V Keni stoupá poptávka po solární energii

18. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Stále více Keňanů dává přednost solární energii spíše než na napojení na centrální rozvodnou síť jako primárního zdroje k pokrytí svých energetických potřeb. Tento trend se pak úspěšně šíří i mezi keňskými firmami, které využívají dostupné plochy k instalaci solárních článků k pokrytí svých energetických potřeb.

Primárním důvodem k příklonu k solární energii jsou relativně vysoké náklady na připojení k centrální rozvodné síti a přirozený dostatek solární energie v Keni. Keňa je obdařena vysokou mírou solárního záření, které dosahuje v průměru 4,5 kWh/ m2 /den. Díky své geografické poloze, která je blízko k rovníku, má tak Keňa vyšší potenciál pro budování solárních energetických systému než mnoho jiných zemí světa. Pokles celosvětové ceny PV článků z 5 USD/ W v roce 2000 na méně 0,5 USD/W vedl proto přirozeně ke zvýšení velikosti domácího trhu PV článků, a to více než o 100 procent.

Na tento trend reaguje řada zahraničních firem budováním svých zastoupení v Keni. Konkurence je tak přirozeně vysoká a firmy musí přicházet s jedinečnými řešeními, aby na trhu uspěly. Firmy například nabízejí instalaci solární elektrárny a to bez prvotních finančních nákladů pro zákazníky. Zákazníkovi jsou účtovány zvýhodněné poplatky za spotřebovanou elektřinu po dobu 15 let. Vlastnictví solární elektrárny je pak na zákazníka po uplynutí této doby převedeno. Výhoda pro zákazníka spočívá v dosažené ceně za energii, která je o 10 až 20 % levnější oproti ceně z centrální energetické soustavy.

Přirozenou součástí instalovaného solárního systému jsou i záložní akumulátory, které zajišťují spolehlivou energii pro komerční zákazníky, kteří již nejsou připojeny k centrální rozvodné síti, a to i při nepřítomnosti slunečního záření. Firmy musí být připraveny poskytovat i řešení v oblasti financování, včetně dohod o nákupech energie. České firmy působí v Keni zatím v pozici subdodavatelů. K širšímu uplatnění našich firem je proto nutné do budoucna počítat s nutností vybudování přímých zastoupení přímo v Keni tak, aby naše firmy byly v pozici investora.

Odhaduje se, že na keňském trhu se ročně prodá kolem 25 000 až 30 000 solárních článků. Díky tomu vlastní dnes každá keňská domácnost alespoň jeden výrobek, který využívá jako zdroj energie sluneční záření.

Na rozvoji a dostupnosti solární energie má zájem i vláda, která umožňuje domácím i zahraničním investorům do solární energie připojení zdrojů do centrální energetické soustavy díky vhodně nastaveným výkupním cenám. Tímto postupem usiluje vláda o zvýšení národní energetické bezpečnosti, jakož i podporu podnikání a využití čisté obnovitelné energie. Přesto největší zájem ze strany investorů spočívá v dodávkách sluneční energie odběratelům, kteří nejsou napojeni na centrální soustavu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: Michal Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek