Keňa: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz mil USD

5,792

6,165

5,803

6,174

6,186

6,525

7,052

Dovoz mil USD

-14,162

-15,472

-16,024

-17,610

-16,201

-17,011

-17,861

Saldo služeb mil USD

1,928

2,414

2,552

2,002

2,639

2,688

2,923

Saldo běžného účtu mil USD

-3,830

-4,255

-4,872

-6,340

-4,371

-4,721

-4,446

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní exportní partneři

 

země

podíl na exportu %

Zambie

13

Uganda

10

Nizozemsko

9,4

VB

8

Tanzanie

6,3

 

 

Hlavní dovozní partneři

 

země

podíl na dovozu  %

Indie

25

Čína

20

Japonsko

5,6

Jižní Afrika

5

VB

4,2

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky

 

název položky

podíl na exportu %

Čaj

18

Ropné produkty

13

Květiny

12

Káva

4

Sušené ovoce

3,1

 

 

Hlavní dovozní položky

 

název položky

podíl na dovozu %

Ropné produkty

18

Auta osobní

3,4

Zdravotní materiál

2,4

Obilí

2,1

Rýže

1,5

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu zatím v Keni nejsou (avšak počítá se se zřízením zóny v oblasti přístavu Mombasa). Do podobné kategorie však patří tzv. exportní výrobní zóny, které jsou spravovány státním úřadem Export Processing Zones Authority (P. O. Box 50563, Nairobi, tel.: (+254 20) 712 800/6, fax: 713 704).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle odhadů dosáhl příliv zahraničních investic do Keni v roce 2014 hodnotu 3,45 mld. USD. Skoro polovina investorů do průmyslové výroby je z Velké Británie.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Keňa si plně uvědomuje nutnost přilákat zahraniční investory do země. Statistiky uvádějí, že v minulém období více zahraničních investic směřovalo do Ugandy a Tanzanie. Proto bylo rozhodnuto založit národní Keňskou investiční radu (Kenya Investment Council), jejímž úkolem bude představit Keňu zahraničním potencionálním investorům jako vhodný region pro investice. Zároveň budou založeny oblastní Komise pro podporu investic (District Investment Promotion Committee), které by, za plné asistence rady, vyhledávaly  vhodné oblasti pro investiční projekty a oslovovaly případné investory.

Veškeré tyto aktivity byly ale velmi omezeny vzhledem k hluboké ekonomické depresi v důsledku povolebních nepokojů a potravinové krizi. V současné době se může investor obrátit na Keňský investiční úřad (Kenya Investment Authority), což je vládní agentura, která poskytuje poradenskou činnost.

Vláda se ovšem snaží zahraniční investory do země přilákat a jsou pořádány pravidelné konference na podporu investic.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: