Katar podporuje přechod k udržitelné energetice

9. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Katar podporuje přechod k udržitelné energetice Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu se zúčastnilo semináře „Energy Efficiency – A Key Driver For Clean Energy Transition“, pořádaný Qatar National Research Fund (QNRF) ve spolupráci s EU-GCC Clean Energy Technology Network (Cleanenergy.net) ve dnech 2. až 4. května 2017 v Doha.

Akce se zúčastnili přední experti na energetickou účinnost a chladící technologie z EU a GCC a zástupci katarských i mezinárodních technologických společností, univerzit a výzkumných ústavů.

Jednalo se o další z řady seminářů a konferencí, jejichž účelem je zkoumat možnosti přechodu k efektivnějším a udržitelnějším energetickým modelům v klimaticky náročném prostředí Perského zálivu. Evropská unie je při těchto akcích často vyhledávaným partnerem, který může pomoci s transferem zelených technologií a know-how.

Hlavním tématem semináře byly moderní a efektivní metody a technologie chlazení budov a možnosti konceptu energeticky pasivních budov v regionu GCC, které mohou sehrát významnou úlohu při snižování energetické náročnosti a tím i emisí CO2. Nové technologie zvyšující energetickou účinnost navíc přinášejí významné socioekonomické příležitosti – zejména vytváření nových pracovních míst, podněcování výzkumu a vývoje a zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky.

Katarské instituce pro podporu vědy a výzkumu typu Qatar Foundation (QF) a QNRF podporují inovativní technologie a společnosti ve strategických sektorech, jako je energetika, ICT, bio- a nanotechnologie, či medicína. Prostřednictvím svých výzkumných grantů a programů štědře podporují zejména projekty s vysokým potenciálem komercionalizace a internacionalizace, pokud je jeho výsledkem transfer znalostí a technologií do Kataru, což má vést k diverzifikaci a modernizaci katarské ekonomiky a zvyšování její konkurenceschopnosti.

Schůzky se zástupci QF a QNRF ukázaly, že existuje potenciál pro navázání vědecko-technologické spolupráce mezi ČR a Katarem. Příležitosti pro české vědce a high-tech společnosti existují například v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to zejména solární a větrné energie v kombinaci s vývojem nové generace velkokapacitních baterií schopných akumulovat energii z OZE. Významné příležitosti existují i v oblasti bio- a nanotechnologií, ICT či medicíny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuvajtu (Kuvajt). Autor: Jakub Jaroš, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek