Kazachstán: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Astaně (Kazachstán)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie pro Kazachstán se nachází v Astaně na adrese 62 Kosmonavtov street, Chubary District, Astana, 010000, Kazakhstan, tel.: +7(7171) 971 040, e-mail: delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní a ekonomické vztahy EU a Kazachstánu se dynamicky rozvíjejí s tím, že postupně se EU stala největším obchodním partnerem Kazachstánu se 40% podílem na zahraničním obchodu Kazachstánu. Kazachstánský export do EU je tvořen zejména ropou a plynem (cca 80 % KZ exportu do EU). Export ze zemí EU do Kazachstánu je tvořen zejména stroji, dopravním zařízením, chemickými výrobky, spotřebním zbožím apod. Téměř polovina přímých zahraničních investic do Kazachstánu pochází z EU.

Obchod zbožím EU – Kazachstán (mld. euro)

 

EU import

EU export

saldo

2012

24,6

6,9

-17,6

2013

23,9

7,5

-16,4

2014

23,9

6,8

-17,1

Obchodní a ekonomické vztahy mezi EU a Kazachstánem se rozvíjejí na základě Dohody o partnerství a spolupráci (The Partnership and Cooperation Agreement - PCA) z roku 1999. PCA by měla nahradit posílená PCA (The EU-Kazakhstan Enhanced Partnership and Cooperation Agreement), ke které probíhá ratifikační proces. Posílená PCA by měla vytvořit rámec pro rozvoj těsnějších politických a ekonomických vztahů mezi Kazachstánem a EU a pro růst úrovně obchodu a též investic.

Další významný rámec pro spolupráci s EU je vytvářen regionální EU strategií pro střední Asii, která v první fázi předpokládala investování cca 719 mil. euro na realizaci regionálních programů a projektů. V Kazachstánu se spolupráce EK soustřeďuje na sociálně-ekonomický rozvoj a na podporu státní a administrativní reformy, přičemž regionální programy spolupráce se prioritně soustřeďují na následující oblasti: energetika, doprava, životní prostředí, vzdělání, bezpečnost a stabilita. Pro další období představuje základní dokument pro rozvoj spolupráce  „Multi Annual Indicative Programme for Central Asia 2014 – 2020“.  Kazachstán bude pokračovat v čerpání prostředků určených na EU program pro země Střední Asie na léta 2014 – 2020, na který je vyčleněno 245 mil. euro.

Spolupráce se též zaměřuje na rozvoj kontaktů a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, universitami, soukromým sektorem a občanskou společností.

Spolupráce je koordinována prostřednictvím mechanismu jednání Výboru pro spolupráci, jehož zatím poslední zasedání se uskutečnilo v Astaně v 10. března 2016. Pro jednotlivé oblasti má výbor zřízené podvíbory, které se setkávají separátně.

EU podporuje a účastní se celé řady aktivit dalších mezinárodních organizací jako je např. OECD (Country Cooperation programme 2015 - 2016 pro KZ). 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje zemím Střední Asie rozvojovou pomoc. Od roku 2014 přestal být Kazachstán přímým příjemcem bilaterální rozvojové pomoci EU, nicméně celá řada projektů stále probíhá. Jeden z dobíhajících projektů realizuje v oblasti chemické bezpečnosti česká nevládní organizace Arnika.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: