Keňa: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Keňská republika
 • The Republic of Kenya
 • Jamhuri ya Kenya

Složení vlády:

 • Prezident Keňské republiky: Uhuru Kenyatta
 • Viceprezident Keňské republiky: William Ruto
 • Ministr vnitra a koordinace národní vlády: Joseph Nkaissery
 • Ministr pro decentralizaci a plánování: Anne Waiguru
 • Ministr financí: Henry Rotich
 • Ministr obrany: Raychelle Awuor Omamo
 • Ministr zahraničních věcí a mezinárodního obchodu: Amina Mohammed
 • Ministr školství: Jacob Kaimenyi
 • Ministr zdravotnictví: James Wainaina
 • Ministr dopravy a infrastruktury: Michael S. Kamau
 • Ministr informací, spojů a technologie: Fred Matiang’i Okengo
 • Ministr životního prostředí, vody a přírodních zdrojů: Judy W. Wakhungu
 • Ministr půdy, bytové výstavby a městského rozvoje: Charity Ngilu
 • Ministr sportu, kultury a umění: Hassan Wario Arero
 • Ministr práce, sociálního zabezpečení a služeb: Kazungu Kambi
 • Ministr energetiky a ropy: Davis Chirchir
 • Ministr zemědělství, živočišné výroby a rybolovu: Felix Koskei
 • Ministr industrializace a rozvoje podnikání: Adan Abdulla Mohamed
 • Ministr obchodu, turistiky a východoafrického regionu: Phyllis Kandie
 • Ministr těžebního průmyslu: Najib Balala

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 45,1 mil.
 • Průměrný roční přírůstek: 2,11 %
 • Demografické složení: 50 % muži, 50 % ženy

Národnostní složení:

přes 42 etnických skupin (národů, národností a kmenů) plus početně minimální, ale ekonomicky významní příslušníci asijských, arabských a evropských menšin; skupiny hovořící bantuskými jazyky: Kikuju (22 %), Luhya (14 %), Kamba (11 %), Kisii (6 %), Meru (6 %); skupina hovořící nilotským jazykem – Luo (13 %), Kalendžin (12 %), ostatní africká populace (15 %), tj. Masajové a skupina kušitského jazyka – Somálci a další, dále neafrická populace (1 %) Asijci, Evropané a Arabové.

Náboženské složení:

 • protestanti (47,7 %)
 • katolíci (23, %)
 • muslimové (11,2 %)
 • tradiční náboženství (10 %)
 • ostatní (2 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (USD, kurz r. 2005, dle  SB)

2009

2010

2011

2012

2013

732

760

3 000

3 100

3 100

Růst HDP/obyv. (%, dle SB)

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

3,2

5,6

5,3

4,6

5,3

Vývoj objemu HDP (mil. USD, MF)

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

39 700,9

40 831,8

49 617,3

54 443,2

72 541,7

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle  SB)

2009

2010

2011

2012

2013

30,580

32,092

72,71

122,3

127,9


Míra inflace (%, dle SB)

2010

2011

2012

2013

2014

4,1

14,0

9,4

5,7

6,0

Míra nezaměstnanosti (dle CIA Factbook): 40,0 %

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru:

Keňská ekonomika může být pro rok 2015 charakterizovaná následujícími tendencemi:

 • zatím co reálný růst HDP dosáhl v roce 2013 hodnotu 5,1 %, za rok 2014 to bylo 5,3 % a pro rok 2015 se očekává růst až kolem 5,8 %,
 • inflace za rok 2014 dosáhla 6,0 % (v roce 2012 9,4 %, a 5,8 % v roce 2013). V lednu 2015 byla meziroční míra inflace na úrovni 5,5 %, což bylo zapříčiněno především poklesem ceny ropy,
 • země má velká očekávání souvisejícími s objevem ropy na severozápadě v oblasti Turkana. Vláda přijala změny v zákonech o dělbě výnosů z těžby ve prospěch státu, samosprávních celků a místních komunit,
 • v zemi byly rovněž objeveny značné zásoby dalších nerostných surovin (rudy obsahující titan, zlato a dále i uhlí), čehož začínají využívat hlavně velké zahraniční společnosti,
 • teroristické útoky zejména na severovýchodě země a na pobřeží vedly k útlumu turistického ruchu ze zahraničí, což mělo za následek zbrzdění růstu sektoru služeb, jako jednoho z hlavních odvětví keňského hospodářství (v roce 2013 služby vytvořily 53,3 % celkového objemu HDP, průmysl vyprodukoval „jen“ 17,4 %),
 • vláda bude i nadále podporovat zemědělství a pěstování květin (v roce 2013 sektor vyprodukoval 29,3 % HDP), produkty tvoří rovněž významný podíl keňského exportu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mil. KSH, dle MMF)

 

2011/2012

2012/13

Příjmy a granty

633,75

667,62

Výdaje

837

853,65

Saldo

-203,25

-186,06

Státní rozpočet (% HDP, dle AfDB)

 

2010

2011

2012

2013 odhad

2014 odhad

příjmy

17,5

16,9

15,7

15,3

14,9

výdaje

19,1

18,6

16,8

16,1

15,2

saldo

-1,7

-1,3

-1,2

-2,0

-0,4

Rozpočtové období v Keni začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Deficit rozpočtu za období do června 2015 by měl dosáhnout po započtení grantů 375,3 mld. KES, což představuje 8,1 % HDP. Veřejný dluh dosáhl na konci června 2014 výše 52 % HDP.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

 • Central Bank of Kenya

Soukromé banky:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Keňská republika získává většinu svých příjmů z daně z příjmu, z daně z přidané hodnoty (VAT), ze spotřební daně (Excise Duty) a z cel.

Druhy daní:

Firemní daň (Corporate Tax): Všechny společnosti sídlící v zemi jsou povinny platit daň z příjmu ve výši 30 %. Pobočky společností se sídlem v zahraničí platí daň ve výši 37,5 %. Za zdanitelný příjem se všeobecně považuje příjem z podnikání v Keni.

Daň z přidané hodnoty (VAT): VAT se vybírá jednak z hodnoty zboží dováženého do Keni nebo vyráběného v Keni, jednak z hodnoty dovážených nebo v Keni poskytovaných služeb. Základní sazba VAT je 16 %.

Spotřební daň (Excise Duty): Spotřební daň se vybírá na základě The Customs and Excise Act. Sazby se liší dle různých výrobků.

Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax): Osoba sídlící v Keni (rezident) platí progresivní daň z příjmu s maximální sazbou 30 %. V případě nerezidentů se daň platí pouze z taxativně uvedených zdrojů příjmu (jako nájmů, úroků, dividend, apod).

Sociální pojištění (Social Security): 5,3 %

Pro aktuální informace doporučujeme navštívit web Ministerstva financí Keni.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: