacii, parfumérie (1211)

4,7

Luštěniny, čočka, fazole, sušené a lusky (0713)

4,1

Elektronické integrované obvody (8542)

3,9

Měřící a kontrolní zařízení (9031)

3,0

Vitamíny a deriváty (2936)

2,9

Krevní preparáty, lidské nebo ostatní pro zvířata (3002)

2,4

Nealkoholické nápoje (2202)

2,2

Zdroj: Industry Canada

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod se službami mezi ČR a Kanadou v roce 2014 (mil. Kč)

Služba

Kredit

Debet

Saldo

Cestovní ruch

943,7

1207,4

-263,7

Doprava

690,7

335,1

+355,6

Soukromé cesty

687,8

697,9

-10,1

Ostatní podnikatelské služby

543,2

176,8

+366,4

Technické služby související s obchodem

423,1

42,5

+380,6

Pracovní cesty

255,9

509,4

-253,5

Telekomunikační služby

150,1

39,2

+110,9

Odborné a poradenské služby v oblasti řízení

87,5

54,0

+33,5

Výzkum a vývoj

32,6

80,3

-47,7

Úpravy a údržba

13,0

3,2

+9,8

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

6,3

29,6

-23,3

Zdroj: Česká národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 V Kanadě je investiční aktivita českých firem minimální. Je to způsobeno především následujícími důvody:

 • Nedostatečná kapitálová síla českých firem
 • Geografická vzdálenost
 • Vyšší cenová úroveň v Kanadě
 • Vyšší atraktivita USA, odkud pobočky některých českých firem řídí činnost i v Kanadě.

Podle dostupných informací ZÚ Ottawa působí v Kanadě (Calgary, Timmins, Toronto) pobočka české firmy Control System International, a. s. Praha.

Control System CA, Inc.
Suite 303, 6707 Elbow Drive S.W.
Calgary, Alberta T2V 0E5
Tel: +1-403-238-7383
Fax: +1-403-259-4533
E-mail: office@controlsystem.ca
www.controlsystem.ca

Česká společnost GZ Media, a. s. Loděnice by v létě roku 2016 měla se svým kanadským partnerem Isotope Music, Inc. (www.isotopemusic.com) zahájit výrobu gramofonových vinylových desek ve městě Burlington v provincii Ontario. Nová společnost se bude jmenovat Precision Record Pressing, Inc.

Podle údajů ČNB a National Bank of Canada nebyly v roce 2015 zaznamenány žádné přímé zahraniční investice (PZI) ČR v Kanadě.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti ekonomické spolupráce jsou v platnosti následující smluvní dokumenty (datum vstupu v platnost):

 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (22. 2. 1995)
 • Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (28. 5. 2002)
 • Dohoda mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (22. 1. 2012)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Poskytování zahraniční rozvojové pomoci je důležitou součástí kanadské zahraniční politiky. Zákon Official Development Assistance Accountability Act z roku 2008 upravuje poskytování rozvojové pomoci federálními institucemi. Zákon vyžaduje, aby pomoc přispívala ke snižování chudoby, zlepšení vyhlídek chudých lidí a brala v úvahu respekt k mezinárodním standardům lidských práv. Agendu rozvojové pomoci zajišťuje Ministerstvo zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Global Affairs Canada). Snahou je lépe zajistit podporu kanadských zájmů v zahraničí. 

Před 2 lety Kanada rozšířila z 20 na 25 počet prioritních zemí pro bilaterální rozvojovou pomoc.

 • Afrika - Benin, Burkina Faso, Etiopie, Ghana, Kongo, Mali, Mozambik, Senegal, Jižní Súdán, Tanzánie
 • Asie - Afghánistán, Bangladéš, Barma, Indonésie, Mongolsko, Filipíny, Vietnam
 • Blízký Východ - Jordánsko, Západní břeh a Gaza
 • Latinská Amerika - Haiti, Honduras, Karibiský regionální program, Kolumbie, Peru
 • Východní Evropa - Ukrajina

Mezi prioritní témata zahraniční pomoci patří:

 • Zvýšení bezpečnosti potravin
 • Zajištění bezpečnosti dětí a mládeže
 • Stimulace trvale udržitelného ekonomického růstu
 • Zajištění bezpečnosti a stability
 • Pokrok demokracie

Ve fiskálním roce 2013-14 (poslední dostupné údaje) poskytla Kanada ze všech vládních úrovní (federální, provinční-teritoriální a municipální) zahraniční rozvojovou pomoc (bilaterální a multilaterální) v hodnotě 4,966 mld. CAD. Největší poskytovatelé zahraniční pomoci:

 • Global Affairs Canada: 3,758 mld. CAD (76 %)
 • Department of Finance: 502,8 mil. CAD (10 %)
 • International Development Research Centre: 204,7 mil. CAD (4 %)
 • Department of National Defense: 30,1 mil. CAD
 • Royal Canadian Mounted Police: 27,3 mil. CAD
 • Public Health Agency of Canada: 13,3 mil. CAD

Zahraniční pomoc byla ve fiskálním roce 2013-14 teritoriálně rozdělena následovně:

 • Afrika - 41 %
 • Asie - 21 %
 • Latinská Amerika - 16 %
 • Blízký Východ - 9 %
 • východní Evropa - 2 % 

10 největších příjemců kanadské zahraniční pomoci:

 • Etiopie - 188 mil. CAD 
 • Tanzánie - 179 mil. CAD
 • Afghánistán - 135 mil. CAD
 • Mozambik - 124 mil. CAD
 • Filipíny - 122 mil. CAD
 • Bangladéš - 111 mil. CAD
 • Sýrie - 110 mil. CAD
 • Ghana - 108 mil. CAD
 • Haiti - 103 mil. CAD
 • Jordánsko - 90 mil. CAD

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: