Karlovarský kraj: Vzniká destinační agentura, která bude lákat turisty do regionu

23. 11. 2015 | Zdroj: Krajský úřad

motiv článku - Karlovarský kraj: Vzniká destinační agentura, která bude lákat turisty do regionu Destinační agenturu, která bude propagovat region jako atraktivní turistickou destinaci a lákat do něj návštěvníky, zakládá Karlovarský kraj. Agentura se statutem spolku ponese název Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj. Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov a Cheb a Sokolov dostala nabídku, aby se do připravovaného projektu zapojila v roli zakládajících členů.

"Byli bychom rádi, kdyby se města přidala. I přes absenci zákona o cestovním ruchu mají jedinečnou příležitost získat peníze na podporu cestovního ruchu a stát se tak díky masivnější reklamní kampani přitažlivějším cílem návštěvníků. Bez tohoto účinného prostředku už se dnes žádný návštěvnický region neobejde," řekl Petr Šindelář, krajský radní pro oblast vnitřních záležitostí a koordinace destinačního managementu.

Smyslem je podle něho nastartovat systematické zviditelňování a nabízení regionu, nejenom na náročném zahraničním trhu v západní Evropě a v zemích s rychlým rozvojem ekonomiky, ale i v ostatních krajích České republiky. "Lázeňství a zdravotní cestovní ruch jsou největší konkurenční výhodou kraje v porovnání s ostatními regiony České republiky. Mezi hlavní cíle přiřaďme nejen přírodní lokality, ale i města a obce s jejich historickými a kulturními památkami, dále muzea, galerie, divadla. Nelze nezmínit ani Krušnohoří coby atraktivní destinaci s celoročním využitím a náročnými golfisty prověřené golfové resorty. Tento potenciál Karlovarský kraj může využívat a propagovat mnohem efektivněji,“ zmínil Petr Šindelář.

K hlavním úkolům destinační agentury bude patřit společný marketing celého regionu ve spolupráci se všemi zdejšími významnými subjekty a organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu. Agentura se při propagaci regionu pod jednou značkou Živý kraj zaměří na propojení jednotlivých forem, atraktivit a produktů cestovního ruchu.

Vstup do destinační agentury by zastupitelstva potenciálních zakladatelských měst mohla projednat do konce letošního roku, aby projekt mohl začít fungovat od prvního čtvrtletí 2016.

Výhodou agentury bude společné financování, k dispozici na propagaci regionu dostane roční rozpočet minimálně ve výši 22,7 milionu korun. Karlovarský kraj se zaváže přispívat na její hospodaření částkou 15 milionů. Od lázeňských měst by se v případě vstupu očekával členský příspěvek ve výši 10 procent z vybraných lázeňských a ubytovacích poplatků (Karlovy Vary 2,7 mil. Kč, Mariánské Lázně 1,7 mil. Kč, Františkovy Lázně 579 tisíc Kč, Jáchymov 299 tisíc Kč).

Od Chebu a Sokolova po 200 tisících korunách. To je také výše minimálního ročního příspěvku pro případné další členy, kteří se rozhodnou přistoupit. K tomu může agentura čerpat dotace ze státního rozpočtu, konkrétně z ministerstva pro místní rozvoj, které připravuje dotační tituly pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých krajích.

„Z vybraných prostředků nebudou financovány pouze marketingové nástroje na podporu lázeňství a velkých hotelových resortů. Podpory se dočká i zimní horská turistika nebo projekty sloužící ke zviditelnění okrajových částí kraje, například Žluticka, Valečska,“ zmínil radní Petr Šindelář. Kromě významného členského příspěvku kraj do agentury vkládá také právo k užívání internetového návštěvnický portálu www.zivykraj.cz a licenci k užívání ochranných známek „Živý kraj“.

Destinační agenturu by měla řídit desetičlenná správní rada. V ní bez nároku na odměnu zasednou apolitičtí odborníci z oblasti cestovního ruchu – ředitelé infocenter nebo mikroregionálních destinačních agentur, zástupci hotelů a lázní, golfových resortů, okrajových částí kraje a zimních krušnohorských středisek. Vedle předsedy bude agentura na plný úvazek zaměstnávat nejvýše čtyři další zaměstnance.

Zakladatelské dokumenty počítají s roční zkušební dobou, během níž může kterýkoliv ze zakladatelů spolku bez udání důvodů vystoupit. Poté se rozběhne tzv. ochranná lhůta, která potrvá čtyři roky. V ní lze ukončit členství už jen z vážných důvodů. Ochranná lhůta se zavádí kvůli stabilitě agentury, jejíž výsledky práce se podle očekávání pozitivně projeví až za několik let.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek