Kdo chce zbohatnout, vybere si dobrou značku

22. 12. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Kdo chce zbohatnout, vybere si dobrou značku Zeptejte se začínajících byznysmenů na módní trendy v podnikání a zcela jistě nejednou uslyšíte slovo franšízing. Jak ukazuje řada příkladů i z České republiky, tento obchodní koncept je velmi úspěšný.

Mateřská firma předá zájemci o podnikání licenci, právo k používání svého jména, poskytne mu podporu a poradí, jak podnik vést. Ten se ale musí do budoucna řídit jejími pravidly a počítat s tím, že „matka“ bude kontrolovat jeho činnost. Vzájemně výhodná symbióza funguje, tzv. franšízant nabízí služby nebo výrobky zavedené značky, ale zároveň si zachovává výhody malých podniků včetně blízkosti k zákazníkům. Tzv. franšízorovi přitom odvádí část vydělaných peněz.

„Franšíza může fungovat za předpokladu, že si vyberete dobrou značku a úspěšný koncept. V principu franšízant platí franšízorovi poplatky a za to očekává podporu svého byznysu. Pakliže ale firma není dostatečně velká a prosperující, platí víc, než dostává, což nedává smysl,“ říká generální ředitel největší realitní sítě v Česku Re/Max David Krajný, který uspěl na trhu i díky dobrému jménu zahraniční mateřské firmy. „Poměr úspěch vs. neúspěch je u franšízy 80 : 20. Franšízant má jistější a rychlejší vstup na trh a od samého začátku podnikání získává know-how, kvalitní značku, trhem a léty prověřené produkty a služby. Dává to tedy velkou šanci vyvarovat se počátečních chyb a ztrát, které často vedou ke krachu mladé firmy.“

Podle statistik zkrachuje do dvou let až 80 % začínajících podnikatelů, kteří takovou oporu nemají. Devět z deseti franšízantů je naopak podle průzkumů ziskových a zisk generují poměrně rychle. Franšízor zase může rychleji expandovat a rozšiřovat nabídku služeb nebo prodej svých výrobků, a to prakticky bez omezení.

Co je franšízing
Systém prodeje zboží, služeb nebo technologií, který se týká úzké a trvalé spolupráce mezi právně a finančně odlišnými a nezávislými podniky, poskytovatelem franšízingu a jeho franšízanty. Podstata tohoto systému spočívá v tom, že dodavatel franšízingu poskytuje franšízantům právo a zároveň je zavazuje k povinnosti provozování činnosti v souladu se svou koncepcí. V rámci a na dobu platnosti vyhotovené písemné franšízové smlouvy má franšízant právo využívat obchodní název poskytovatele franšízingu, ochranné značky jeho zboží nebo služby, know-how, metody, znalosti i jeho obchodní a marketingovou podporu. Za tuto pomoc platí franšízant franšízorovi vstupní poplatek za udělení licence (pohybuje se od několika set tisíc po desítky milionů korun) a potom – v průběhu celé doby trvání kontraktu – převádí ve prospěch poskytovatele určité procento svých příjmů (většinou se jedná o čtyři až pět % z obratu). Přečtěte si víc Chcete vědět, jaké zajímavé české franšízy u nás působí? Článek Franchising, celkem jisté podnikání

Vládnou zkušenosti a tradice

Co může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu? Podstatné jsou velikost a zkušenosti franšízora. Chcete-li porážet konkurenci, což je klíčové pro růst vlastního byznysu, musíte investovat. Důležitý je dostatek finančních prostředků, ale podnikatel si musí být také jistý, kam a kdy peníze vložit. A to ví často nejlépe ten, kdo má delší historii a tradici, tedy větší zkušenosti. Pro držitele franšízové licence ideální příležitost, jak se prosadit pod záštitou silného hráče.

„Nejdůležitější je v každém byznyse leadership, vedení lidí, které úzce souvisí s vlastnickou strukturou. Je veliký rozdíl v atmosféře a výkonnosti mezi společnostmi, které řídí najatí manažeři, a mezi společnostmi, které řídí majitel. Rozdíl je hlavně v rychlosti a akčnosti. Tam, kde není konkrétní majitel, často převládá politikaření a neochota nést rizika za svá rozhodnutí,“ upozorňuje Krajný na další výhodu zmiňovaného konceptu.

Re/Max nebo řetězec rychlého občerstvení McDonald’s jsou nadnárodní giganti, v Česku už ovšem nyní působí více než 55 % českých poskytovatelů licencí. Ještě před třemi lety to přitom byla méně než polovina. Popularita franšízingu v Česku roste, v současnosti je u nás asi 190 franšíz, v sousedním Rakousku asi o padesát více.

Od žvýkaček do realitního ráje

V roce 2005 začínal David Krajný, předtím úspěšný podnikatel v jiném oboru, prakticky od nuly. Dnes už má jeho firma na realitním trhu šestnáctiprocentní podíl a klade si neskromné, ale realistické cíle. „Podařilo se nám výrazně růst i v období realitní krize, kdy se obecně trhu nedařilo. Mým cílem je jednoznačně dosažení padesátiprocentního podílu.“ Současný šéf firmy dokazuje, že se silným spoluhráčem, franšízorem, lze dosáhnout mimořádného úspěchu, přestože vám zkušenosti v daném oboru chybějí. „Bez podpory značky Re/Max by se mi jistě nepodařilo vybudovat tak silný byznys za několik málo let. Vyšší rentabilita je zajištěná synergiemi a vzájemným sdílením. Jenom díky tomu jsme mohli investovat za osm let na trhu do našeho byznysu stamiliony, z čehož profitují naši franšízanti.“

Krajný byl před vstupem do realitní branže dlouholetým šéfem středoevropské pobočky americké firmy na výrobu žvýkaček Wrigley. Měl tedy bohaté zkušenosti s tím, jak se poprat s konkurencí. „Wrigley pro mne byla obrovská škola. Měl jsem to štěstí, že jsem ve svých pětadvaceti letech nastoupil jako jejich vůbec první zaměstnanec a začal byznys budovat od nuly. Naučil jsem se celou obchodní strategii v praxi tím, jak jsem procházel jednotlivými pozicemi. Pochopil jsem, že byznys vždy stojí na stejných základech a je jedno, jestli se jedná o FMCG, prodej aut nebo třeba zprostředkování nemovitostí,“ prozrazuje.

Proměna džungle

Silní franšízoři mnohdy neurčují jen pravidla držitelům licence, ale paradoxně pomáhají změnit i kulturu podnikání v jednotlivých zemích. Etické kodexy firem a jejich zvyklosti z vyspělých zemí, kde si svých zákazníků váží, se přenášejí na nová „odbytiště“ a konkurence se přizpůsobuje.

„Branže realitního obchodu byla tehdy na počátku. Byla to spíš džungle s neexistujícím etickým kodexem, špatnou prestiží, minimální podnikatelskou morálkou. Hlavně chybělo know-how, jak profesionálně budovat a řídit realitní byznys. Neexistovalo povolání obchodního zástupce a na trhu se vyskytovaly stovky překupníků. Re/Max přišel na trh první a začal měnit obchodování s nemovitostmi ku prospěchu zákazníka. Trh se od té doby díky našemu vlivu obrovsky změnil, zprofesionalizoval a také zkonsolidoval. Větší část konkurence trh opustila,“ potvrzuje Krajný.

Specifická rizika franšízingu podle Krajného neexistují, jde spíše o rizika podnikání obecně. „Nebezpečí představuje zpronevěření se základním podnikatelským hodnotám, jakými jsou inovativnost, rychlost rozhodování a implementace, citlivé a smysluplné riskování, efektivní komunikace, ochota naslouchat zákazníkům. Je to také odtržení se od reality, odklon od strategie, lenost a neodpovědnost,“ vypočítává.

Franšízing poskytuje podle Krajného to nejlepší z obou dvou světů – sílu, podporu a prestiž globální značky a svobodu a neomezené možnosti podnikání, kde jenom člověk sám sobě je vlastním limitem.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek