Kapverdy: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (v   tisících CVE)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

61836

75146

65711

60201

64131

60059

Vývoz

3921

5397

4566

5740

6695

6646

Reexport

14618

18915

24324

21831

22978

14656

Pokrytí dovozu vývozem    (v %)

6,3

7,2

6,9

9,5

10,4

11

Saldo

-57915

-5389,8

-61145

-54461

-57437

-53413

Zdroj: INE CV

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Podle údajů kapverdského Národního statistického institutu (INE) směřovalo v roce 2015 do Evropy cca 85 % exportu země. Hlavní odběratelskou zemí bylo Portugalsko, jehož podíl na kapverdském exportu dosáhl 63,8 %. K dalším významným odběratelům patřilo Španělsko (15 %) a Maroko (6,3 %).

Také na straně dovozu byl v roce 2015 s podílem 75 % hlavním partnerem Kapverd evropský kontinent. Portugalsko je hlavní dodavatelskou zemí (43,5 % dovozu), následují Nizozemí (11,6 %), Španělsko (7,3 %) a Čína (5,5 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou rybí konzervy, dále ryby a mořské plody. K dalším tradičním exportním komoditám patří oděvy a obuv.

K hlavním dováženým položkám patří paliva, kotle, stroje, automobily, železo a ocel, cement a potraviny

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Činnost podniku v bezcelní zóně upravuje zákon 99/IV/93. V režimu bezcelní zóny může operovat společnost vyrábějící zboží nebo poskytující služby pouze na export. V souvislosti s ukončením činnosti volné zóny na portugalské Madeiře se objevují myšlenky posílit výhody kapverdské volné zóny za účelem dynamizace tamní podnikatelské činnosti.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe. V posledních letech přesahuje roční příliv přímých zahraničních investic 100 mil. USD, v letech 2007 a 2008 se dokonce pohyboval okolo výše 200 mil. USD. Nejvíce investic tradičně proudí do oblasti cestovního ruchu.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kapverdská republika má hodně předpokladů pro úspěšnou realizaci investic. Její výhodou je stabilní politické a ekonomické prostředí, kurs domácí měny CVE je pevně svázán s EUR. Země má dohodu o Zvláštním partnerství s EU, je aktivním členem ECOWAS. K dalším výhodám patří strategická poloha souostroví nedaleko od pobřeží západní Afriky a přibližně na půli cesty mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Investiční klima je relativně příznivé, vláda se snaží přilákat investory řadou pobídek včetně daňových prázdnin a bezcelního dovozu v některých sektorech. Vyjma odvětví taxativně vyjmenovaných v Ústavě (je zde však možnost koncesované činnosti) je přístup zahraničního kapitálu volný. Země disponuje čtyřmi mezinárodními a čtyřmi regionálními letišti, třemi mezinárodními přístavy, relativně vyspělou telekomunikační sítí a průmyslovými zónami s disponibilními pozemky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: