Keňa implementovala Zákoník o korporacích upravující vlastnictví firem zahraničními společnostmi

19. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Keňa implementovala Zákoník o korporacích upravující vlastnictví firem zahraničními společnostmi Nejvyšší státní zástupce Githu Muigai oficiálním zveřejněním ve Sbírce zákonů uvedl v platnost Zákoník o korporacích, který nově upravuje i vlastnickou strukturu keňských firem v držení zahraničních osob. Podíl zahraniční osoby (fyzické či právnické) na základním jmění keňské korporace tak podle nové úpravy může dosáhnout nejvýše 70 %.

Nový zákoník tak již neumožňuje současnou praxi, která povolovala zahraničním subjektům 100% vlastnictví keňských společností. Dosavadní praxe žádné omezení ohledně podílu na vlastnictví keňských firem ze strany zahraničních osob neměla. Jediným předepsaným požadavkem byla účast keňského občana v představenstvu společnosti.

Přijetí nové právní úpravy omezující zahraniční vlastnictví je vedeno snahou keňských zákonodárců zvýšit konkurenceschopnost keňských firem tím, že budou díky spoluvlastnictví v přímém kontaktu se zahraničními investory.  Dalším cílem je omezit touto formou odliv dividend do zahraničí, což by mělo rovněž přispět k posílení keňské ekonomiky. Zákoník rovněž pamatuje na případné sankce. Zahraniční investoři, kteří by nesplnili novou právní úpravu ohledně vlastnické struktury, budou pokutováni částkou ve výši 5 mil. KSH (50 tis. USD).

Nová omezení zahraničních investorů však pravděpodobně neskončí pouze vymezením maximálního podílu na základním jmění.  Keňské firmy se zahraniční kapitálovou účastí budou podle zákoníku registrovány v novém obchodním rejstříku zřízeném pro firmy se zahraniční účastí. Ministerstvu financí pak zákoník umožňuje vydávat vyhlášky týkající se jejich provozu.

Zákoník vstupuje v platnost přes námitky zahraničních investorů

Nový zákoník vstupuje v platnost přes námitky zahraničních investorů působících v Keni. Například Obchodní komory Německa i Spojených států dlouhodobě upozorňovaly na to, že nové úpravy zákoníku se minou zamýšleným účinkem. Požadovaný 30% podíl totiž může být v mnoha případech za hranicemi finančních možností keňských investorů. Omezení ohledně vlastnické struktury pak bude mít podle zástupců zahraničních investorů i negativní dopad na ochotu zahraničních investorů realizovat své investice v Keni. 

Kontroverzní úprava vlastnictví byla předmětem i politických jednání, která vedla k ujištění ze strany ministra průmyslu Adana Mohameda v listopadu loňského roku, že se požadavek na omezení zahraničních investorů do zákoníku dostal „omylem“ a že před jeho vstupem v platnost bude kritizované ustanovení z této právní normy vypuštěno.

Pro zahraniční investory v Keni již působící může být útěchou, že působnost nového zákoníku není retroaktivní. Zahraniční subjekty tak alespoň nemusí nuceně odprodávat podíly ve svých keňských společnostech. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: Michal Minčev DEK.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek