Keňa: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

tisíc

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

USD

USD

USD

2011

21 163

6 894

28 057

14 269

2012

20 326

4 729

25 055

15 597

2013

24 652

4 452

29 104

20 200

2014

28 179

5 817

33 996

22 362

2015

20 695

6 224

26 919

14 471

2015/I

1 842

565

2 407

1 277

2016/I

1 380

476

1 856

904

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

položka VÝVOZ

hodnota tis.CZK

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

306 780

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

60 581

Papír karton lepenka a výrobky

36 874

Plasty a výrobky z nich

36 044

Sklo a výrobky skleněné

9 255

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

8 656

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

5 408

Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec

5 289

Hračky hry potřeby sportovní

5 177

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

5 072

 

 

položka DOVOZ

hodnota tis.CZK

Rostliny živé a výrobky květinářské

80 504

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

21 297

Káva čaj maté koření

19 979

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

11 395

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

7 399

Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů

4 237

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

3 911

Ryby korýši měkkýši a ost vodní bezobratlovci

803

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

653

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

573

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je nevýznamná.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Nairobi nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Keni.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)

Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:

  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. 11. 1924
  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z 4. 6. 1926
  • Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle indexu lidského rozvoje UNDP za rok 2014 náleží Keňa mezi méně rozvinuté země (147. místo). Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na období 2010 – 2017, kterou schválila v květnu 2010 vláda, nepatří Keňa mezi prioritní země české ZRS. V zemi v současnosti neprobíhají žádné velké rozvojové projekty. V předchozích letech tam byly realizovány projekty počítačové gramotnosti v gesci MV ČR.

V současnosti jsou rozvojové aktivity v Keni podporovány prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) realizovaných prostřednictvím příslušného ZÚ. V roce 2012 se v Keni uskutečnily dva MLP v hodnotě 385 tis. Kč. V roce 2013 se realizoval jeden MLP v hodnotě 200 tis. Kč a v roce 2015 v hodnotě 300 tis. Kč. V rámci trilaterální projektů nevládních organizací probíhal v Keni v roce 2012 projekt GLEN - Společně pro rozvojové vzdělávání po Evropě – jedná se o společný projekt pro ČR, Německo, Zambii, Keňu, Mongolsko, Vietnam, Gruzii, Etiopii a Burkinu Faso. Realizátorem je INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci s ČRA a německou GIZ. Příspěvek ze strany ČR je 1 mil. Kč. Dalším trilaterálním projektem je Linking Real Lives - Creating Solidarity with Older people in Developing Countries, který realizuje občanská společnost Život 90 ve spolupráci s EK. Příspěvek ČR činí 240 tis. Kč.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: