Profil kanadské provincie Ontario

25. 11. 2011 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Kanada je 9. největší ekonomikou na světě. Ontario vytváří téměř 38 procent kanadského hrubého domácího produktu a má největší ekonomiku ze všech kanadských provincií a teritorií. Dokument obsahuje kromě ekonomických údajů také informace o politickém uspořádání, zaměřuje se na vzdělání a výzkum a charakterizuje průmysl, zemědělství a energetický sektor.

Všeobecné informace a politické uspořádání

 • Rozloha: 1 076 395 km2 – 4. největší kanadská provincie
 • Počet obyvatel (2010): 13,37 mil. – nejlidnatější kanadská provincie (38,8 % obyvatel Kanady)
 • Hlavní město: Toronto (2,5 mil. obyvatel)
 • Další velká města: Ottawa (812 tis.), Mississauga (669 tis.), Hamilton (505 tis.), Brampton (434 tis.), London (353 tis.)
 • Struktura obyvatel: Kanaďané (70,8 %), imigranti (29,2 %)

Ontario má jednokomorový parlament, kam jsou poslanci voleni většinovým systémem. Volby se konají jednou za 4 roky. Hlavní tři politické strany v Ontariu jsou Liberal Party, Progressive Conservative Party a New Democratic Party. Kandidáti politických stran (včetně nezávislých) se ucházejí o zvolení ve 107 volebních okrscích (ridings). Kandidát  s největším počtem získaných hlasů v okrsku se stává členem provinčního parlamentu (Legislative Assembly). Ontarijský parlament má 107 křesel (jedno za každý okrsek). Po volbách žádá Lieutenant Governor lídra nejsilnější strany, aby přijal funkci premiéra provincie. Premiér následně sestavuje vládu.

Dne 6. října 2011 se uskutečnily provinční volby, v nichž zvítězila Liberal Party (LP) v čele s Daltonem McGuintym se ziskem 36,9 % hlasů. Na druhém místě se umístila Progressive Conservative Party (PC) v čele s Timem Hudakem (35,5 %) a na třetím místě New Democratic Party (NDP) v čele s Andreou Horvath (23,3 % hlasů). Premiérem Ontaria se stal potřetí za sebou Dalton McGuinty. Složení provinčního parlamentu je následující:

 • LP: 53 poslanců (-18 poslanců oproti volbám v říjnu 2007)
 • PC: 37 poslanců (+12)
 • NDP: 17 poslanců (+7)

Důležití ministři:

 • Ministr ekonomického rozvoje a inovací – Brad Duguit 
 • Ministr energetiky – Chris Bentley
 • Ministr životního prostředí – James Bradley
 • Ministr financí – Dwight Duncan
 • Ministr dopravy – Bob Chiarelli
 • Ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova – Ted McMeekin
 • Ministr vzdělávání a vysokého školství – Glen Murray
 • Ministryně školství – Laurel Broten 

Vzdělání, výzkum

Vzdělání spadá pod provinční jurisdikci. Veřejně financované základní a střední školy jsou spravovány Ministerstvem školství, vysoké školy (colleges) a univerzity řídí Ministerstvo vzdělávání a vysokého školství. Vzdělání probíhá jak v anglickém, tak ve francouzském jazyce.

Dle oficiálního univerzitního fóra provincie Ontario bylo pořadí ontarijských univerzit v roce 2010 následující:

 1. University of Toronto
 2. Queens University (Kingston)
 3. University of Waterloo
 4. McMaster University (Hamilton)
 5. The University of Western Ontario (London)

Výzkum

Ontario Research Fund (ORF) je vládní fond na financování výzkumu prostřednictvím několika programů (např. Global Leadership Round in Genomics and Life Sciences, Research Infrastructure Program, Research Excellence Water Round). ORF má dispozici 730 mil. CAD na 4 roky a je spravován Ministerstvem pro ekonomický rozvoj a inovace (Ministry for Economic Development and Innovation). Ministerstvo rovněž financuje the Ontario Network of Excellence (ONE), což je síť spolupracujících organizací. ONE pomáhá výzkumným institucím, technologickým firmám i podnikatelům komercionalizovat výsledky výzkumu.  

V Ontariu je 8 výzkumných a vývojových parků (R&D parks):

Ekonomický vývoj

Základní makroekonomické ukazatele Ontaria v posledních letech
Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Reálný růst HDP (%) 2,4 2,0 -0,7 -3,8 3,0
Hodnota HDP (mld. CAD) 560,6 584,0 587,1 580,3 613,8
Míra nezaměstnanosti (%) 6,3 6,4 6,5 9,0 8,7
Inflace(%) 1,8 1,8 2,3 0,4 2,5
Průmyslová produkce (%) 2,2 1,8 -0,7 -3,5 3,4

Růst HDP v roce 2010 dosáhl 3,0 % po propadu o 3,8 % v roce 2009. (Pozn. Růst HDP Kanady v roce 2010 dosáhl 3,2 % po propadu o 2,5 % v roce 2009). Na růstu ontarijského HDP se nejvíce podílely firemní investice a rezidenční výstavba. K růstu HDP dále přispěly nerezidenční výstavba, vládní výdaje, tvorba zásob a výdaje spotřebitelů.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílejí finanční služby (23,5 %), ostatní služby (20,5 %), výrobní sektor (15,2 %), velkoobchod a maloobchod (12,4 %), zdravotnictví a vzdělání (11,7 %), stavebnictví (5,3 %), doprava a skladování (4 %), veřejné služby (utilities), telekomunikace.   Domácí poptávka (tj. součet osobních výdajů, firemních investic a vládních výdajů) se v roce 2010 zvýšila o 4,4 % po poklesu o 1,5 % v roce 2009.

Zahraniční obchod

Obchodní výměna Ontaria v posledních 5 letech 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Export(mld. CAD) 227,2 226,5 215,9 174,7 194,2
Import(mld. CAD) 227,6 231,6 236,9 204,3 225,3
Bilance(mld. CAD) -0,4 -5,1 -21,0 -29,6 -31,1

Export zboží a služeb v roce 2010 dosáhl hodnoty 194,2 mld. CAD a meziročně vzrostl o 11,1 % po poklesu o 19,1 % v roce 2009. Import v roce 2010 dosáhl hodnoty 225,3 mld. CAD a meziročně vzrostl o 10,2 % po poklesu o 13,8 % v roce 2009. Obchodní bilance Ontaria byla záporná ve výši 31,1 mld. CAD. Deficit obchodní bilance se v posledních letech postupně zvyšuje.

Vysoké meziroční tempo růstu vývozu i dovozu v roce 2010 bylo způsobeno oživením globální ekonomiky po velké ekonomické recesi v letech 2008–2009. Ontario se podílí 42 % na celkovém kanadském exportu zboží a 58 % na celkovém importu zboží.

Mezi hlavní exportní trhy Ontaria patří:

 • USA (78, 8% celkového exportu)
 • Velká Británie (7,6 %)
 • Norsko (1,5 %)
 • Mexiko (1,2 %)
 • Čína (1,0 %).

Ontario vyváží především auta a náhradní díly (31,9 % celkového exportu), drahé kovy a kameny (11,1 %), mechanická zařízení (9,5 %), elektrické stroje (4,8 %) a výrobky z plastů (3,6 %).

Mezi hlavní dovozní trhy patří:

 • USA (57,6 % celkového dovozu)
 • Čína (10,7 %)
 • Mexiko (7,4 %)
 • Japonsko (3,9 %)
 • Německo (1,9 %)

Ontario dováží především auta a náhradní díly (20,2 % celkového dovozu), mechanická zařízení (14,7 %), elektrické stroje (12,2 %), vzácné kovy a kameny (4,4 %) a farmaceutické výrobky (3,9 %).

Průmysl

Ontario je výrobním a finančním centrem Kanady, lídrem kanadského těžebního průmyslu a mezinárodně uznávaným centrem výzkumu. Hlavními průmyslovými centry jsou:

 • GreatToronto area (tj. Toronto, Mississauga, Oakville, Durham a York Counties)
 • Great Hamilton area (tj. Hamilton, Burlington, Grimsby)
 • tzv. Technological triangle (tj. oblast měst Waterloo, Kitchener a Cambridge)
 • Windsor a Essex County
 • Ottawa

Nejdůležitější průmyslová odvětví

Automobilový průmysl

Zaměstnává 90 000 lidí a v roce 2010 se podílel téměř 1/3 na celkovém exportu Ontaria. Montáž aut a výroba autodílů vytváří 3,3 % provinčního HDP. V roce 2010 bylo v Ontariu vyrobeno 2,06 mil. aut. V jihozápadní části provincie má 5 světoznámých výrobců osobních aut (GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda) celkem 12 montážních závodů v následujících městech (Oshawa, Oakville, Brampton, Windsor, Cambridge, Woodstock). V Ontariu působí více než 350 výrobců autodílů (např. Magna International, Dana, Linamar, Denso, Johnson Controls, Lear, Nemak).

V červnu 2011 bylo na půdě University of Ontario Institute of Technology v Oshawě otevřeno komerční výzkumné, vývojové a inovační automobilové centrum (Automotive Centre of Excellence), které je první svého druhu na světě. Vláda provincie Ontario podporuje automobilový průmyslu prostřednictvím několika fondů.  Automotive Innovation Fund ve výši 250 mil. CAD podporuje velké strategické projekty, jejichž cílem je vývoj aut s nižší spotřebou paliva. Emerging Technologies Fund ve výši 250 mil. CAD je určen na rovné spolufinancování investic rizikového kapitálu a začínajících investorů (angel investors). Finanční prostředky ve výši 50 mil. CAD v Innovation Demonstration Fund jsou určeny na podporu nových technologií v pilotní fázi projektů.   

Potravinářství

V provinci je zhruba 3 500 firem, které zaměstnávají 113 000 lidí. Ontario je 3. největší producent potravin v Severní Americe. Roční tržby dosahují více než 32 mld. CAD, z nichž 1/3 připadá na export. Mezi nejvýznamnější potravinářské firmy patří Kellog, Kraft Foods, Maple Leaf Foods, AmBev, Coca-Cola, PepsiCo, H.J. Heinz, Cadburry Schwepps, Mars, Campbell Soup, Ferrero, Cargill, General Mills, Molson Coors Brewing Company.

Chemický průmysl

Zaměstnává 38 000 lidí a roční příjmy dosahují 19,5 mld. CAD, přičemž na export připadá 14,2 mld. CAD. Chemický průmysl je významným dodavatelem pro automobilový průmysl, stavebnictví, spotřební elektroniku, dřevařské produkty, obalový materiál, atd. Chemický průmysl je soustředěn ve třech oblastech:

 • Sarnia (např. firmy Dupont, Shell, Imperial Oil, Air Products, Terra)
 • metropolitní oblast Toronto (Bayer, BASF, Unilever, Dupont)
 • východní Ontario mezi městy Beleville a Brockville (Procter & Gamble, BASF, 3M, Dupont).

Sarniaje největším kanadským centrem chemické výroby a výzkumných a vývojových firem. Chemické firmy v oblasti velkého Toronta vyrábějí maziva, barvy, lepidla, lékařské plyny či prací prášky. Firmy ve východním Ontariu vyrábějí například produkty pro vlněné bundy, bezpečnostní pásy, airbagy.  

Letecký průmysl

Kanada je 5. největším výrobcem letadel na světě. V Ontariu zaměstnává 22 000 lidí ve výrobě a vývoji leteckých součástek. Roční příjmy dosahují 6,5 mld. CAD. V Ontariu působí zhruba 350 leteckých firem. Mezi nejvýznamnější patří Bombardier, Honeywell, Pratt & Whitney, Magellan Aerospace, Messier-Dowty, Goodrich  Landing Gear.

Těžební průmysl

Je koncentrován zejména v severní části Ontaria v oblasti Canadian Shield a dále v mladších sedimentárních oblastech v jižní části provincie. Ontario je hlavním producentem kanadských kovů i nekovových nerostů. Více než 80 % produkce se exportuje. Těžební průmysl zaměstnává 16 000 lidí a roční příjmy dosahují 6 mld. CAD. Sudbury Basin obsahuje jedno z největších nalezišť niklu a mědi na světě. Ontario je 3. největší producent platiny a 4. největší producent niklu na světě. Zhruba 55 % produkce kanadského zlata v roční hodnotě 1,8 mld. CAD pochází z Ontaria (Red Lake, Thunder Bay, Wawa, Marathon).

Významná je také produkce mědi (Sudbury, Timmins – 25 % kanadské produkce), zinku (Timmins), paladia (Thunder Bay, Sudbury), amethystu (Thunder Bay). Jižní Ontario je zdrojem soli, sádrovce, vápence, pískovce a štěrku. Mezi největší těžařské firmy v Ontariu patří Vale, Xstata, Barrick Gold Corporation, Goldcorp, Agrium.     

Informační a komunikační technologie

Odvětví tvoří 16 000 inovačních firem s ročními příjmy více než 75 mld. CAD. Ontarijský ICT sektor je globálně uznávaný a zahrnuje firmy z následujících oborů: vývoj software a informačních systémů, telekomunikace a bezdrátové technologie, mikroelektronika, fotonika, digitální média a „zelené“ ICT. Mezi hlavní centra ICT firem patří Waterloo Region, Greater Toronto Area a Ottawa. K nejznámějším domácím firmám z jednotlivých oborů ICT patří:

 • software a informační systémy: OpenText, Corel, Cyberplex, Platform Computing
 • bezdrátové technologie a telekomunikace: Research in Motion, Rogers Communications
 • mikroelektronika: Celestica, Dalsa, Aastra Technologies
 • digitální média: Artech Studios, Digital Extremes, Magmic Games, Silicon Knights   
 • zelené IT: Zerofootprint, Fifth Light Technology   

Lékařský výzkum (life sciences)

Ontario je jedním z hlavních severoamerických center lékařského výzkumu. Působí zde špičková výzkumná pracoviště a nejvíce inovativní firmy z oborů jako je farmacie, biotechnologie, vyspělé lékařské technologie, biolékařství. Lékařský výzkum se zaměřuje na kmenové buňky, genovou terapii, transplantace, onkologii a neurologii. V sektoru farmacie a biotechnologie působí zhruba 125 firem a zaměstnávají více než 16 500 lidí. Roční příjmy dosahují téměř 10 mld. CAD a výdaje na výzkum a vývoj 1,3 mld. CAD. Sektor vyspělé lékařské technologie tvoří 700 firem, které zaměstnávají více než 20 000 lidí. Jejich roční příjmy dosahují 4 mld. CAD. Biolékařství (výzkum, výroba, klinické zkoušky) tvoří více než 25 firem, 2 000 zaměstnanců a roční příjmy dosahují 100 mil. CAD. V Ontariu byl například objeven inzulín (1922), kmenové buňky (1963) a provedena první úspěšná transplantace plíce (1983).

Nanotechnologie

Ontario je mezinárodně uznávané pro silný vědecko-výzkumný potenciál, inovativní prostředí a vládní podporu v oblasti nanotechnologií. V provincii je 6 výzkumných pracovišť pro nanotechnologie (např. Western Institute for Nanomaterials Science, Centre for Advanced Nanotechnology, Centre for Research in Micro- and Nano-Systems). Mezi hlavní centra výzkumu nanotechnologií patří University of Waterloo, University of Toronto a McMaster University. V roce 2012 zahájí provoz nové Quanto-Nano Centre (QNC) na půdě University of Waterloo, které bude první svého druhu na světě. QNC bylo vybudováno nákladem 250 mil. CAD za výrazné finanční pomoci absolventa University of Waterloo a zakladatele firmy Reserach in Motion Michaela Lazaridise.  

Zemědělství

Zemědělství se podílí 1,7 % na tvorbě HDP Ontaria a zaměstnává 200 tis. lidí (zhruba 1,5 % obyvatel provincie). V Ontariu působí 57 200 farem (zhruba 1/4 kanadských farem) a průměrná velikost farmy dosahuje 233 akrů. Roční příjmy ze zemědělské činnosti činí 10 mld. CAD, což je 1/4 příjmů kanadského zemědělství. Příjmy z rostlinné produkce dosahují 5,3 mld. CAD a příjmy ze živočišné produkce 4,7 mld. CAD.

Zemědělská půda v Ontariu má rozlohu téměř 14 mil. akrů a tvoří 8 % kanadské zemědělské plochy. Velikost zemědělské plochy a počet farem v Ontariu se neustále snižují. Za posledních 20 let zmizelo 25 000 farem. Velká většina současných farem má velikost 10–400 akrů. Průměrný věk farmářů je 53 let a počet mladých farmářů neustále klesá. 

V Ontariu se pěstuje více než 90 % sojových bobů, téměř 100 % tabáku a 50 % kanadské kukuřice. Provincie je významným producentem zeleniny, hub, mléka, vajec, kuřat, krůt, prasat a ovcí. Důležitou součástí zemědělství je také chov hovězího dobytka a pěstování obilí (pšenice, ječmen) a ovoce, i když na ostatní kanadské provincie připadá větší část produkce v těchto komoditách. Z ovoce se pěstuje především hroznové víno (Niagarský poloostrov), jablka, broskve, jahody.Ontarijské zemědělství je exportně orientované. Výrazný růst exportu je zřejmý od roku 1992. Mezi hlavní exportní komodity patří obilí, zelenina a červené maso. Ontario je rovněž významným dovozcem zemědělské produkce (především ovoce, ořechy, zelenina, červené maso a krmivo pro zvířata). 

Hlavními zemědělskými oblastmi v Ontariu jsou:

 • Niagarský poloostrov (hroznové víno, ovoce, zelenina)
 • severní pobřeží jezera Erie (tabák)
 • jihozápadní oblast Ontaria sahající na sever po město Goderich (tzv. kukuřičný pás)
 • severní pobřeží  jezera Ontario u města Cobourg (jablka)

Ontarijští producenti mléka, mléčných výrobků, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi produkcí (tj. nabídkou) a kanadskou poptávkou. Systém je založen na 3 pilířích: plánování produkce (tj. výrobní kvóty), dohodnuté výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže. Supply management kritizují především producenti mlékárenských výrobků v EU (zejména Francie a Nizozemsko) v průběhu probíhajících jednání mezi EU a Kanadou o Komplexní ekonomické a obchodní dohodě (CETA). 

Energetika

Energetický sektor se podílí 2,3 % na tvorbě HDP a zaměstnává 58 tis. lidí. Instalovaná výrobní kapacita činí 34,9 GWh. Export elektřiny v roce 2010 dosáhl 15,2 TWh a import 6,4 TWh. Vysokonapěťová elektrická síť Ontaria je propojena se sítěmi v sousedních kanadských provinciích (Manitoba, Quebec) a amerických státech (Minnesota, New York, Michigan).

Provincie Ontario je v Kanadě:

 • největším výrobcem elektřiny v jaderných elektrárnách (95% kanadské produkce)
 • největším výrobcem elektřiny ve větrných elektrárnách (19% kanadské produkce)
 • 2. největším spotřebitelem uhlí
 • 4. největším výrobcem elektřiny ve vodních elektrárnách

Výroba elektřiny v Ontariu v roce 2010

Na území Ontaria se nacházejí 3 z 5 kanadských jaderných elektráren (Bruce, Pickering a Darlington) s 16 jadernými reaktory CANDU a celkovým instalovaným výkonem 13 688 MW. JE Bruce má v provozu 6 reaktorů s instalovaným výkonem 6 708 MW, JE Pickering 6 reaktorů s výkonem 3 244 MW a JE Darlington 4 reaktory s výkonem 3 736 MW.

Green Energy Act

Vláda liberálů v provincii Ontario na základě Green Energy Act z roku 2009 výrazně finančně zvýhodňuje výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří používají zařízení od ontarijských výrobců (např. větrné turbíny, solární panely). Energetické projekty z obnovitelných zdrojů musí být hodnotově minimálně z 50 % zajištěny místními firmami (tzv. local content requirement), aby dodavatel elektřiny obdržel od vlády velmi výhodné výkupní ceny za elektřinu (tzv. Feed-in Tariff).

Ontarijská vláda platí až 0,80 CAD za 1 kWh elektřiny dodanou od malých solárních elektráren a 0,40 CAD za 1 kWh elektřiny od větrných elektráren. Spotřebitelé elektřiny (domácnosti, firmy) přitom platí 0,05–0,10 CAD za 1 kWh. Opatření má zajistit podporu investic do obnovitelných zdrojů energie, vytváření nových pracovních míst v Ontariu a ekonomický růst provincie. Green Energy Act je velmi kritizován v zahraničí za upřednostňování místních výrobců oproti zahraničním dodavatelům. Japonsko již požádalo Světovou obchodní organizaci (WTO) o zřízení rozhodčího panelu. EU zvažuje, že se k žádosti Japonska připojí.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek