Kanada: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Canada
Mr. Karsten Mecklenburg, Counsellor (obchodní rada)
150 Metcalfe Street, Suite 1900
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
Tel: +1-613-238-6464
Fax: +1-613-238-5191
E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna se zbožím mezi Kanadou a EU v roce 2016 dosáhla hodnoty 94,1 mld. CAD a meziročně se zvýšila o 1,7 % (92,5 mld. CAD v roce 2015). Kanadský vývoz do EU dosáhl hodnoty 41,8 mld. CAD a meziročně se zvýšil o 5,8 % (39,4 mld. CAD v roce 2015). Kanadský dovoz z EU dosáhl hodnoty 52,3 mld. CAD a meziročně se snížil o 1,3 % (53 mld. CAD v roce 2015).

Na kanadské straně deficit činil 10,5 mld. CAD a meziročně se snížil o 22,2 % (13,5 mld. CAD v roce 2015). Na celkovém kanadském exportu se EU podílela 8 % a na celkovém kanadském importu 9,6 %.

Největší exportní trhy Kanady v EU v roce 2016:

 • Velká Británie (43 %)
 • Německo (10,5 %)
 • Francie (8,3 %)
 • Belgie (7,8 %)
 • Nizozemsko (6,9 %)

Největší importní trhy Kanady v EU v roce 2016:

 • Německo (27,9 %)
 • Velká Británie (14,5 %)
 • Itálie (10,7 %)
 • Nizozemsko (9,2 %)
 • Francie (8,4 %)
 • Belgie (5,9 %)

Obchodní vztahy Kanady a EU do budoucna významně podpoří Dohoda o ekonomické a obchodní spolupráci (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA), která byla po složitých závěrečných jednáních podepsána dne 30.10.2016 na summitu EU-Kanada v Bruselu. Jednání o CETA trvala více než 5 let a jejich zahájení bylo oznámeno na summitu EU-Kanada v květnu 2009 v Praze. Byla dokončena právní revize textu.

Dohoda CETA je nejrozsáhlejší dohodou podobného druhu v kanadské historii. CETA svým významem překonává severoamerickou obchodní dohodu NAFTA, která je v platnosti od roku 1994. V první den platnosti CETA dojde k odstranění téměř 98 % existujících celních položek, zatímco v případě NAFTA to bylo 29 % celních položek. Smlouva by měla být podepsána na podzimním summitu EU - Kanada dne 27.10.2016.

Kanada je první ze zemí G7, s níž EU uzavřela dohodu o volném obchodu. Kanada je 4. největší zahraniční investor v EU a EU je naopak 2. největší zahraniční investor v Kanadě. Kanadští exportéři budou mít preferenčí přístup na trh více než 500 mil. spotřebitelů EU. CETA by měla začít platit od roku 2017. Po úplné implementaci dohody se očekává zvýšení obchodu se zbožím a službami mezi Kanadou a EU o 23 % (tj. o 37 mld. CAD nebo 26 mld. EUR). 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kanadská vláda neposkytuje žádnou rozvojovou pomoc EU.

Kanada v roce 2015 poskytla Mezinárodnímu visegrádskému fondu příspěvek ve výši 110 tis USD, který je určený na podporu 3. Jihokavkazského bezpečnostního fóra a na podporu reformy bezpečnostního sektoru na Ukrajině.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: