Kemerovská oblast (Ruská federace) projevuje zájem o rozvoj ekonomické spolupráce

20. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Kemerovská oblast (Ruská federace) projevuje zájem o rozvoj ekonomické spolupráce Kemerovská oblast je subjektem Ruské federace a součástí Sibiřského federálního okruhu. Oblast se rozkládá na jihovýchodě západní Sibiře na úpatí pohoří Altaje a Sajanu. Její území z větší části odpovídá území Kuzbasu (Kuzněcká uhelná pánev).

V jejím čele stojí gubernátor pan Aman Tulejev (od 13. září 2015 na funkční období 5 let).

Administrativní centrum oblasti je město Kemerovo. Počet obyvatel činí cca 560 tis. obyvatel. S dalšími městy tvoří Kemerovskou aglomeraci, která čítá cca 685 tis. obyvatel. Druhé největší město je Novokuzněck – cca 550 tis. obyvatel. S blízkými městy tvoří Novokuzněckou aglomeraci, která má 1,3 milionu obyvatel.

Hospodářství této oblasti je orientováno především na těžbu nerostných surovin a jejich následné zpracování. Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětví jsou těžba uhlí a jeho zpracování, těžba ostatních nerostů, metalurgie, strojírenství, chemický průmysl a energetika. Kemerovská oblast patří mezi rozvinuté regiony Ruské federace.

Spolupráce s ČR – minulost, současnost i budoucnost

V Kemerovské oblasti lze nalézt celou řadu českých i československých stop. Těžba uhlí zde probíhá již od 19. století a vzhledem k široké spolupráci z dob SSSR zde našlo uplatnění mnoho českých strojů, zařízení a technologií. Spolupráce s řadou českých firem probíhá i v současné době. Velmi aktivní je zde asociace Česká dobývací technika, která se pravidelně účastní místního významného veletrhu „Ugol-mining“, který probíhá každoročně, obvykle v červnu, v Novokuzněcku.

Přesto, že jde v sibiřském měřítku o velmi malé území, připadá na tuto oblast dlouhodobě více než třetina českého exportu do Ruska mimo jeho evropskou část a Uralský federální okruh. Není proto divu, že místní zákazníci ČR přes velkou geografickou vzdálenost velmi dobře znají.

Ruské snahy o modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti klíčových průmyslových odvětví se projevují i v oblasti těžby uhlí. Je zde velký zájem o moderní technologie, které se týkají jak těžby samotné, tak i zpracování a zejména v poslední době je kladen velký důraz i na bezpečnost. Tak jako i v dalších odvětvích i zde je jednoznačně dávána přednost těm partnerům, kteří dokáží část své produkce lokalizovat a zapojit do její výroby místní dodavatele.

V roce 2012 v rámci pracovní cesty do regionů Ruské federace navštívil tehdejší ministr průmyslu a obchodu pan Martin Kuba v doprovodu podnikatelské mise i Kemerovskou oblast.

V návaznosti na výše uvedené projevilo vedení Kemerovské oblasti zájem prezentovat tento region. Informace naleznete v přiložených materiálech v ruštině a angličtině.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek