Kapverdy: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (v   tisících CVE)

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz

65 711

60 201

64 131

60 059

63 965,3

Vývoz

4 566

5 740

6 695

6 646

5 901,3

Reexport

24 324

21 831

22 978

14 656

13 426,6

Pokrytí dovozu vývozem    (v %)

6,9

9,5

10,4

11

9,2

Saldo

-61 145

-54 461

-5 7437

-53 413

-58 064

Zdroj: INE CV

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Podle údajů kapverdského Národního statistického institutu (INE) směřovalo v roce 2016 do Evropy cca 85 % exportu země. Hlavní odběratelskou zemí bylo Španělsko, jehož podíl na kapverdském exportu dosáhl 75,9 %. K dalším významným odběratelům patřilo Španělsko (18,6%) a Maroko.

Také na straně dovozu byl v roce 2016 s podílem 75 % hlavním partnerem Kapverd evropský kontinent. Portugalsko je hlavní dodavatelskou zemí (46,5 % dovozu), následují Španělsko (13,9 %), Nizozemí (5,8 %),a Čína (5,8 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou rybí konzervy (46,1 %), dále ryby a mořské plody (35,2 %). K dalším tradičním exportním komoditám patří oděvy a obuv.

K hlavním dováženým položkám patří  kotle (9.4 %), paliva (9,1 %), stroje (7,6 %), železo a ocel (6.2%), automobily (5.1%), potraviny (4,4%) a cement (3.5%).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Činnost podniku v bezcelní zóně upravuje zákon 99/IV/93. V režimu bezcelní zóny může operovat společnost vyrábějící zboží nebo poskytující služby pouze na export.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe. V posledních letech přesahuje roční příliv přímých zahraničních investic 100 mil. USD, v letech 2007 a 2008 se dokonce pohyboval okolo výše 200 mil. USD. Nejvíce investic tradičně proudí do oblasti cestovního ruchu.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kapverdská republika má mnoho předpokladů pro úspěšnou realizaci investic. Její výhodou je stabilní politické a ekonomické prostředí, kurs domácí měny CVE je pevně svázán s EUR. Země má dohodu o Zvláštním partnerství s EU, je aktivním členem ECOWAS. K dalším výhodám patří strategická poloha souostroví nedaleko od pobřeží západní Afriky a přibližně na půli cesty mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Investiční klima je relativně příznivé, vláda se snaží přilákat investory řadou pobídek včetně daňových prázdnin a bezcelního dovozu v některých sektorech. Vyjma odvětví taxativně vyjmenovaných v Ústavě (je zde však možnost koncesované činnosti) je přístup zahraničního kapitálu volný. Země disponuje čtyřmi mezinárodními a čtyřmi regionálními letišti, třemi mezinárodními přístavy, relativně vyspělou telekomunikační sítí a průmyslovými zónami s disponibilními pozemky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: