Keňa přijala nové opatření pro zahraniční realizátory investičních projektů v zemi

6. 9. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Keňa přijala nové opatření pro zahraniční realizátory investičních projektů v zemi Národní stavební úřad (NCA) uvedl v platnost nové stavební předpisy, které čerstvě požadují, aby zahraničních realizátoři investičních projektů vytvořili společné podniky s keňskými firmami. Podíl keňské společnosti v takto vytvořeném společném podniku musí tvořit alespoň třetinu hodnoty investičního projektu, který takto vytvořený společný podnik bude v Keni realizovat.

Nová pravidla se vztahují na všechny nové projekty zahrnující zahraniční firmy. NCA ve svém prohlášení varuje, že zahraniční investoři, kteří nebudou nově zavedené požadavky respektovat, budou vymazání z rejstříku akreditovaných dodavatelů. To by jim fakticky znemožnilo realizovat jakýkoliv investiční projekt v zemi.

Nové opatření se dotkne nejvíce čínských stavebních firem, které dominují seznamu 60 největších firem v zahraničním vlastnictví, které jsou klasifikovány jako dodavatelé I. kategorie. Zařazení firmy do I. kategorie umožňovalo firmě ucházet se bez technických omezení o jakékoliv velkou investiční zakázku.

Nově zveřejněný požadavek na spoluúčast keňských společností v realizačních firmách je veden snahou o snížení dominance zahraničních firem v keňském stavebnictví a má poskytnout pomocnou ruku místním stavebním firmám, které byly v posledních letech zcela odstaveny od realizace velkých investičních projektů. Kromě čínských firem patří k dalším velkými zahraničními dodavatelům v Keni firmy z Japonska, Indie, Dubaje. Evropské firmy jsou v rámci stavebních dodávek v menšině.

Všechny stavební projekty musí být u NCA rovněž registrovány. Za registraci účtuje regulátor poplatek 0,5 % v závislosti na hodnotě projektu s tím, že minimální hodnota poplatku je stanovena na 5 milionů KSh (50 000 USD). V případě, že zahraniční realizační firma nebude splňovat nové podmínky, neumožní jí NCA projekt zaregistrovat a tedy ani realizovat.

NCA ve své prohlášení uvedlo, že opatření má umožnit keňským firmám se podílet na budoucích ziscích plynoucích z realizace velkých investičních projektů. Podle vyjádření NCA však bude mít opatření důležitý vliv i na tolik potřebné posílení technických znalostí keňských firem prostřednictvím přenosu znalostí od zahraničních firem.

Regulátor ve svém prohlášení dále uvedl, že zahraniční firmy se nemusí obávat, že nebudou schopny nalézt keňské partnery k realizaci projektů. NCA má ve své registru akreditováno více než 15 tisíc stavebních firem s požadovanými specializacemi v oblasti stavebnictví, elektroinstalace i jiné odborné činnosti.

Nově zavedené opatření je další z řady opatření (nový Zákoník o obchodních společnostech z tohoto roku, nově požaduje po zahraničních investorech alespoň 30% účast domácích firem v nově registrovaných zahraničních firmách v Keni), které se snaží posílit roli keňských firem v rámci domácí ekonomiky.

České firmy působí v Keni oblasti investičních dodávek v současnosti jako subdodavatelé. V případě realizace samostatných investičních projektů je však zapotřebí brát při vyhodnocování potencionálních projektů v potaz i nová ekonomická opatření regulující působení zahraničních subjektů v Keni.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: Michal Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek