Keňa: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ)

 

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

27 645

21 301

20 389

24 626

27 873

dovoz

4 617

6 943

4 738

4 459

5 572

bilance

23 028

14 358

15 651

20 167

22 101

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu r. 2014 (tis. USD, dle ČSÚ)

Pořadí

Kód HS6

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

37,3

10 398

2.

726

Stroje tiskařské a knihařské a jejich díly

12,3

3 444

3.

641

Papír a lepenka

11,5

3 202

4.

772

Přístroj. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

5,6

1 580

5.

764

Zařízení telekom., přísluš. přístrojů pro zázn., reprod. zvuku, obrazu

4,9

1 372

6.

571

Polymery etylénu v prvotní formě

3,9

827

7.

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory apod.

2,3

659

8.

891

Zbraně a munice

2,0

569

9.

665

Zboží skleněné

1,6

454

10.

759

Díly apod. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat

1,5

418

 

 

Celkem vývoz ČR do KE 1-12/2014

100

2 7836

Hlavní položky českého dovozu r. 2014 (tis. USD, dle ČSÚ

Pořadí

Kód HS6

Název zboží

Podíl %

USD tis.

1.

292

Suroviny rostlinného původu jn. (bambus, semena apod.)

44,6

2359

2.

71

Káva a náhražky kávové

16,8

891

3.

54

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená apod. kořeny, hlízy, aj.

9,8

519

4.

57

Ovoce a ořechy (ne olejnaté), čerstvé, sušené

8,6

458

5.

59

Šťávy ovocné (vč. vinného moštu), zeleninové nekvašené

7,8

415

6.

121

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

6,6

350

7.

841

Oděvy a prádlo pánské, chlap.

0,8

47

8.

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

0,6

35

9.

845

Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené apod.

0,6

33

10.

821

Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný

0,5

27

 

 

Celkem dovoz ČR z KE 1-12/2014

100

5279

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Nairobi nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Keni.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V r. 1996 Keňa akceptovala sukcesi ČR do následujících smluv:

  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 9. 3. 1964)

Dohoda mezi ČSSR a Keňskou republikou o platnosti:

  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o právní pomoci ve věcech občanských z 11. 11. 1924
  • Smlouvy mezi ČSR a Spojeným královstvím o vzájemném vydávání zločinců z 11. 11. 1924 a Protokolu ke Smlouvě z 4. 6. 1926
  • Dodatkové úmluvy o soudním civilním řízení mezi ČSR a Spojeným královstvím z 15. 2. 1935 (Nairobi 5. 1. 1970)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi, 2. 10. 1986)
  • Dohoda o leteckých službách mezi vládou ČSSR a vládou Keňské republiky (Nairobi 3. 3. 1989)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle indexu lidského rozvoje UNDP za rok 2014 náleží Keňa mezi méně rozvinuté země (147. místo). Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na období 2010 – 2017, kterou schválila v květnu 2010 vláda, nepatří Keňa mezi prioritní země české ZRS. V zemi v současnosti neprobíhají žádné velké rozvojové projekty. V předchozích letech tam byly realizovány projekty počítačové gramotnosti v gesci MV ČR.

V současnosti jsou rozvojové aktivity v Keni podporovány prostřednictvím tzv. malých lokálních projektů (MLP) realizovaných prostřednictvím příslušného ZÚ. V roce 2012 se v Keni uskutečnily dva MLP v hodnotě 385 tis. Kč. V roce 2013 se realizoval jeden MLP v hodnotě 200 tis. Kč a v roce 2015 v hodnotě 300 tis. Kč. V rámci trilaterální projektů nevládních organizací probíhal v Keni v roce 2012 projekt GLEN - Společně pro rozvojové vzdělávání po Evropě – jedná se o společný projekt pro ČR, Německo, Zambii, Keňu, Mongolsko, Vietnam, Gruzii, Etiopii a Burkinu Faso. Realizátorem je INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci s ČRA a německou GIZ. Příspěvek ze strany ČR je 1 mil. Kč. Dalším trilaterálním projektem je Linking Real Lives - Creating Solidarity with Older people in Developing Countries, který realizuje občanská společnost Život 90 ve spolupráci s EK. Příspěvek ČR činí 240 tis. Kč.

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2011

2012

2013

2,482

2,654

3,236

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: