Keňa: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z hrozby teroristických útoků ze strany somálských Al Shabaab.

Služby

V souvislosti s rozvojem ekonomiky země lze očekávat zájem o uplatnění environmentálních technologií. Další příležitosti v oblasti služeb sebou přinese i plánované zdvojnásobení počtu turistů navštěvujících ročně Keňu z 1,8 mil v roce 2012 na 3 miliony v roce 2017.

Stavební průmysl

Vláda považuje investice do infrastruktury za zásadní, dle Medium Term Plan (2013 - 2017) byly by potřebné investice do výstavby silniční sítě, železniční sítě, letišť a přístavů vyčísleny na USD 4 mld. ročně; projekty budou částečně financovány i z odsouhlasené půjčky Světové banky v roční výši USD 600 - 800 mil.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví je vládní prioritou, program Kenya Health Policy (2014-2030) definuje dlouhodobý záměr dosáhnout všeobecného pokrytí základních zdravotnických služeb, které by odpovídaly standardu země střední úrovně příjmů; projekty v sektoru zdravotnictví jsou rovněž finančně podporovány ze strany Světové banky; soukromé zdravotnické instituce jsou schopny využít i zařízení určené pro movitější klientelu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává 75 % pracovní síly a na tvorbě HDP se podílí plnými 30 % (tento podíl, na rozdíl od ostatních zemí regionu, za posledních 5 let dokonce o 5 % vzrostl); vývoz čaje, kávy a čerstvých květin tvoří spolu s cestovním ruchem pilíře keňské ekonomiky; v zemi již existuje relativně vyspělý agroprůmysl a lze předpokládat jeho další rozvoj. Poptávka po potravinářských produktech z dovozu je generována ze strany movitější městské klientely. Stále však existuje značný potenciál, který zemědělská prvovýroba v Keni nabízí. K jejímu posílení jsou plánovány projekty v oblasti zavlažování v rozsahu 405 000 ha do roku 2017.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8504 - Transformátory el měniče statické induktory

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč separátorů

HS 8523 - Disky,pásky aj,média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8541 - Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Elektrotechnika

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Stavební průmysl

HS 7306 - Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Obranný průmysl

HS 9301 - Zbraně vojenské ne sečné bodné revolvery ap

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9305 - Části příslušenství zbraní revolverů pistolí

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

U příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí ČR L. Zaorálka v Nairobi se dne 26. května 2015 uskutečnil podnikatelský seminář, kterého se za českou stranu zúčastnilo 20 zástupců firem a za keňskou stranu cca 90 potenciálních zájemců o obchodní spolupráci. Na organizace semináře se rovněž podílely obě národní hospodářské komory. Jako hlavní řečníci vystoupili ministr L. Zaorálek a jeho partnerka ministryně zahraniční věcí a mezinárodního obchodu A. Mohamed.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: