Keňa: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Nairobi:

Delegation of the European Union to Kenya
Ragati Road
P.O.Box: 45119
00100 Nairobi
tel.: +254 (20) 2713020/1
fax:+254 (20) 2711954
e-mail: delegation-kenya@eeas.europa.eu 
web: http://eeas.europa.eu/delegations/kenya/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dne 20. 9. 2009 byla podepsaná dohoda o vytvoření společného trhu zemí východní Afriky (EAC). Keňa společně s Tanzanií, Rwandou, Ugandou a Burundi jsou v závěrečné fázi projednávání Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) s EU. V září 2015 by mělo dojít k jejímu podpisu. EU umožnila Keni, jako projev dobré vůle od 24. 12. 2014 využívat výhody přístupu zboží na trh EU bez kvót a cla i před ratifikací dohody (jako středně příjmové zemi). Pokud nedojde k ratifikaci EPA do 1. 10. 2016, na Keňu bude opětovně aplikován režim GSP, a to na rozdíl od zbývajících členských zemí EAC.

 

 

 

Dovoz z Keni mil EUR

Vývoz do Keni mil EUR

2011

1 277

1 692

2012

1 234

1 864

2013

1 140

1 846

2014

1 168

1 817

2015

1 330

2 218

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období let 2014–2020 (11. EDF) plánuje EU poskytnout Keni fondy ve výši 435 mil. Euro. Ve spolupráci s keňskou vládou při naplňování plánu rozvoje „Vision 2030“ budou realizovány projekty na zlepšení infrastruktury, rozvoje zemědělství, potravinové bezpečnosti a podpora programu dobrého vládnutí a demokratizace.

Seznam projektů EU.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: