Kanada: Příležitosti v provincii Saskatchewan

3. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Kanada: Příležitosti v provincii Saskatchewan Ve dnech od 17. do 20. dubna 2016 se vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Ottawě J. Dvořáček zúčastnil společného pracovního ekonomického programu ekonomických diplomatů, který zorganizovalo zastoupení EU v Ottawě v provincii Saskatchewan (Regina – hlavní město, Saskatoon – největší město, 250 tis. obyvatel).

Cílem cesty bylo nalezení ekonomické spolupráce a rozšíření stávajících aktivit firem EU v provincii Saskatchewan (SK). Cesty se účastnili zástupci 18 členských zemí a zástupce EU. Uskutečnily se schůzky se všemi nejdůležitějšími ekonomickými partnery provincie, kteří vyjádřili zájem o spolupráci s firmami ze zemí EU (ČR) v oblasti obchodu, investic, vědecko-technické spolupráce i školství.

Provincie Saskatchewan

Charakteristika provincie:

  • Provincie Saskatchewan je více než 8x větší než ČR, má zhruba stejně velkou rozlohu jako stát Texas, žije zde však jen 1,13 mil. obyvatel
  • SK má 5. největší ekonomiku, na HDP Kanady se podílí 4 % (HDP provincie činí 83,2 mld. CAD, tj. v přepočtu 75,2 tis. CAD/osobu)
  • SK má poměrně diverzifikovanou ekonomiku, z čehož nejdůležitějšími sektory jsou těžební (uran, potaš) a petrochemický průmysl, zemědělství (výroba a export luštěnin), výroba průmyslových hnojiv, dopravní služby a sklady, vzdělání a zdravotnictví, finanční služby
  • SK je největší producent potaše a druhý největší producent uranu na světě (po Kazachstánu)
  • Zemědělství: SK představuje 40 % rozlohy celkové zemědělské půdy Kanady, v roce 2015 bylo sklizeno na 32 mil. t úrody, celkový vývoz zemědělských komodit činil 15,3 mld. CAD)
  • V SK jsou nízké firemní daně i daně z příjmu fyzických osob, je zde nejnižší nezaměstnanost v Kanadě (4,3 %), pracující mají v SK druhé největší mzdy v Kanadě (průměrný roční příjem na osobu činí 33,1 tis. CAD)
  • V SK je vysoká kvalita života a nízké/velmi dostupné ceny nemovitostí

Jednání ve firmách

Saskatchewan Power Corporation (SaskPower)

SaskPower zajišťuje distribuci elektrické energie/spotřebu celé provincie, kapacita 4200 MW. SaskPower rozpracoval projekt zachycování a skladování uhlíku (carbon capture & storage). Provozuje továrnu s nízkými emisemi & technologie na zachycování oxidu uhličitého a uhlovodíku, který uskladňuje v hlubokých podzemních šachtách a produkt následně realizuje/prodává dále.

Firma klade velký důraz na ochranu životního prostředí – technologie zachycování uhlíku je čistější, než např. dodávky zemního plynu. Investice na výstavbu továrny činily 1,5 mld. CAD (výkon 140 MW), zachytí se zde přes 90 % uhlíku. V SK se produkuje 30 tis. bbl/den, zachyceno bylo celkem na 800 tis. bbl t CO2. SaskPower má zájem o evropské zkušenosti a názory a o spolupráci s evropskými partnery (již zde působí firmy ze SRN, Dánska, Francie a Polska).

Petroleum Technology Research Centre (PTRC)

PTRC je špičkové výzkumné pracoviště, zaměřuje se na vědu, výzkum a efektivnější rozvoj těžby ropy a skladování uhlíku. V Aquistore (jihovýchodní část SK u Estevan) je v solných formacích uloženo na 55 tis. t CO2 v tekutém stavu z uhelných elektráren, denně průměrně 500 t.

Canadian Light Source, Inc. (CLS)

Špičkové vědecké centrum synchrotronové vědy a jejich aplikací (urychlovače částic/elektronů), vládní projekt pro výzkum vlastností světla, synchrotronového záření a jeho využití v praxi v těžebním a ropném průmyslu, energetice (vývoj baterií pro elektromobily nové generace), zemědělství, ve zdravotnictví (30 %), bio-technologiích a farmaceutickém průmyslu, nanotechnologiích, v oblasti vyspělé průmyslové výroby (mikrostrojírenství, mikroelektronika), materiálové a chemické vědy (39 %), environmentální a zemské vědy (23 %), leteckém průmyslu.

Global Transportation Hub

Global Transportation Hub je největší pozemní překladiště a dopravní „hubem“ v Kanadě, který se významně podílí na kvalitní infrastruktuře provincie. Jsou koncentrovány velkoobchodní sklady, distribuční, dopravní a logistická centra a především zpracovatelský průmysl a výroba (GTH má k dispozici téměř 7,2 mil. m2 plochy). GTH nabízí strategickou polohu v centru Kanady.

Další firmy:

  • Brandt Industries, Ltd. (Gavin Semple) – výrobce a distributor lesní a zemědělské techniky a zařízení (traktory, stroje na sklizeň obilí), největší soukromě vlastněná společnost v SK, byla založena v roce 1932. Firma má na 1800 zaměstnanců, roční tržby činí přes 1 mld. CAD.
  • Areva Resources Canada, Inc. (Vincent Martin, President & CEO) – prezentace aktivit francouzské firmy/investora v SK. Firma má celosvětově přes 40 tis. zaměstnanců, těžební průmysl – těžba uranu, stavba reaktorů, 5 tis. zaměstnanců v SK. V Saskatchewan je 22 % světových zásob uranu, nejvýznamnější firma Cameco kontroluje 18 % světové produkce. Podle V. Martina (který je od roku 2007 také HK Francie v SK) budou v roce 2025 zapotřebí další doly, proto má Areva rozpracovány další aktivity v teritoriu Nunavut a na dole Cigar Lake Mine.

Jednání s firmami, které mají zájem o spolupráci s EU/českými partnery

Miller Thompson, LLP. Saskatoon – advokátní kancelář (Chad Eggerman, Grant Bryden), Temple Therapeutics (Sanj Singh, CEO) biotechnologie a farmaceutický průmysl, Global Info Brokers (Monica Kreuger, President) – coaching & mentorship, March Consulting Associates, Inc. (Ritu Malhotra, Vice-President) – poradenství (energetika a těžební průmysl), Nexlev Solution, Inc. (Jason Tratch, CEO) – softwarové a projektové poradenství.

Investiční příležitosti v SK

Zemědělství a potravinářství

Výroba proteinu z rostlinných olejů, zpracovávání hořčice, čočky, hrášku, ovsa, sladu, fazolového škrobu, bio nafty, potravy pro dobytek. Podíl SK na světovém exportu čočky je 65 %, hrášku 55 %, (tvrdé) pšenice 39 %, hořčice 25 %, rostlinného oleje 24 % a semen lnu 36 %.

Významná je produkce organických potravin a organické farmářství, řepkový olej (canola) – nabízí se příležitosti v oblasti R&D, v SK se pravidelně koná významný mezinárodní veletrh mechanických zařízení Canada’s Farm Progress Show, v letošním roce ve dnech 15. 6.–17. 6. 2016, příští rok se zde bude konat již 40. ročník výstavy.

Energetika

Nízké ceny komodit, existují příležitosti při výstavbě rafinérií ropy, obohacování surové ropy, zájem je o technologie na dobývání ropy a surovin, na infrastrukturu ropných polí, ropovody, petrochemický průmysl & obnovitelné zdroje.

Průmyslová výroba

Export z provincie představuje téměř 80 % toho, co se v SK vyprodukuje – v  roce 2014 16,5 mld. CAD. Zájem o elektroniku, ICT, strukturální ocel, výrobu kovů, zemědělské stroje a nářadí, komunikační výrobky, letecký a obranný průmysl, dopravní zařízení – železniční doprava, průmyslová zařízení.

Nerostné suroviny

Těžba zlata, diamantů, meta-kaolínu, aktivního uhlí, průmyslových hnojiv, křemíku a kovů – inovativní technologie v těchto oblastech. I díky poklesu cen na světových trzích, produkce nadále zůstává poměrně silná. Mezi hlavní nerostné suroviny SK patří uran a potaš (uhličitan draselný – salajka).

Stavební projekty

Regina ByPass (investice ve výši 1,88 mld. CAD, nová čtyřproudová dálnice), ve výstavbě je nyní 18 nových škol (635 mil. CAD) a nemocnice North Battleford (108,5 mil. CAD, dodávky postelí).

Cílem návštěvy EK v Saskatchewanu bylo navázání hlavních ekonomických kontaktů s představiteli provincie a vytipování možností spolupráce v ekonomické oblasti. Během programu EK měl možnost prezentovat ČR, představit aktivity v Kanadě, byly navázány dobré kontakty v Regina, hlavním městě i v Saskatoon, nejvýznamnějším obchodním místě provincie Saskatchewan.

Provincie Saskatchewan nabízí potenciál ekonomické spolupráce zejména v oblasti mechanizačních zařízení v zemědělství a v dodávkách uranu. Saskatchewan je také největším vývozcem potaše a má zájem o mezinárodní spolupráci, včetně spolupráce s ČR (viz investiční příležitosti zmíněné výše).

Partneři v SK při jednáních zdůrazňovali svoje velmi pozitivní očekávání od implementace dohody CETA.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek